Gå til indhold

Fri helårsbolig

Hvis din arbejdsgiver har stillet en bolig til rådighed for dig, og du betaler en lavere leje end markedslejen, skal du betale skat af forskellen mellem den leje, du betaler, og markedslejen, plus eventuelle tilskud til for eksempel opvarmning.

  • Hvis din arbejdsgiver stiller en helårsbolig til rådighed for dig, er det et personalegode.
  • Hvis du betaler en lavere leje end markedslejen, skal du betale skat af forskellen.
  • Værdien af den fri bolig fastsættes til boligens markedsværdi.
  • Værdien er B-indkomst.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Helårsbolig