Gå til indhold

Skat af fri bil (firmabil)

Hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed for dig, har du "fri bil" (firmabil). Det skal du betale skat af.

Der er kommet nye regler om fri bil fra den 1. juli 2021. Reglerne betyder, at værdien af fri bil skal beregnes efter nye satser. Du kan selv regne efter, hvad reglerne betyder for dig og din skat, under "Sådan beregner du værdien af fri bil".

Reglerne er:

  • Hvis du har fri bil, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg.
  • Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.
  • Din arbejdsgiver sørger for, at du løbende betaler skat af den fri bil sammen med din løn. Det kan du se på din lønseddel.
  • Du bør selv lægge værdien af fri bil sammen med din løn og skrive det i forskudsopgørelsens felt 201 (hvis den ikke allerede står der), så den indgår i beregningen af din trækprocent og dit fradrag.
  • Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis du har fri bil.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Firmabil