Hvis din medarbejder må køre privat i firmabilen, har du givet din medarbejder “fri bil". Det skal din medarbejder betale skat af. Derfor skal du hver måned indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn.

Nye satser for værdi af fri bil hvert år

Vær opmærksom på, at du hvert år skal beregne værdien af fri bil med årets satser. Det skyldes, at satserne for både bilens værdi og miljøtillægget (grøn ejerafgift, vægtafgift og CO2-ejerafgift) stiger hvert år indtil 2025.

Se satserne og regneeksempler under punktet "Sådan beregner du værdien af fri bil".

Indberet fri bil

Når du beregner værdien af fri bil, skal du følge denne tringuide:

 1. Find bilens pris (egen bil eller leaset bil)
 2. Beregn bilens værdi efter de fastlagte satser
 3. Beregn miljøtillægget, det vil sige den grønne ejerafgift, vægtafgift, CO2-ejerafgift ganget med den fastlagte sats
 4. Beregn værdien af fri bil og beløbet, du skal indberette hver måned

Hvis du selv ejer bilen, finder du bilens pris efter dens alder. Hvis du leaser bilen, får du prisen af leasingselskabet. Prisen er dog altid mindst 160.000 kr.

Herunder kan du læse om:

 • Bilen er ny eller højest 3 år
 • Biler er over 3 år
 • Bilen er leaset

Bilen er ny eller højst 3 år

Hvis bilen er ny eller højst 3 år gammel fra købstidspunktet, skal du sætte bilens værdi til nyvognsprisen. Nyvognsprisen er den pris, du betaler hos en forhandler, når du køber som ny. De 3 år regnes fra tidspunktet for 1. indregistrering og de efterfølgende 36 måneder.

Hvis du beholder bilen efter 3 år, skal du beregne bilens værdi på ny. Den nye værdi er 75 % af nyvognsprisen - dog stadig mindst 160.000 kr.

Regneeksempel, hvis du beholder bilen efter 3 år
Du køber en ny bil i januar 2021, som koster 400.000 kr. I januar 2024 skal du beregne bilens værdi som 75 % af nyvognsprisen (400.000 kr. x 0,75 = 300.000 kr.). Du skal desuden beregne værdien af fri bil ud fra bilens nye værdi på 300.000 kr.

Bilen er mere end 3 år

Når bilen er købt mere end 3 år efter 1. indregistrering, skal du bruge købsprisen til at beregne bilens værdi. Dog skal du altid beregne med en pris på mindst 160.000 kr.

Bilen er leaset (leasingbil)

Hvis du leaser bilen til din medarbejder, skal leasingselskabet oplyse bilens beregningsgrundlag for fri bil. Beregningsgrundlaget har frem til den 31. januar 2020 som udgangspunkt været leasingselskabets indkøbspris.

For leasingbiler, der udleveres fra og med den 1. februar 2020, og hvor der er lavet en omberegning af bilens værdi, er det den omberegnede nyvognspris, du skal bruge som beregningsgrundlag for beskatningen. Det gælder også, hvis du køber bilen.

Alle biler, der blev taget i brug før den 1. februar 2020, er ikke omfattet af de nye regler om genberegning. Reglerne træder dog i kraft, hvis bilen skifter bruger efter den 31. januar 2020.

Den omberegnede værdi skal bruges fra og med den måned, omberegningen er sket, og indtil 3 år efter bilens første registrering.

Hvis bilen udleveres som fabriksny til din medarbejder, vil der være et lavere beskatningsgrundlag i de første 4 måneder, indtil bilens værdi er omberegnet. 

Leasingselskabet kan oplyse leasingtager om den omberegnede værdi.

Når du beregner bilens værdi, skal du bruge nyvognsprisen eller købsprisen og gange prisen med de fastlagte satser.

Satser for bilens værdi

2022

 • Sats for bilens værdi under 300.000 kr.: 24 %
 • Sats for bilens værdi over 300.000 kr.: 21 %

2023

 • Sats for bilens værdi under 300.000 kr.: 23,5 %
 • Sats for bilens værdi over 300.000 kr.: 21,5 %

2024

 • Sats for bilens værdi under 300.000 kr.: 23 %
 • Sats for bilens værdi over 300.000 kr.: 22 %

2025

 • Sats for bilens værdi under 300.000 kr.: 22,5 %
 • Sats for bilens værdi over 300.000 kr.: 22,5 %

Eksempel: Beregn bilens værdi (300.000 kr.)

