Hvis du sælger din udenlandske ejendom, bliver det afgjort efter danske skatteregler, om og hvordan du skal beskattes i Danmark af en eventuel fortjeneste. Det er også muligt, at du skal betale skat i udlandet af en eventuel fortjeneste ved salget.

  • Du skal betale skat efter danske regler, når du sælger din udenlandske ejendom
  • Hvis du har betalt skat i udlandet ved salget, har du mulighed for nedslag i den danske skat

Der gælder de samme danske skatteregler, uanset om du sælger en udenlandsk ejendom eller en dansk ejendom - både når det skal afgøres, om du kan sælge ejendommen skattefrit, og når en eventuel skattepligtig fortjeneste skal opgøres.

Har du brugt ejendommen helt eller delvist privat, bliver du ikke beskattet i Danmark af en eventuel fortjeneste. Har du kun brugt ejendommen til udlejning, vil du blive beskattet i Danmark af en eventuel fortjeneste. Du får dog nedslag i din danske skat, hvis du allerede har betalt udenlandsk skat af fortjenesten ved salget.

Det kan være, du skal betale skat i udlandet af en eventuel fortjeneste, når du sælger en bolig. Reglerne varierer fra land til land, så du bør kontakte skattemyndighederne i det land, din ejendom ligger i, for at få mere at vide om det pågældende lands skatteregler.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.