Gå til indhold

Frister for indberetning i LetLøn

Der er forskellige frister afhængigt af, om du bruger beregningsordningen eller indberetningsordningen (indberetning via eget lønsystem).

  • Bruger du beregningsordningen, skal du godkende dine beregninger senest på dispositionsdatoen.
  • Bruger du indberetningsordningen, afhænger fristerne af, hvornår du skal betale bidrag og skat.

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag er udskudt i juli og august 2023

Folketinget har vedtaget at udskyde de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og am-bidrag. Det skyldes de højere energiafgifter og deraf presset på likviditeten.
Vær opmærksom på, at indberetningsfristen ikke er udskudt.

Læs mere om de nye frister under "Frister for A-skat og am-bidrag" på skat.dk/frister

14-dages fristen for betaling af en rettelse eller en foreløbig fastsættelse ophører den 1. juli 2023

Fra og med 1. juli 2023 ophører 14-dages fristen for betaling af rettelser, hvis du har indberettet for lidt, og for betaling af foreløbige fastsættelser (når Skattestyrelsen laver et midlertidigt skøn, fordi du ikke har indberettet). Det betyder, at der løber renter på beløbet, du skylder, fra periodens oprindelige betalingsfrist. Det gælder også, hvis indberetninger eller foreløbige fastsættelser før 1. juli 2023 korrigeres.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning .