eKapital dækker over virksomheder og organisationers pligt til at indberette oplysninger på disse områder:

 • Anparter
 • FATCA og CRS (finansielle oplysninger til udveksling med andre lande)
 • Gaver og bidrag
 • Kapitaludlodninger fra andelsforeninger
 • Konkursbo
 • Kontingenter til A-kasser og fagforeninger
 • Lejeindtægter fra fritidsbolig
 • Pensioner
 • Renter - indlån, udlån, prioritetslån, pantebreve og pensiondiverse
 • Udlodninger fra konkursboer
 • Værdipapirer - aktier, finansielle kontrakter m.m.

Se alle driftslogs for eKapital

Hvordan du indberetter afhænger af, hvad du skal indberette og til hvilke systemer. I skemaet kan du få et overblik over mulige indberetningskanaler.

Indberetningskanaler til eKapital

Kanal Hvordan
FTPs Gateway Direkte kommunikation mellem indberetter og modtager.

Læs mere i Teknisk vejledning til FTPs Gateway

FTPS-Gateway Client User Guide:
Techical notes - New FTPS Gateway

TastSelv Erhverv (for nogle systemer) Enkeltvis indberetning eller filoverførsel
Datatransmission Direkte kommunikation fra indberetter til modtager
TS-tele systemet Manuel indtastning som kræver særlig autorisation.
Blanketter Sendes til:

Skattestyrelsen
eKapital
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på ekapital@sktst.dk eller 72 38 02 10.

Vil du sende personfølsomme data ind, skal du bruge TastSelv Erhverv. Husk altid at oplyse virksomhedens cvr-nummer:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg eKapital
 5. Vælg eKapital øvrigt
 6. Skriv besked og vedhæft evt. bilag
 7. Klik på Send

Du har nu sendt beskeden til os.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.