Gå til indhold

Tjek, før du beder os om en § 216 erklæring (selskaber)

Det skal du gøre, før du beder Skattestyrelsen om erklæringen

Oversigt, der viser, hvad  du skal gøre, inden du beder om erklæringen
Det skal du Sådan gør du

Afmeld alle
pligter på
virk.dk

Log på indberet.virk.dk og afmeld selskabets pligter. Det kan være:

  • Moms
  • Arbejdsgiver (A-skat, AM-bidrag, ATP, e-indkomst)
  • Lønsum
  • Punktafgifter
  • Importør og/eller eksportørregistrering

Skattestyrelsen afslutter pligten for selskabsskat når vi sender erklæringen til dig.

Afslut moms-
regnskab

Du skal opgøre, indberette og betale moms til og med den dato, du har oplyst som ophørsdato, da du afmeldte dit selskab.

Hvis selskabets momspligt ophørte midt i en momsperiode, skal du indberette og betale sidste gang, når perioden slutter. For eksempel ved ophør 15. juni, så skal moms opgøres sidste gang i perioden som løber til 30. juni.

Har selskabet solgt computere, varelager, møbler, bygninger, biler, maskiner eller andre aktiver til andre eller dig, skal du være opmærksom på, at det påvirker selskabets momsregnskab.

Sælges selskabets ting til andre eller til dig som ejer, skal selskabet opkræve moms, når aktiverne sælges enkeltvis.

Sælger du samlet tingene videre til en anden virksomhed, der er registreret for det samme som din, er det dem, der overtager forpligtelsen med momsen. Du skal opgøre den momsforpligtelse, der samlet overgår til køber. Beløbet skal oplyses til Skattestyrelsen.

Log på TastSelv Erhverv og indberet selskabets moms.

Send evt.
manglende

angivelser

Har Skattestyrelsen skønnet for dit selskab i en eller flere perioder, fordi du har haft glemt at indberette fx moms, A-skat, eller selskabsoplysningsskema, så skal du indberette de rigtige tal for disse manglende perioder for at kunne opløse ved § 216 erklæring.

Ingen gæld
til os

For at kunne opløse ved § 216 erklæring skal al selskabets forfaldne såvel som ikke forfaldne gæld til os være betalt.

Send regnskab
og
opgørelse
af den skattepligtige
indkomst

Du skal udarbejde et regnskab for ophørsåret, uanset hvilken dato i året dit selskab lukker. Du skal også udarbejde en opgørelse over den skattepligtige indkomst.

Når du har solgt eller lukket din virksomhed, skal du som en del af regnskabet lave en avanceopgørelse. Det er en regnskabsmæssig og skattemæssig opgørelse af fortjenesten eller tabet på de ting, du eller andre har købt af selskabet. Det er for eksempel computere, varelager, møbler, biler og maskiner.

Har selskabet solgt ejendomme, skal du opgøre fortjenesten eller tabet på salgstidspunktet både regnskabsmæssigt og skattemæssigt.

Tast eller send
oplysningsskemaet

Selskabet skal - inden en måned efter ophør af den erhvervsmæssige aktivitet - sende en opgørelse af indkomsten (oplysningsskema) for det afsluttende indkomstår. Det vil sige det år selskabet endeligt opløses. Fra indkomståret 2014 skal selskaber mfl. oplyse digitalt via TastSelv Erhverv.

Eventuel specifikation af sambeskatningsindkomsten vedlægges sammen med anmodningen om at få en § 216 erklæring.