Gå til indhold

Fra virksomhed til selskab

Du kan omdanne din personligt ejede virksomhed ved at overdrage den til et selskab. Når du overdrager din virksomhed, modtager du aktier i selskabet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning