Har du ansat din første medarbejder, eller skal du til det? Husk, at du som det første skal registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk.

Du kan enten selv indberette lønnen i Skattestyrelsens eget "lønsystem" (eIndkomst), eller du kan få et lønbureau eller en revisor til at holde styr på det hele for dig.

Corona: Tilbagebetaling af A-skattelån

Hvis du har fået et A-skattelån i forbindelse med Covid-19, skal du betale lånet tilbage til tiden. 
HUSK: Indberetter du for sent, så du får en foreløbig fastsættelse, skal du betale dit A-skattelån tilbage med det samme!

Se vores frister og betingelser for A-skattelån

Før du kan indberette løn eller honorarer til Skattestyrelsen, skal du sørge for 2 ting:

 1. Du skal være registreret som arbejdsgiver på virk.dk
 2. Du skal have adgang til eIndkomst. Følg guiden til at få adgang til eIndkomst

Nu kan du indberette til eIndkomst eller få et lønbureau eller en revisor til at indberette for dig.

Du skal vælge, om du vil bruge et lønbureau, eller om du selv vil indberette løn til os via vores system, der hedder eIndkomst.

Brug lønbureau

Hvis du bruger et lønbureau, kan det gøre hele processen nemmere og mere overskuelig. Du får dokumenteret bogføring, og oftest tager det ikke meget af din tid. Du skal være opmærksom på, at du stadig selv er ansvarlig for, at Skattestyrelsen får de rigtige oplysninger og betalinger til tiden.

Du kan søge efter lønbureauer på nettet, hvor du kan læse mere om, hvad de enkelte bureauer tilbyder, og hvad priserne er.

Brug revisor

Du kan også vælge at bruge en revisor til at håndtere indberetninger og bogføring for dig.

Indberet selv

Hvis du selv indberetter via eIndkomst, koster det dig ikke noget. Du skal bruge tid på at sætte dig ind i det, og hver måned skal du selv sørge for at indberette og betale til Skattestyrelsen. Du skal også stå for din egen bogføring.

Disse 3 videoer kan hjælpe dig i gang med at bruge og indberette løn i eIndkomst:

Få adgang til eIndkomst

Opret din medarbejder i eIndkomst

Sådan indberetter du til eIndkomst

Når du udbetaler løn til din medarbejder, skal du hver måned sørge for disse 3 ting:

 • Du skal indeholde A-skat og am-bidrag af lønnen til din medarbejder
 • Du skal indberette løn, A-skat og am-bidrag til Skattestyrelsen
 • Du skal indbetale A-skat og am-bidrag til Skattestyrelsen

Der kan være andre ting, du skal være opmærksom på, fx hvis din ægtefælle eller dit barn arbejder i din virksomhed.

Læs mere på Skat af ansattes løn.

Du skal som arbejdsgiver hver måned udarbejde og udlevere en lønseddel til dine medarbejdere. Det er god praksis, at lønsedlen indeholder tilstrækkelige oplysninger, så den ansatte kan få et fyldestgørende indblik i sine lønforhold. Lønoplysninger kan variere afhængig af ansættelsesforhold.

Lønsedlen skal fx indeholde:

 • Arbejdsgivers navn, adresse og cvr-nr.
 • Lønmodtagers navn, adresse og cpr-nr. samt eventuelt et medarbejdernummer
 • Lønperiode
 • Bruttoløn (løn før skat)
 • Indeholdt A-skat
 • Indeholdt am-bidrag
 • Antal løntimer
 • Pensionsbidrag - herunder også ATP
 • Nettoløn (løn efter skat)
 • Oplysninger om skattekort og trækprocent
 • Feriepenge
 • Eventuelle øvrige forhold, fx fri telefon eller betalt frokost
 • Disponibel dato
 • Skattekort (fradrag og trækprocent)
 • A-indkomst før am-bidrag (indeværende periode og år)
 • Indeholdt kildeskat (indeværende periode og år)

Læs mere om, hvordan du laver en lønseddel.

Kørselsgodtgørelse kan være skattefrit, afhængig af forskellige ting. Læs mere på Kørselsgodtgørelse.

Læs om de forskellige personalegoder, og om hvordan de beskattes på Personalegoder.

Hvis du bruger udenlandsk arbejdskraft, skal medarbejderne betale skat i Danmark. Læs mere på Udenlandsk arbejdskraft.

Du kan få mere hjælp til at komme godt i gang som ny arbejdsgiver:

Vi har også lavet "start-up med skat". Her kan du få hjælp med moms, skat og alt det andet, du skal have styr på som nystartet virksomhed

Få hjælp til andet omkring din nye virksomhed.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.