Når du har købt punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU, skal du forhåndsanmelde købet og betale afgiften til Skattestyrelsen, før leverandøren afsender varen.

Hvis du kun lejlighedsvist køber punktafgiftspligtige varer fra lande uden for EU, så kan du anvende ordningen som 'midlertidigt registreret varemodtager'. Bruger du denne ordning ofte, vil Skattestyrelsen bede dig om at registrere dig for punktafgifter som oplagshaver eller registreret varemodtager. Læs mere under Generelt om punktafgifter.

Du kan kun anvende denne måde at indberette og betale punktafgift på, hvis din virksomhed ikke er registreret som oplagshaver eller registreret varemodtager med månedsvis afregning af punktafgiften. 

Du skal forhåndsanmelde købet for disse punktafgiftspligtige varer:

 • Øl og vin
 • Spiritus
 • Tobaksvarer 
 • Mineralolie 
 • Chokolade- og sukkervarer
 • Emballage til øl, vin, spiritus og mineralvand samt emballageafgift på bæreposer og engangsservice mv. 
 • Is, kaffe, eller glødelamper 

Se særlige forhold for enkelte varer på listen herunder:

Ved køb af tobaksvarer skal du indberette og betale afgiften, når du modtager varen. 

Du skal også sende en besked til Skattestyrelsen med dokumentation for købet. Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du, hvilke varer og antal du har købt, oplysninger om leverandøren samt beregnet afgiftsbeløb
 5. Vedhæft faktura mv. for købet under Vedhæft bilag
 6. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 7. Du kan også oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet, eller hvis der mangler oplysninger
 8. Tryk på Send


Du har nu informeret Skattestyrelsen om dit køb.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Cigaretter og røgtobak 

Ved køb af varer fra lande uden for EU skal afgiften indbetales i forbindelse med varernes fortoldning. Afgiften af cigaretter og røgtobak, som udleveres til forbrug, betales via køb af stempelmærker.

Du kan blive registreret som midlertidig varemodtager, hvis du fx køber varer en gang om året. For at blive registreret som midlertidig varemodtager, så er det en betingelse, at du er momsregistreret. 

En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde
 • en enkelt leverandør
 • en nærmere bestemt periode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Cigarer, cerutter og cigarillos

Ved køb af varer fra lande uden for EU skal afgiften indbetales i forbindelse med varernes fortoldning. Afgiften af cigaretter og røgtobak, som udleveres til forbrug, betales via køb af stempelmærker.

Du kan blive registreret som midlertidig varemodtager, hvis du fx køber varer en gang om året. For at blive registreret som midlertidig varemodtager, så er det en betingelse, at du er momsregistreret.

En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde
 • en enkelt leverandør
 • en nærmere bestemt periode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Kontakt os, hvis du planlægger at bestille mineralolie.

Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du relevante oplysninger
 5. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 6. Du kan også oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet eller hvis der mangler oplysninger
 7. Tryk på Send

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Er du ikke registreret for emballageafgift, skal du betale emballageafgift, hvis emballageafgiften udgør mere end 10.000 kr. inden for 12 måneder.

Når du har bestilt en vare fra en leverandør i et land uden for EU, og du har modtaget en faktura, ordrebekræftelse eller proformafaktura fra leverandøren, skal du forhåndsanmelde købet og betale punktafgiften til os i Skattestyrelsen. Afhængig af dit køb skal du enten følge vejledning A eller B. Se nedenfor

Anmeld dit køb til os ved at udfylde og indsende blanket 29.101 (log på med NemID/MitID). Blanketten guider dig igennem, hvad du skal gøre og være opmærksom på, herunder betaling. 

Når du har trykket på Send, kan du downloade en kopi af anmodning. Det er din dokumentation for, at du har anmeldt købet. 

Ændringer ved modtagelse af varer?

Hvis forsendelsen er større, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift.

I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os. Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft dokumentation for ændringen under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Ved køb af andre varer (se afsnittet Varer, du skal forhåndsanmelde, ovenfor), skal du sende besked og dokumentation til os.

Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du, hvilke varer og antal du har købt, oplysninger om leverandøren samt beregnet afgiftsbeløb.
 5. Skriv toldangivelsens reference-nummer, hvis du kender det på indberetningstidspunktet (du kan spørge din speditør/den, der skal fortolde varen, om de kan oplyse nummeret)
 6. Vedhæft faktura, mv., for købet under Vedhæft bilag
 7. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 8. Du kan oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet eller hvis der mangler oplysninger
 9. Tryk på Send

Du har nu forhåndsanmeldt dit køb.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Ændringer ved modtagelse af varer?

Hvis forsendelsen er større, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift.

I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os. Det kan du gøre via TastSelv Erhverv: 

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft dokumentation for ændringen under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Har du forhåndsanmeldt dit køb i blanket 29.101 (vejledning A), fremgår det af blanketten, hvordan du skal betale punktafgiften.

Er dit køb indberettet ved at sende en besked i TastSelv Erhverv under Kontakt (vejledning B), får du et brev i Digital Post med information om, hvornår og hvordan du skal betale punktafgiften.

Har du oplyst din mailadresse, får du besked, når vi har sendt brevet. For at se beskeden skal du logge på skat.dk/tastselverhverv og herefter trykke på Svar fra os under Kontakt

Det indberettede afgiftsbeløb vil komme til at fremgå af Skattekontoen for din virksomhed. Når du har betalt afgiften, vil det betalte beløb også fremgå af Skattekontoen. 

Nye e-handelsregler fra 1. juli 2021 betyder, at virksomheder ved forsendelse af varer fra lande uden for EU kan vælge at bruge Importordningen i Moms One Stop Shop til internetsalg/import til private forbrugere i EU. Derved kan der i stedet for importmoms betales moms til det pågældende EU-land for salg direkte gennem systemet. Det er kun forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 euro, som kan medtages i Importordningen i Moms One Stop Shop.

Importordningen i Moms One Stop Shop kan ikke benyttes ved salg af varer, som er pålagt harmoniserede punktafgifter (såkaldte EU-punktafgifter som øl, vin, spiritus, cigaretter og røgtobak, og visse mineralolieprodukter).

Læs mere om Importordningen i Moms One Stop Shop.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se afsnit E.A.1.4 og E.A.1.7Den juridiske vejledning.

Forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 euro, og som indgår i Moms One Stop Shop-ordningen, er fritaget for ikke-harmoniserede punktafgifter. 

Ordningen gælder ikke forsendelser, som overstiger denne værdi. Det betyder, at hverken virksomheden eller forbrugeren skal afregne ikke-harmoniserede punktafgifter, når forsendelsen reelle værdi ikke overstiger 150 euro. 

Forsendelser, der ikke indberettes via Importordningen i Moms One Stop Shop, er pålagt ikke-harmoniserede punktafgifter på hele beløbet, og det er forbrugeren, som skal afregne punktafgiften.

Hvis du køber fra et land uden for EU (såkaldt tredjeland) afhænger pligten til betaling af ikke-harmoniserede punktafgifter af, om virksomheden er tilmeldt Importordningen i Moms One Stop Shop, og der derved betales moms af købet.

Hvis moms fremgår af din betaling for varerne, skal du ikke foretage dig andet. Varen er fritaget for ikke-harmoniserede punktafgifter.

Hvis moms ikke betales i anledning af dit køb, skal du betale ikke-harmoniserede punktafgifter af varen. Punktafgiften betales ved varens fortoldning. 

Læs om Moms One Stop Shop og de nye regler for moms ved salg til private i EU.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.