Du køber en bil til 300.000 kr. og skal beregne bilens værdi efter 2022-satsen på 24 %.

Bilens værdi er 24 % af 300.000 kr.: 0,24 x 300.000 kr. = 72.000 kr.

Eksempel: Beregn bilens værdi (500.000 kr.)

Du køber en bil til 500.000 kr. og skal beregne bilens værdi efter 2 satser:

Værdien under 300.000 kr. med 0,24 (24 %) og værdien over 300.000 kr. med 0,21 (21 %).

 • 24 % af 300.000 kr.: 0,24 x 300.000 kr. = 72.000 kr.
 • 21 % af 200.000 kr.: 0,21 x 200.000 kr. = 42.000 kr.
 • Bilens værdi er 72.000 kr. 42.000 kr. = 114.000 kr.

Miljøtillægget består af bilens grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-ejerafgift ganget med en sats. Miljøtillægget blev forhøjet fra 150 % til 250 % den 1. juli 2021. Herefter stiger miljøtillægget hvert år indtil 2025, hvor det udgør 700 % af den grønne ejerafgift.

Det betyder samtidig, at du skal beregne alle firmabiler (fri bil) i januar 2022, januar 2023, januar 2024 og januar 2025.

Satser for miljøtillægget

Du beregner miljøtillægget ved at gange den årlige grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-ejerafgift med disse satser:

 • I 2022 er satsen 3,5 (350 %)
 • I 2023 er satsen 4,5 (450 %)
 • I 2024 er satsen 6 (600 %)
 • I 2025 er satsen 7 (700 %)

Eksempel: Sådan beregner du miljøtillægget (2022)

Du beregner miljøtillægget i 2022 ved at gange den årlige grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-ejerafgift med 3,5 (350 %).

Miljøtillægget: 660 kr. x 3,5 (350 %) = 2.310 kr.

Du beregner værdien af fri bil for et år ved at lægge beløbet for bilens værdi sammen med miljøtillægget.

Derefter deler du beløbet med 12 for at få det månedlige beløb, som du skal indberette sammen med medarbejderens løn.

Eksempel: Værdien af fri bil, når bilen koster 300.000 kr. (2022)

Bilen er købt til 300.000 kr. og dens årlige grønne ejerafgift (vægtafgift, CO2-ejerafgift) er 660 kr. i 2022.

Det vil sige, at du skal gange bilens værdi med satsen 24 % og den grønne ejerafgift (vægtafgift, CO2-ejerafgift) med satsen 350 %.

 • Bilens værdi: 300.000 kr. x 0,24 (24 %) = 72.000 kr.
 • Miljøafgift: 660 kr. x 3,5 (350 %) = 2.310 kr.
 • Årlig værdi af fri bil: 72.000 kr. 2.310 kr. = 74.310 kr.
 • Værdi af fri bil per måned: 74.310 kr./12 = 6.192,50 kr.

Du skal hver måned i 2022 indberette 6.192,50 kr. som værdi af fri bil sammen med din medarbejders løn.

Eksempel: Værdien af fri bil, når bilen koster 500.000 kr. (2022)

Bilen er købt til 500.000 kr. og dens årlige grønne ejerafgift er 660 kr. i 2022. Det vil sige, at du skal beregne bilens værdi med satsen 24,5 % for bilens værdi under 300.000 kr., og 20,5 % for værdien over 300.000 kr. Den grønne ejerafgift skal du gange med satsen 350 %.

 • Bilens værdi sats 1: 300.000 kr. x 0,24 (24 %) = 72.000 kr.
 • Bilens værdi sats 2: 200.000 x 0,21 (21 %) = 42.000 kr.
 • Bilens samlede værdi: 72.000 kr. 42.000 kr. = 114.000 kr.
 • Miljøafgift: 660 kr. x 3,5 (350 %) = 2.310 kr.
 • Årlig værdi af fri bil: 114.000 kr. 2.310 kr. = 116.310 kr.
 • Værdi af fri bil per måned: 116.310 kr./12 = 9.692,50 kr.

Du skal hver måned i 2022 indberette 9.692,50 kr. som værdi af fri bil sammen med din medarbejders løn.

Der kom nye regler for beskatning af ladestandere den 1. juli 2021, så din medarbejder fremover ikke skal betale skat af at få opsat en ladestander derhjemme til en fri elbil eller plug-in hybridbil.

Elbiler, hybrid biler og andre grønne biler skal dog stadig beskattes som benzin- og dieselbiler.

