Gå til indhold

Ekstra pensionsfradrag

Du får automatisk et ekstra ligningsmæssigt fradrag, når du eller din arbejdsgiver indbetaler til pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner.

Fradraget beregnes som en procentdel af dine egne og din arbejdsgivers indbetalinger til dine pensionsordninger, dog højst af et beløb på 80.600 kr. i 2024 (77.900 kr. i 2023).

I beregningen fratrækkes summen af indkomstårets skattepligtige udbetalinger fra pensionsordninger. Der er dog visse typer pensionsudbetalinger, der ikke fratrækkes.

Procentdelen afhænger af, hvor mange år der er til det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

15 år eller mindre

Har du 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 32 % af indbetalinger op til 80.600 kr. i 2024. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 80.600 kr. x 0,32 = 25.792 kr. i 2024 (77.900 kr. x 0,32 = 24.928 kr. i 2023).

Mere end 15 år

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du ekstra fradrag på 12 % af indbetalinger op til 80.600 kr. i 2024. Det vil sige, at dit fradrag højst kan være 80.600 x 0,12 = 9.672 kr. i 2024. (77.900 kr. x 0,12 = 9.348 kr. i 2023).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Ekstra pensionsfradrag