Gå til indhold

Generelt om selskaber og fonde

Vær opmærksom på:

  • Oplysningsskema
    Fristen for at oplyse er normalt 6 måneder efter indkomstårets udløb.
  • Acontoskat
    Fristerne for betaling er den 20. marts og den 20. november 2023.
  • Udbytte
    Indberet og betal senest den 10. efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget.

Dit selskab har også andre vigtige pligter, som du skal være opmærksom på (fx moms og udbetaling af løn)

Skal du bruge en erklæring i forbindelse med lukning af selskab, så læs mere under afsnittet "Opløs dit selskab".

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning