B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og am-bidrag, inden du får udbetalt beløbet. Fx hvis du driver selvstændig virksomhed eller modtager honorar.

Du skal selv sørge for at betale skat og am-bidrag af din B-indkomst.

Hvis du udelukkende har B-indkomst (dvs. ingen A-indkomst udbetalt af en arbejdsgiver), betaler du B-skat ved enten at:

 • skrive det forventede overskud af din virksomhed på din forskudsopgørelse i felt 221. 
  Har du egen virksomhed, kan du læse om, hvordan du løbende betaler skat af din virksomhed.
 • skrive din B-indkomst på din forskudsopgørelse i felt 210 eller i felt 207. Læs mere i afsnittet "Betaling ved fast B-indkomst" her på siden. 

B-indkomst ved engangsbeløb: Betal med dankort eller netbank

Fast B-indkomst: Skriv B-indkomst på din forskudsopgørelse, felt 210 eller 207

Hvis du har en fast B-indkomst, er det nemmest at betale ved at skrive din B-indkomst på din forskudsopgørelse:

eller

 • i felt 207 - hvis du fx
  - har indkomst ved privat dagpleje uden tilskud fra kommunen
  - får fri kost og logi (hvis det ikke er oplyst i felt 201)
  - får vederlag fra foreninger på under 1.500 kr. for udført arbejde
  - har anden løn eller honorarer, der ikke indgår i andre rubrikker
  Mere vejledning om felt 207

Beløbet skal være før fradrag af am-bidrag.
Når du har skrevet din B-indkomst på forskudsopgørelsen, trækker vi dig i skat ved at hæve din trækprocent og/eller sænke dit månedsfradrag.

Hvis vi ikke kan indregne hele skatten, skal du desuden betale på indbetalingskort. Det vil du kunne se, når du retter din forskudsopgørelse.

Det er ikke muligt at betale indbetalingskort med dankort.

Sådan tilmelder du din B-skat og am-bidrag på betalingsservice.dk

B-skat kan indeholde almindelig B-skat, indregnet restskat, morarenter og ejendomsværdiskat.

Gå til Tilmeld på betalingsservice.dk (B-skat og am-bidrag)

 1. Udfyld felterne med dit cpr-nummer og dine bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.).
 2. Desuden skal du indtaste dit cpr-nummer igen i feltet "16xxxxxx9xxxx25", hvor x’erne er dit cpr-nummer.
 3. Bekræft tilmeldingen og dine oplysninger ved at underskrive med MitID. Du kan kun oprette aftaler på din egen konto.

Sådan tilmelder du dine personskatter (B-skat, restskat, am-bidrag og rest-am-bidrag) på betalingsservice.dk

Tilmeld på betalingsservice.dk (alle personskatter)

 1. Udfyld felterne med dit cpr-nummer og dine bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.).
 2. Indtast dit cpr-nummer igen i feltet "16xxxxxx9xxxx25", hvor x’erne er dit cpr-nummer.
 3. Bekræft tilmeldingen og dine oplysninger ved at underskrive med MitID. Du kan kun oprette aftaler på din egen konto.

Du kan også tilmelde dig Betalingsservice ved at oplyse følgende i din bank eller netbank.

Tilmeld din B-skat og am-bidrag

B-skat kan indeholde almindelig B-skat, indregnet restskat, morarenter og ejendomsværdiskat.

 1. PBS-nr.: 02056372
 2. Debitorgruppe: 00001
 3. Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Tilmeld alle dine personskatter (B-skat, restskat, am-bidrag og rest-am-bidrag)

 1. PBS-nr.: 03663833
 2. Debitorgruppe: 00002
 3. Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Sidste frist for at tilmelde eller afmelde din betaling til Betalingsservice er den 6. sidste bankdag i måneden kl. 09 om morgenen. Se kalender med tidsfrister på betalingsservice.dk.

BEMÆRK: Hvis din restskat er for tidligere år, er det ikke sikkert, at du kan bruge Betalingsservice. Så skal du i stedet betale via TastSelv.


