Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen.

 • Du kan højst få fradrag for 17.700 kr. i 2023 (17.200 kr. i 2022).
 • Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet foreningen dit cpr-nr.
 • Du kan få fradrag for både små og store beløb.
 • Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.
 • Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb.
 • Du får fradrag for alle beløb, hvis du giver gaver til forskning.

Se liste over godkendte foreninger (Søg i listen ved at trykke: ctrl+f)

Se indberettede gaver

Det er den godkendte forening, som skal indberette dit bidrag til Skattestyrelsen. Du kan altså ikke selv indberette gaver og bidrag på din årsopgørelse.

Du skal derfor oplyse dit cpr-nr. til foreningen, så får du automatisk fradrag. Det kan du fx gøre på foreningens hjemmeside eller ved at ringe til dem.

Du kan indgå aftale med en godkendt forening om, at du binder dig til at betale et fast beløb hvert år i 10 år. Du får et fradrag på højst 15 procent af din personlige indkomst med tillæg af din positive nettokapitalindkomst. Du kan dog altid få fradrag på op til 15.000 kr. uanset størrelsen af din indkomst. Beløbet kommer automatisk med på din forskuds- og årsopgørelse.

Krav der skal opfyldes

 • Foreningen skal være godkendt.
 • Aftalen skal være skriftlig.
 • Der må ikke være krav om en modydelse.
 • Aftalen skal løbe i mindst 10 år.
 • Dit navn og cpr-nr. skal stå på aftalen.

Du har betalt for lidt i løbende årlig ydelse i år

Hvis du, i forhold til hvad I har aftalt, har betalt for lidt i løbet af året, kan du først få fradrag for restbeløbet næste år.

Du har betalt for meget i løbende årlig ydelse i år

Du får kun fradrag for det beløb, I har aftalt.

Hvis du opdager det inden nytår:

 • Du kan aftale med foreningen, at det overskydende beløb anses som en gave uden binding i året. Foreningen indberetter det til Skattestyrelsen, der skriver beløbet på din årsopgørelse.

Hvis du opdager det efter nytår:

 • Du kan aftale med foreningen, at du enten får det overskydende beløb tilbage, eller I anser det overskydende beløb for acontobetaling for det nye år. I begge tilfælde skal foreningen indberette ændringen. Du kan ikke selv ændre eller oplyse det rigtige beløb på årsopgørelsen.

Du vil ikke længere betale til foreningen

Da du har indgået en bindende aftale for mindst ti år, har du pligt til at betale det, I har aftalt. Foreningen kan retsforfølge dig for at få sin betaling.

Hvis foreningen ikke retsforfølger dig, kan Skattestyrelsen kræve, at du betaler den skat, du har sparet ved at indgå aftalen.

Vi kræver ikke, at du betaler den sparede skat, hvis der er tale om bristede forudsætninger. Bristede forudsætninger kan fx være, at du har meldt dig ud af en religiøs forening.

Du kan ikke flytte din aftale til en anden forening.

Der er ingen beløbsgrænse, hvis du giver gaver, bidrag og donationer til velgørende foreninger til forskning. Du kan altså få fradrag, når beløbet er højere end 17.700 kr. i 2023 (17.200 kr. i 2022). Fradraget registreres automatisk på din årsopgørelse.

Se liste over godkendte foreninger til forskningsgaver

Find mere information i Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.11

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.