Gå til indhold

Betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser

Personer kan kun fratrække tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, og investeringsbeviser, hvis Skattestyrelsen har fået oplysning om købene af de aktier eller investeringsbeviser, der har været tab på.

Tab på aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der opstår i indkomståret 2015 eller senere, skal være oplyst, for at tabet kan fremføres til modregning i efterfølgende år.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser