Hvis du køber varer fra andre EU-lande, som er pålagt nationale punktafgifter, uden at du er registreret for punktafgifter som varemodtager, skal du forhåndsanmelde købet til Skattestyrelsen og betale afgiften, inden leverandøren afsender varerne.

  • Afgift af chokolade- og sukkervarer
  • Afgift af emballage (hvis afgiften overstiger registreringsgrænsen på 10.000 kr.)
  • Kaffe
  • Bæreposer og engangsservice

Ved indkøb af andre nationale punktafgiftspligtige varer fx is eller glødelamper, skal du kontakte Skattestyrelsen.

Når du har bestilt varer, og leverandøren har sendt en ordrebekræftelse eller proformafaktura, skal du skrive til os. Det gør du i TastSelv Erhverv under Kontakt.

1. Log på TastSelv Erhverv
2. Vælg Kontakt.
3. Vælg Skriv til os.
4. Du får her en ny side, hvor du skal vælge emne.
5. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter.
6. Vælg Punktafgifter.
7.Vælg Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer.
8.Vælg Skriv mail - klik her nederst på siden. Skriv oplysninger om leverandøren. Vedhæft ordrebekræftelse eller proformafaktura/faktura som fil til e-mailen.

9. Vælg Send.

Når vi har modtaget din mail og opgjort, hvor meget du skal betale i afgift, får du en opgørelse om, hvornår og hvordan du skal betale afgiften. Opgørelsen finder du sådan:

1. Log på TastSelv Erhverv.
2. Vælg Kontakt.
3. Vælg Se svar fra os.

Når du har betalt afgiften, skal du returnere kopi af betalingsoverførslen til Skattestyrelsen (på samme måde som du forhåndsanmeldte dit køb).

Husk at medsende en kopi af betalingsoverførslen for at undgå forlænget sagsbehandlingstid.

Kvittering

Når betalingen er registreret hos os, modtager du en kvittering (Formular D 106) for de nationale afgifter. Formular D 106 er en kvittering for, at der er betalt danske afgifter af varerne.

Det er ikke et krav, at du sender formularen til leverandøren, da leverandøren ikke skal se dokumentation for, at der er betalt nationale afgifter af varerne i Danmark.

Ændringer

Hvis forsendelsen er større, efteropkræver vi afgiften. Er forsendelsen er mindre, tilbagebetaler vi den for meget betalte punktafgift. I begge tilfælde skal du sende en mail til os.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.