Gå til indhold

Indberetning af gaver og bidrag

Velgørende foreninger, forsknings- og kulturinstitutioner mv. skal indberette oplysninger om modtagne gaver og løbende ydelser, der er fradragsberettigede for giveren.

Da der er forskel på fradragsreglerne, er det vigtigt, at du skelner imellem de forskellige typer af gaver og bidrag, når du foretager indberetningen. Du kan læse nærmere om reglerne i de enkelte indberetningsvejledninger.

På denne side kan du læse om:

  • Før du kan indberette
  • Sådan indberetter du
  • Dine frister i løbet af året
  • Se vejledningsvideoer om indberetning for almenvelgørende foreninger
  • Læse indberetningsvejledninger for velgørende institutioner, forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner.

Se driftslog for gaver og bidrag

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8 A