Du skal betale skat og evt. moms af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en bolig, du selv bor i, en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser. 

Det er dog kun en del af din indtægt, du skal betale skat af. Du kan nemlig få fradrag - enten som et bundfradrag eller som et regnskabsmæssigt fradrag. Det betyder, at du kun betaler skat af den del af lejeindtægten, som overstiger fradraget.

Du betaler skat ved at oplyse den skattepligtige indtægt på din årsopgørelse.

Du kan få hjælp til at regne din skattepligtige indtægt ud med vores beregner, hvis du vælger at bruge bundfradrag. 

Bemærk, at oplysningerne på skat.dk udelukkende handler om skattereglerne for udlejning. Læs om udlejningsreglerne efter sommerhusloven (planinfo.dk).

Beregn din skattepligtige indtægt (når du bruger bundfradrag)

Skriv din skattepligtige indtægt på din årsopgørelse

Skriv din skattepligtige indtægt på din forskudsopgørelse

Et bundfradrag er et beløb, som du ikke skal betale skat af. Størrelsen på bundfradraget afhænger af flere forhold, som tager afsæt i to forskellige regelsæt:

 • Hvis du udlejer din bolig under 4 måneder - det kalder vi for korttidsudlejning (regelsæt 1).
 • Hvis du udlejer din bolig ud 4 måneder eller derover - det kalder vi for langtidsudlejning (regelsæt 2).

Under eller over 4 måneder

Det er afgørende for dit bundfradrag, om din udlejning er under eller over 4 måneder. Det er den sammenhængende periode for hver enkelt af dine udlejninger til samme person eller personer, du skal vurdere det ud fra.

Udlejer du fx din bolig i 4 uger 5 gange i løbet af året, er de alle 5 korttidsudlejning, da de hver især varer under 4 måneder. Varer en udlejning til samme person eller personer 4 måneder eller derover, er der tale om langtidsudlejning.

Hvis du både har udlejet under og over 4 måneder, kan du vælge at bruge reglerne for korttidsudlejning for alle dine udlejninger.

Hvis du vil bruge begge regelsæt, gælder der særlige forhold, som du kan læse om i Den juridiske vejledning.

Få hjælp med vores beregner

Få hjælp med vores beregner og få svar på, hvad din skattepligtige indtægt er, uden at du skal sætte dig ind i alle reglerne. 

Få hjælp til at beregne din skattepligtige indtægt

Læs om de to regelsæt og se eksempler

Du kan læse om reglerne og se eksempler på, hvordan du udregner din skattepligtige indtægt for udlejning under og over 4 måneder i afsnittene Bundfradrag ved udlejning under 4 måneder og afsnittet Bundfradrag ved udlejning 4 måneder og derover.

For at platformen kan indberette din indtægt til os

Hvis du udlejer din bolig via en platform, og platformen indberetter din indtægt til os, kan du få et højere bundfradrag, hvis du vælger reglerne for korttidsudlejning.

Du skal gøre noget aktivt

For at platformen kan indberette din indtægt til os, kræver det, at du gør noget aktivt. Skattestyrelsen har lavet en løsning, som platformen, du udlejer igennem, linker dig til. Så alt du skal gøre er at følge linket til skat.dk-siden fra din platform. Herfra skal du logge på med NemID/MitID.

Simpel og sikker løsning - platformen får ikke adgang til dine personoplysninger

Når du er logget på, generes der automatisk en kode, som vi sender direkte til platformen. Koden bruger platformen til at indberette dine indtægter til os, uden at platformen kan se dine personoplysninger. Efter du har logget på med NemID/MitID, bliver du dirigeret tilbage til platformen.

Du kan se de indberettede indtægter i dine skatteoplysninger, når du logger på TastSelv.

Læs om vores privatlivspolitik

Hvis du udlejer mindre end 4 måneder, afhænger dit bundfradrag af, om du udlejer via en platform, som indberetter indtægten til os, eller om du udlejer uden om en platform.

Derudover har det indflydelse på, om du kan bruge hele eller en del af bundfradraget, hvis du ejer boligen med andre, eller du deler huslejen med andre. Det kan du læse mere om under Hvis du deler huslejen eller ejer boligen med andre.   