Du kan få hjælp til at beregne elbilens værdi under Sådan beregner du værdien af fri bil. Her kan du også se de nye satser fra den 1. juli 2021 for bilens værdi og miljøtillæg (grøn ejerafgift, vægtafgift eller CO2-ejerafgift).

Hvis din medarbejder får installeret en ladestander derhjemme, skal du fra og med den 1. juli 2021 ikke længere lægge værdien af ladestanderen og udgifterne til installationen oveni værdien af fri elbil eller plug-in hybridbil.

Medarbejderen får ladestanderen til privat brug

Hvis du forærer ladestanderen til din medarbejder efter den 1. juli 2021, skal din medarbejder ikke længere betale skat af værdien. Det gælder dog kun, hvis din medarbejder har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindst 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021.

Hvis din medarbejder har haft fri elbil eller plug-in hybridbil i mindre end 6 sammenhængende måneder efter den 1. juli 2021, skal du indberette værdien af ladestander og omkostninger til installationen.

Elbiler, hybrid biler og andre grønne biler bliver beskattet på samme måde som benzin- og dieselbiler. Det vil sige, at du skal bruge de samme satser for at beregne elbilens værdi og miljøtillæg som for diesel- og benzinbiler.

Der har været en midlertidig nedsat beskatning for elbiler, plug in hybrid-biler og brændselscelledrevne biler. Beskatningen var nedsat med 40.000 kr. årligt i perioden fra den 1. april til den 31. december 2020.

Eksempel på beskatning af elbil efter de normale og midlertidige regler (april til december 2020)
Beskrivelse Januar-marts 2020 og fra januar 2021 April-december 2020 Forskel
Nyvognspris 400.000 kr.  400.000 kr.  0 kr. 
Miljøtillæg - inkl. 50 %-tillæg 990 kr.  990 kr.  0 kr. 
25 % af 300.000 kr.  75.000 kr.  75.000 kr.  0 kr. 
20 % af værdien over 100.000 kr.  20.000 kr.  20.000 kr.  0 kr. 
Skattepligtig værdi før fradrag, årsniveau  95.990 kr.  95.990 kr.  0 kr. 
Fradrag i skattepligtig værdi  0 kr.  -40.000 kr.  -40.000 kr. 
Skattepligtig værdi efter fradrag, årsniveau  95.990 kr.  55.990 kr.  -40.000 kr.
Skattepligtig værdi efter fradrag, pr måned  7.999 kr.  4.666 kr.  -3.333 kr.

I ovenstående eksempel skal medarbejderen fra januar til marts 2020 og igen fra januar 2021 beskattes af 7.999 kr. i værdi af fri bi. I perioden april til december 2020 er det 4.666 kr. Det er også disse beløb, der skal indberettes til os som værdi af fri bil.

Du skal hver måned indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn. Du har samme frist for at indberette værdien af fri bil som for at indberette løn.

Husk at beregne værdien af fri bil hvert år

Vær opmærksom på, at du til og med 2025 skal beregne værdien af fri bil hvert år. Du kan se årets satser på denne side under punktet "Sådan beregner du værdien af fri bil".

Indberet kun, når medarbejderen bruger bilen

Du skal kun indberette i de måneder, hvor medarbejderen har adgang til bilen og kan køre privat i den.

Hvis medarbejderen fx holder orlov i 2 måneder og ikke har adgang til at bruge bilen privat, skal du derfor ikke indberette værdien af fri bil i de 2 måneder.

Du kan indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn. Denne guide hjælper dig med at indberette begge dele samtidig.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg "Ansatte"
 3. Vælg "Indberet til eIndkomst eller LetLøn"
 4. Vælg "Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn" (hvis menupunktet mangler, kan du vælge det under "Ændre tilmeldingsoplysninger")
 5. Vælg "Indberet lønoplysninger - online"
 6. Skriv medarbejderens cpr-nummer og vælg "Fortsæt"
 7. Skriv lønperiodens start, slut og dispositionsdato (datoen, hvor lønnen bliver udbetalt)
 8. Sæt flueben ved feltet "220 Ingen forhold imellem løn og timer"
 9. Hvis du indberetter løn samtidig, skal du også du oplyse de korrekte løntimer i feltet "200 Løntimer"
 10. Skriv værdien af fri bil i feltet "13 AM-bidragspligtig A-indkomst"
 11. Vælg "Personalegoder" under "Yderligere indberetningsfelter"
 12. Sæt flueben ved feltet "19 Værdi af fri bil"
 13. Vælg "OK"
 14. Skriv værdien af medarbejderens frie bil i "19 Værdi af fri bil"
 15. Vælg "Fortsæt"
 16. Vælg "Bekræft" på sidste side

Du har nu indberettet værdien af fri bil for din medarbejder og får en kvittering på din indberetning.

