Gå til indhold

Personalegoder for hovedaktionærer med flere

Hvis du er ansat hovedaktionær/-anpartshaver eller direktør eller er ansat på andre vilkår, hvor du har bestemmende indflydelse på din egen aflønningsform, og du i løbet af året har haft rådighed over en sommerbolig, bil, lystbåd eller en helårsbolig, gælder en formodning om, at du har haft rådighed over godet/aktivet hele året. Formodningsreglen gælder også, når godet/aktivet er stillet til rådighed for dine nærtstående.

Hvis du er hovedaktionær/-anpartshaver, og værdien af godet ikke kan anses som et løntillæg, bliver du beskattet som modtager af udlodning fra selskabet i stedet for løn.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning Personbeskatning