Beløbet, du oplyser i felt 207 på forskudsopgørelsen, bliver automatisk overført til din årsopgørelse.

Hvis du modtager en B-indkomst som et engangsbeløb, kan du betale skat og am-bidrag på 2 måder:

 • Betal med dankort eller via netbank
  (Beløbet skal altid rundes op til hele kroner). Du kan få mere vejledning i afsnittet "Sådan beregner du B-skat og am-bidrag af engangsbeløb" her på siden. 


  Husk: Når du får din årsopgørelse i marts:
  Du skal tjekke eller indtaste det skattepligtige beløb (B-indkomsten) på årsopgørelsen i rubrik 12 eller 15.
  Det skyldes, at hvis du har haft anden personlig indkomst, bliver det skattepligtige beløb i flere tilfælde ikke automatisk overført til din årsopgørelse.

  eller

 • Ret din forskudsopgørelse (felt 210 eller 207)
  Skriv det beløb, som du regner med at tjene i honorarindtægt/B-indkomst i år, i felt 210 eller 207.
  (Beløbet skal være før fradrag af am-bidrag.)
  Læs hvordan i afsnittet "Betaling ved fast B-indkomst" her på siden. Du kan opdatere forskudsopgørelsen flere gange om året, hvis du får flere B-indkomster/honorarer.
  Når du retter din forskudsopgørelse i disse felter, trækker vi dig i skat ved at hæve din trækprocent og/eller sænke dit månedsfradrag og evt. danne indbetalingskort.

  Skriv B-indkomsten på forskudsopgørelsen

Du skal selv sørge for at betale B-skat og am-bidrag af din B-indkomst.
Vælger du at betale engangsbeløbet med dankort eller netbank, beregner du skatten og am-bidraget på denne måde:

Først skal du beregne størrelsen af det am-bidrag, du skal betale af din B-indkomst. Det gør du ved at trække 8 % am-bidrag fra B-indkomst-beløbet.
Herefter beregner du selve B-skatten - efter at am-bidraget er fratrukket - ved hjælp af din trækprocent, som du finder på din forskudsopgørelse. 
Læg nu B-skatten og am-bidraget sammen. Du skal indbetale både am-bidraget og B-skatten.
Summen af disse to beløb skal du betale med dankort eller via netbank her

Eksempel

Du har fået en B-indkomst på 1.000 kr. På din forskudsopgørelse ser du, at din trækprocent er 38 %.

Eksempel på beregning af B-skat og am-bidrag
Type Beløb
Am-bidrag: 1.000 kr. (B-indkomst) x 8 % (am-bidrag) = 80 kr.
Skat:  920 kr. (B-indkomst - am-bidrag) x 38 % (trækprocent) = 349,60 kr.
Betal i alt: 80 kr. (am-bidrag) + 349,60 kr. (skat) =  
Beløbet skal rundes op til hele kr.
430 kr.

I dette eksempel ville du skulle betale du B-skat og am-bidrag på i alt 430 kr. af denne B-indkomst. Beløb skal altid rundes op til hele kr. Betalingen kan ske med dankort eller via netbank her.

Du retter eller annullerer dine B-skatterater og indbetalingskort i din forskudsopgørelse ved at:

 • Rette din B-indkomst i felt 210 eller felt 207.
 • Indtaste, hvor meget B-skat du allerede har betalt, i felt 342.

Herefter skal du ikke betale flere af de oprindelige indbetalingskort.

Ret din forskudsopgørelse, felt 210, 207 og 342

Hvis du har fået indbetalingskort og skal betale fra udlandet, skal du bruge:

 • IBANnr: DK94 30000007540531
 • Swiftkode: DABADKKK

I tekstfeltet til modtager skal du skrive dit cpr-nummer, og hvad beløbet skal dække.

Hvis du mangler betalingslinjen på din betaling:

 1. Log på TastSelv.
 2. Vælg Betaling.
 3. Vælg menupunktet Betal B-skat for at se betalingslinjerne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.