Gå til indhold

Ansat din første medarbejder?

Har du ansat din første medarbejder, eller skal du til det? Husk, at du som det første skal registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk.

Du kan enten selv indberette lønnen i Skattestyrelsens eget "lønsystem" (eIndkomst), eller du kan få et lønbureau eller en revisor til at holde styr på det hele for dig.

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag er udskudt i juli og august 2023

Folketinget har vedtaget at udskyde de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og am-bidrag. Det skyldes de højere energiafgifter og deraf presset på likviditeten.
Vær opmærksom på, at indberetningsfristen ikke er udskudt.

Læs mere om de nye frister under "Frister for A-skat og am-bidrag" på skat.dk/frister

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning .