Gå til indhold

Du udlejer en bolig, som du ikke selv bor i

Hvis du udlejer en ejerbolig, som du ikke bor i, i en periode på mindst 12 måneder, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Det betyder, at indtægten er personlig indkomst, og at du skal lave et regnskab og udfylde et oplysningsskema.

Bemærk, at oplysningerne på denne side udelukkende handler om skattereglerne for udlejning. Læs om udlejningsreglerne efter Sommerhusloven (planinfo.dk).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Udlejning af bolig, du ikke selv bor i