Gå til indhold

Om eKapital

eKapital dækker over virksomheder og organisationers pligt til at indberette oplysninger på disse områder:

 • Anparter
 • FATCA og CRS (finansielle oplysninger til udveksling med andre lande)
 • Gaver og bidrag
 • Kapitaludlodninger fra andelsforeninger
 • Konkursbo
 • Kontingenter til A-kasser og fagforeninger
 • Lejeindtægter fra fritidsbolig
 • Pensioner
 • Renter - indlån, udlån, prioritetslån, pantebreve og pensiondiverse
 • Udlodninger fra konkursboer
 • Værdipapirer - aktier, finansielle kontrakter m.m.

Se alle driftslogs for eKapital

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om eKapital