Gå til indhold

Hvis du flytter til og fra Danmark

Hvis du flytter til Danmark

Hvis du flytter til Danmark og bliver skattepligtig til Danmark, kan du få at vide, hvordan din beholdning af kryptovaluta skal behandles skattemæssigt. Det gør du ved at bede os om et bindende svar. Det bindende svar er vores afgørelse af, hvordan du skal behandle din beholdning skattemæssigt.

Læs afgørelsen om værdiansættelse af kryptovaluta ved tilflytning til Danmark (SKM2019.161.SR)

Få et bindende svar

Hvis du flytter fra Danmark

Hvis du flytter fra Danmark og din skattepligt til Danmark ophører, anser vi din beholdning af kryptovaluta for at være solgt til handelsværdien på fraflytningsdagen.

Det vil sige, at hvis værdien på fraflytningsdagen overstiger værdien på købstidspunktet, skal du oplyse forskellen som en gevinst på din årsopgørelse. Hvis værdien på fraflytningsdagen er mindre end værdien på købstidspunktet, er tabet fradragsberettiget.

Husk, når du handler med kryptovaluta, har du med stor sandsynlighed både haft gevinst og tab i løbet af året. Du skal opgøre gevinst og tab hver for sig, og derfor må du som udgangspunkt ikke modregne tabet fra én handel i gevinsten fra andre handler.

Læs mere om, hvordan du opgør gevinst og tab her.

Har du ikke adgang til at rette årsopgørelsen, eller har du spørgsmål til reglerne om beskatning af kryptovaluta, er du velkommen til at kontakte os.

Læs nærmere om fraflytning til udlandet (Den juridiske vejledning)

Læs relevant afgørelse

Værdiansættelse af kryptovaluta ved tilflytning til Danmark (SKM 2019.161.SR)