Du skal rette fejl i din indberetning hurtigst muligt. Husk altid at rette din indberetning i den lønperiode, hvor fejlen er.

Husk at rette med de rigtige satser

Vær opmærksom på, at der hvert år kommer nye satser til at beregne bilens værdi og miljøafgift (grøn ejerafgift, vægtafgift, CO2-ejerafgift). Du kan se årets satser på denne side under "Sådan beregner du værdien af fri bil".

Vi anbefaler, at du retter fejlen ved at kopiere den indberetning, som du skal rette. På den måde får du både den korrekte lønperiode, P-nr. og medarbejdernummer med i rettelsen. Denne guide hjælper dig med at rette ved at kopiere indberetningen.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg "Ansatte"
 3. Vælg "Indberet til eIndkomst eller LetLøn"
 4. Vælg "Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn" (hvis menupunktet mangler, kan du vælge det under "Ændre tilmeldingsoplysninger")
 5. Vælg "Forespørg/kopier/tilbage indberetninger"
 6. Vælg den lønperiode, hvor fejlen er via "Angivelsesperiode fra" og "Angivelsesperiode til"
 7. Skriv medarbejderens cpr-nummer i feltet "Vis indberetninger for CPR.nr."
 8. Vælg "Søg"
 9. Sæt prik i cirklen ud for den linje, som du vil kopiere
 10. Vælg "Kopier"
 11. Vælg "Ryd datafelter"
 12. Skriv rettelsen af den frie bil i disse 2 felter:
  • "13 AM-bidragspligtig A-indkomst"
  • "19 Værdi af fri bil". Du finder feltet ved at vælge "Personalegoder" og derefter "Yderligere indberetningsfelter". Hvis der indberettet for meget, skal du sætte et minustegn foran det beløb, som du skal trække tilbage.
 13. Skriv "0" i "Felt 200 Løntimer"
 14. Vælg "Fortsæt"
 15. Vælg "Bekræft"

Du har nu rettet fejlen i din indberetning af fri bil og får en kvittering på din rettelse.

Din medarbejder skal kun beskattes af et beløb, der svarer til det antal måneder, som medarbejderen har bilen til rådighed. Du skal runde op til hele måneder, så fri bil i fx 50 dage rundes op til 2 måneder. 

Hvis din medarbejder er på barsel, er sygemeldt eller holder orlov, kan medarbejderen vælge at beholde bilen eller aflevere den til dig. Medarbejderen betaler nemlig skat af den fri bil, hvis vedkommende har adgang til bilen - og ikke af sin kørsel.

Hvis din medarbejder betaler dig et beløb for at køre privat i bilen, skal du trække det beløb fra den skattepligtige værdi, før du indberetter til os. 

Eksempel: Morten betaler dig 500 kr. om måneden for at køre privat i bilen. Den skattepligtige værdi af fri bil per måned er 1.800 kr. Du skal indberette 1.300 kr. til os. 

Hvis din medarbejder derimod selv betaler fx benzin direkte til tankstationen, giver det ikke fradrag eller nedslag i den skattepligtige værdi. Din medarbejder kan heller ikke få kørselsgodtgørelse.

Har du købt et dagsbevis til en gulpladebil, skal du indberette prisen for dagsbeviset som fri bil, hvis din medarbejder ikke betaler for dagsbeviset og kan bruge bilen privat (fri bil).

Når du har en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, kan du kun have “fri bil", hvis du er tilmeldt den særlige ordning, Virksomhedsordningen. Læs betingelserne for Virksomhedsordningen

Når du er tilmeldt Virksomhedsordningen, følger du de almindelige regler for at beregne og beskatte fri bil. Du finder reglerne på denne side under punktet Sådan beregner du værdien af fri bil

Få hjælp til beregningen af fri bil

Du kan få hjælp til beregningen i vores Bogføringsguide. Guiden beregner det beløb, som du skal oplyse i dit regnskab. 

OBS. Lige nu kan du desværre kun få oplyst beløbet for 2021, hvis du har ejet bilen i hele 2021.

Bogføringsguiden: Få hjælp til at beregne fri bil 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.