Gå til indhold

Renter på kryptovaluta

Oplys gevinst og tab på din årsopgørelse  

Når du indsætter kryptovaluta på en konto, der løbende tillægges et afkast (interest) i form af kryptovaluta, skal du betale skat af værdien af afkastet på det tidspunkt, hvor afkastet tilskrives din konto, og du kan disponere over det.

Du skal derfor beregne værdien af afkastet på modtagelsestidspunktet. Denne værdi beskattes som personlig indkomst, som du skal oplyse i rubrik 20 (Anden personlig indkomst) på din årsopgørelse.

Hvis du beholder afkastet i kryptovaluta med henblik på at opnå en gevinst ved et videresalg, udgør dette som udgangspunkt spekulation. Du skal derfor oplyse gevinst eller tab, når du sælger dem. 

Læs mere om spekulation her under overskriften Opgør dine handler.

Hvis du sælger disse kryptovalutaer, skal du opgøre, om du har fået gevinst eller tab efter FIFO-princippet sammen med din øvrige beholdning af kryptovaluta.  

Læs mere om FIFO-princippet her under overskriften Opgør dine handler.