Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Servicefradraget fortsætter som hidtil.

Der gælder følgende betingelser for håndværkerfradrag og servicefradrag:

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få servicefradrag for 6.600 kr. i 2023 (6.400 kr. i 2022) og håndværkerfradrag for 0 kr. i 2023 (12.900 kr. i 2022). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt. 
 • Beløbet skal betales elektronisk via fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført. Hvis du har flere helårsboliger, kan du kun få håndværkerfradrag for den bolig, hvor du har folkeregisteradresse.
 • Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få servicefradrag for 6.600 kr. i 2023 (6.400 kr. i 2022) og håndværkerfradrag for 0 kr. i 2023 (12.900 kr. i 2022).
 • Du kan kun få håndværkerfradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.
 • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2022 skal være betalt senest 28. februar 2023)

Du kan kun få håndværkerfradrag, hvis ydelsen er udført af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske virksomheder skal både være momsregistrerede i Danmark og stå i RUT-registret.

Læs mere om Salg af ydelser med håndværkerfradrag (virksomhed)

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU/EØS

Slå op i RUT-registeret (virk.dk)

 • Overførsel til leverandørens konto via bank eller netbank
 • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortterminal
 • Indbetalingskort (girokort) 
 • MobilePay.

For at du kan få håndværker- og servicefradrag, skal fakturaen opfylde en række krav:

 • Dit navn og virksomhedens cvr-nummer
 • Beskrivelse af det udførte arbejde
 • Udspecificering af arbejdsopgaver (hvis der er flere opgaver)
 • Adressen, hvor arbejdet er udført
 • Dato, hvor arbejdet er udført
 • Udgift til arbejdsløn (udspecificeret på de enkelte ydelser)
 • Udgift til materialer, kørsel mv.

Bemærk: Hvis du har fået udført serviceydelser og ikke har et cvr-nummer, skal du bruge et cpr-nr. og en serviceerklæring (fra en privatperson) for at kunne indberette til Skattestyrelsen.

Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko. 

Eksempel:
Den samlede regning:   50.000 kr.
Heraf er arbejdslønnen: 20.000 kr.
Din selvrisiko:  3.000 kr.
Du kan få fradrag for:
3.000 kr. x 20.000 kr./50.000 kr. =

1.200 kr.

Du kan ikke modtage pristillæg til solceller eller husstandsmøller, hvis du samtidig får håndværkerfradrag for samme anlæg. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du både har fået pristillæg og håndværkerfradrag på Energistyrelsens hjemmeside.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.