Hvis du ikke har fået en årsopgørelse, kan det fx være fordi:

  • du eller din ægtefælle har egen virksomhed

  • du har tidligere haft egen virksomhed

  • du har indtægter fra udlandet (fx udenlandske aktier og værdipapirer)

  • du har tidligere haft udenlandsk indkomst (men ikke i 2022)

  • du har boet i udlandet noget af året

Hvis du fx har egen virksomhed eller indtægt fra udlandet, så modtager du et servicebrev i TastSelv og et oplysningsskema (tidligere selvangivelse/udvidet selvangivelse). Når du har oplyst, danner vi din årsopgørelse.

Hvis du er gift med en person med et oplysningsskema (tidligere selvangivelse/udvidet selvangivelse), så modtager du en servicemeddelelse i TastSelv. Du får din årsopgørelse, når din ægtefælle har oplyst.

Hvis oplysningerne på servicemeddelelsen er korrekte, og du ikke har yderligere oplysninger, behøver du ikke at gøre noget.
Hvis du vil rette noget, kan du logge på TastSelv, vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Her skal du skrive de nye beløb på og klikke Næste og Godkend. Dine rettelser vil være med på din nye årsopgørelse, som du får, når din ægtefælle har oplyst.

Har du tidligere været selvstændig og fået et oplysningsskema (tidligere selvangivelse/udvidet selvangivelse), skal du i rubrik 71 vælge, at du ikke længere har virksomhed og godkende de øvrige tal i oplysningsskemaet. Når du har oplyst, danner vi din årsopgørelse.

Har du tidligere haft udenlandsk indkomst (men ikke i 2022), skal du svare på rubrik 496 og godkende de øvrige tal i oplysningsskemaet. Når du har oplyst, danner vi din årsopgørelse.

Hvis du er rejst ind eller ud af Danmark i løbet af året, og din skattepligt har ændret sig fra fuld skattepligt til begrænset skattepligt eller omvendt, kan du ikke bruge TastSelv til at indberette dit oplysningsskema dette år. Du skal i stedet udfylde et eller flere oplysningsskemaer.

Du kan udfylde:


Har du samtidig haft virksomhed og/eller udlejningsejendom, skal du også udfylde:


Desuden skal du udfylde:
•    Blanket 04.012, hvis du havde indkomst eller aktiver i et andet land, mens du boede i Danmark
•    Blanket 04.053, hvis du havde ejendom i et andet land, mens du boede i Danmark
•    Blanket 04.031, hvis du opfylder og ønsker at bruge reglerne for grænsegængere, mens du boede i et andet land.

Send oplysningsskemaerne til os

Sådan gør du:

  1. Log på TastSelv
  2. Vælg Kontakt
  3. Vælg Skriv til os
  4. Vælg Indsend-indberet til os (fx Oplysningsskemaer/Blanket 04.076-Oplysningsskema med 2 skattepligtsperioder)
  5. Udfyld oplysninger, vedhæft oplysningsskemaer og tryk Send.

Du kan også sende dem med almindelig post til:

Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Frist for at indsende dine oplysningsskemaer

Du skal oplyse senest 1. juli 2023. Du får din årsopgørelse senest i slutningen af oktober 2023.

Se hvordan du får adgang til årsopgørelsen, hvis du er ægtefælle eller arving til en afdød person. 

Skat ved dødsfald

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning