Gå til indhold

Sådan indberetter du i LetLøn

Du kan indberette løn og honorarer til dine ansatte via det gratis system LetLøn.

Der er 2 forskellige ordninger i LetLøn:

  • Beregningsordning (du har intet lønsystem)
  • Indberetningsordning (du har eget lønsystem)

Du tilmelder dig en af ordningerne i TastSelv Erhverv. De fleste vælger beregningsordningen.

  • Du skal være registreret som arbejdsgiver, før du kan bruge LetLøn.
  • Du kan tilmelde dig LetLøn fra den 1. i indeværende måned.
  • Før du tilmelder dig, skal du have indberettet løn, A-skat osv. for perioder før tilmeldingen.
  • Du kan ikke indberette pension og beregne søn- og helligdagsbetaling via LetLøns beregningsordning.

Betalingsfrister for A-skat og am-bidrag er udskudt i juli og august 2023

Folketinget har vedtaget at udskyde de ordinære betalingsfrister i juli og august for A-skat og am-bidrag. Det skyldes de højere energiafgifter og deraf presset på likviditeten.
Vær opmærksom på, at indberetningsfristen ikke er udskudt.

Læs mere om de nye frister under "Frister for A-skat og am-bidrag" på skat.dk/frister

14-dages fristen for betaling af en rettelse eller en foreløbig fastsættelse ophører den 1. juli 2023

Fra og med 1. juli 2023 ophører 14-dages fristen for betaling af rettelser, hvis du har indberettet for lidt, og for betaling af foreløbige fastsættelser (når Skattestyrelsen laver et midlertidigt skøn, fordi du ikke har indberettet). Det betyder, at der løber renter på beløbet, du skylder, fra periodens oprindelige betalingsfrist. Det gælder også, hvis indberetninger eller foreløbige fastsættelser før 1. juli 2023 korrigeres.

Registrer dig som arbejdsgiver (virk.dk)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning .