Gå til indhold

Forældrekøb

Forældrekøb er, når du køber en ejerbolig for at leje den ud til dit barn. De samme regler gælder dog også, hvis du lejer ud til nærtstående, som er dine eller din ægtefælles:

  • bedsteforældre og disses ægtefæller
  • forældre og disses ægtefæller
  • børns ægtefæller
  • børnebørns og disses ægtefæller

Du betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har købt en bolig for at udleje den til nærtstående uden selv at bo i den. Det betyder, at du skal opgøre og oplyse overskud eller underskud fra udlejningen. Der er derfor en del skattemæssige regler, som du skal være opmærksom på og sætte dig ind i.

Du skal betale skat af dit overskud ved udlejningen, men du skal ikke betale ejendomsværdiskat af boligen, du udlejer. Ved forældrekøb kan du vælge mellem 3 beskatningsmetoder.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Forældrekøb