Når du importerer varer fra lande uden for EU, skal du sætte dig ind i Toldstyrelsens regler. Læs mere på toldst.dk

Vær opmærksom på, at punktafgifter skal betales samtidig med fortoldningen, hvis varerne sendes direkte til private forbrugere. Er du ansvarlig for fortoldning, er du derfor også ansvarlig for afregning af punktafgifter. 

Importerer din virksomhed varer til fx almindeligt salg i din butik, indberetter du den afgiftspligtige mængde månedligt på TastSelv Erhverv, som du gør med andre afgiftspligtige varer i din virksomhed.

Læs mere på Sådan registrerer du din virksomhed for punktafgifter

Handler du lejlighedsvist med punkafgiftspligtige varer fra lande uden for EU? Så skal du være opmærksom på, at du skal have en midlertidig registrering for punktafgifter og forhåndsanmelde dit køb/salg til os. Du kan søge om en midlertidig registrering, så snart du har en faktura, ordrebekræftelse eller lignende, som kan vedhæftes anmodningen.

Læs mere om, hvordan du får en midlertidig registrering på Sådan registrerer du din virksomhed for punktafgifter.

Skal du forhåndsanmelde dine køb og salg?

Du skal forhåndsanmelde køb/salg af disse punktafgiftspligtige varer:

Afhængig af din vare, skal du enten følge vejledning A eller B:

Du skal anmelde dit køb til os ved at udfylde og indsende den digitale blanket 29.101: Angivelse af punktafgifter - midlertidige varemodtagere.

Du skal anmelde dit salg via den digitale blanket 29.108: Midlertidig afsender. Blanketten guider dig igennem, hvad du skal gøre og være opmærksom på.  

Når du har trykket på "Send", kan du downloade en kopi af din anmodning. Det er din dokumentation for, at du har anmeldt dit køb/salg til os.  

Ændringer ved modtagelse af varer

Hvis forsendelsen er større end oplyst, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift. 

I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os.

Sådan gør du:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter
 5. Vælg Punktafgifter
 6. Vælg Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 7. Skriv din besked, og vedhæft dokumentation for ændringen under "Tilføj fil".
 8. Vælg Send  

Du har nu indsendt dokumentationen. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Ved køb/salg af tobaksvarer, mineralolie, is, kaffe eller glødelamper, skal du sende besked og dokumentation til os. 

Sådan gør du:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter
 5. Vælg Punktafgifter
 6. Vælg Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 7. I feltet skriver du
  1. hvilke varer og antal, du har købt
  2. oplysninger om modparten samt beregnet afgiftsbeløb
  3. toldangivelsens referencenummer, hvis du kender det på indberetningstidspunktet (du kan spørge din speditør/den, der skal fortolde varen, om de kan oplyse nummeret
 8. Oplys dit telefonnummer og vælg eventuelt hvornår det passer dig bedst, hvis vi skal ringe til dig
 9. Vedhæft faktura mv. for køb/salg under "Vedhæft bilag"
 10. Hvis du oplyser din mailadresse i feltet "Tilføj ekstra mailadresse", får du besked, når din sag er behandlet eller hvis der mangler oplysninger
 11. Vælg Send

Du har nu forhåndsanmeldt dit køb/salg. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

  Ændringer ved modtagelse af varer?

  Hvis forsendelsen er større end oplyst, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift. 

  I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os.

  Sådan gør du:

  1. Log på skat.dk/tastselverhverv
  2. Vælg Kontakt
  3. Vælg Skriv til os
  4. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter
  5. Vælg Punktafgifter
  6. Vælg Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
  7. Skriv din besked, og vedhæft dokumentation for ændringen under "Tilføj fil".
  8. Vælg Send  

  Du har nu indsendt dokumentationen. 

  Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

  Betal afgiften for varerne

  Har du forhåndsanmeldt dit køb i blanket 29.101 (vejledning A), fremgår det af blanketten, hvordan du skal betale afgiften.

  Har du indberettet dit køb ved at sende os en besked i TastSelv Erhverv (vejledning B), får du et brev i Digital Post med information om, hvornår og hvordan du skal betale punktafgiften. 

  Har du oplyst din mailadresse, får du besked, når vi har sendt brevet. For at se beskeden skal du logge på skat.dk/tastselverhverv og herefter vælge Svar fra os under "Kontakt".

  Se det indberettede afgiftsbeløb på din Skattekonto

  Det indberettede afgiftsbeløb vil komme til at fremgå af din virksomheds Skattekonto. Når du har betalt afgiften, vil det betalte beløb også fremgå af Skattekontoen. 

  Moms One Stop Shop er en frivillig ordning, som gør det mere enkelt at følge særreglerne for salg til private i EU, da du i et EU-land kan indberette og betale moms af dit salg til hele EU. 

  Læs om Moms One Stop Shop og reglerne for moms ved salg til private i EU.

  E-handelsregler for Moms One Stop Shop - hvordan påvirker de punktafgifter?

  Importordningen i Moms One Stop Shop kan ikke benyttes ved salg af varer, som er pålagt harmoniserede afgifter (såkaldte EU-punktafgifter som øl, vin, spiritus, cigaretter og røgtobak, og visse mineralolieprodukter). 

  Læs mere om Importordningen i Moms One Stop Shop.

  Forsendelser fra lande uden for EU, som indberettes via Importordningen 

  Forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 euro, og som indgår i Moms One Stop Shop-ordningen, er fritaget for ikke-harmoniserede punktafgifter.  

  Ordningen gælder ikke forsendelser, som overstiger denne værdi.

  Forsendelser fra lande uden for EU, som ikke indberettes via Importordningen

  Forsendelser, der ikke indberettes via Importordningen i Moms One Stop Shop, er pålagt ikke-harmoniserede punktafgifter på hele beløbet. Den udenlandske virksomhed skal være registreret for den pågældende punktafgift i Danmark og sørge for afregning af punktafgiften. 

  Registreringspligten er ikke afhængig af virksomhedens størrelse eller omsætning. Det er således alle virksomheder uden for EU, som ikke anvender importordningen, der skal registreres for og afregne punktafgifter til Danmark.

  Hvordan skal du forholde dig som privat borger, hvis du køber fra et land uden for EU?  

  Hvis du køber fra en virksomhed i et land uden for EU, afhænger pligten til betaling af ikke-harmoniserede punktafgifter af, om virksomheden er tilmeldt Importordningen i Moms One Stop Shop, og der derved betales moms af købet.

  Hvis virksomheden, som du køber varer fra, er etableret alene i ét andet EU-land med fjernsalg til Danmark, som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderår), og ikke er tilmeldt Moms One Stop Shop, er virksomheden ikke registreringspligtig for fjernsalg af ikke-harmoniserede punktafgifter. Som privatborger er du forpligtet til afregning af punktafgift. Afgiften skal betales ved varens fortoldning. 

  Hvis moms fremgår af din betaling for varerne, skal du ikke foretage dig andet. Varen er fritaget for ikke-harmoniserede punktafgifter. 

  Læs om Moms One Stop Shop og reglerne for moms ved salg til private i EU.

  For uddybende information, se Den juridiske vejledning, afsnit E.1.A.4.1 vedr. punktafgifter og Moms One Stop Shop, og særligt regler fra 1. februar 2022 i Den juridiske vejledning.

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.