Gå til indhold

Stablecoins (finansielle kontrakter)

Har du købt eller solgt finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er kryptovaluta, skal gevinst eller tab beskattes som kapitalindkomst.

Er kontrakten blevet indgået og afviklet i det samme indkomstår, skal gevinst eller tab medregnes i dét indkomstår.

Hvis kontrakten ikke er indgået og afviklet i samme indkomstår, skal du medregne gevinst eller tab hvert år efter lagerprincippet.

Læs her, hvordan du opgør gevinst og tab efter lagerprincippet.

Du skal opgøre gevinst og tab for hver enkelt kontrakt ved årets udløb. Hvis du har flere finansielle kontrakter, skal du medregne årets samlede nettogevinst eller nettotab.

Er du i tvivl, om du har købt eller solgt en finansiel kontrakt, og dermed i tvivl om, hvordan du skal opgøre tab og gevinst, så anbefaler vi, at du anmoder om et bindende svar. Få et bindende svar.

Oplys gevinst og tab på din årsopgørelse 

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Stablecoins