 • Hvis du udlejer via en platform, som indberetter indtægten, kan du få bundfradrag op til: 31.200 kr. i 2023 (30.300 kr. i 2022).
 • Hvis du udlejer uden om en platform (eller via en platform, som ikke indberetter indtægten), kan du få bundfradrag op til: 12.200 kr. i 2023 (11.900 kr. i 2022).

Få hjælp med vores beregner

Få hjælp med vores beregner og få svar på, hvad din skattepligtige indtægt er, uden at du skal sætte dig ind i alle reglerne. 

Få hjælp til at beregne din skattepligtige indtægt

 1. Du skal bruge din lejeindtægt og en af de to bundfradragssatser.
  Hvilken af de to bundfradragssatser ovenfor, du skal bruge, afhænger af, om du udlejer via eller uden om en platform.

  Hvis du deler huslejen eller ejer boligen med andre, har du kun ret til en del af bundfradraget. Læs mere under Hvis du deler huslejen eller ejer boligen med andre

  Lejeindtægten er inklusive betaling for fx el, vand, varme og internet.
   
 2. Træk bundfradraget fra din lejeindtægt.
 3. Fratræk herefter 40 % - det kalder vi 40 % reduktion.
  Det skal du, fordi du kun skal betale skat af 60 % af den del af indtægten, der overstiger bundfradraget, når der er tale om korttidsudlejning.

 4. Tilbage er det beløb, du skal betale skat af (dvs. din skattepligtige indtægt).
 5. Oplys din skattepligtige indtægt på din årsopgørelse i rubrik 37.
  Du betaler skat i løbet af året ved at oplyse indtægten på din forskudsopgørelse i felt 218.

Hvis beløbet er 0 eller mindre, skal du ikke oplyse noget.

Se konkrete eksempler på udregninger af den skattepligtige indtægt i afsnittene nedenfor.

Det vil sige, at du ikke kan trække dine udgifter fra til fx el, vand og varme eller din grundskyld (ejendomsskat). Og du kan ikke få nedsat din ejendomsværdiskat, når du bruger bundfradrag.

Hvis du deler huslejen eller ejer boligen med andre, har du som udgangspunkt kun ret til et bundfradrag, der svarer til din del af huslejen eller din ejerandel.

Der kan dog være situationer, hvor der er flere bundfradrag pr. helårsbolig. 

Når du ejer boligen med andre

Hvis du ejer boligen med fx en ægtefælle eller kæreste, har I ét bundfradrag til deling. 

Ejer du 50 % af boligen, har du ret til 50 % af bundfradraget.

Når du bor sammen med flere beboere, og I deler huslejen imellem jer

Hvis du deler huslejen med andre, har I et bundfradrag til deling.

Betaler du fx 25 % af huslejen, har du ret til 25 % af bundfradraget.

Når du bor sammen med flere beboere, og I har hver jeres husleje

Hvis du bor sammen med andre, men I hver især er forpligtet til at betale jeres egen husleje til en udlejer, har du ret til ét bundfradrag, som ikke skal deles med de andre beboere. 

Du vil i derfor have ret til et helt bundfradrag.

Eksempel: Udlejning i ejerbolig med flere ejere

Mark ejer 50 % af sin ejerbolig og har derfor kun ret til 50 % af bundfradraget (50 % af 29.900 kr.). Han har modtaget 45.000 kr. i lejeindtægt inkl. betaling for el, vand og varme for at leje boligen ud via en platform.

Regnestykket ser således ud:

Årlig lejeindtægt inkl. el, vand og varme 45.000 kr.
Bundfradrag (50 % af 30.300 kr.) 15.150 kr.
Beløb efter bundfradrag (45.000 kr. - 15.150 kr.) 29.850 kr.
40 % reduktion af beløbet efter bundfradrag (40 % af 29.850 kr.) 11.940 kr.
Skattepligtig indtægt (29.850 kr. - 11.940 kr.) = 17.910 kr.

Mark skal i eksemplet her betale skat af 17.910 kr. Han oplyser den skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 37.

Eksempel: Udlejning i lejebolig, hvor huslejen deles

Aylin deler en lejebolig med tre veninder og betaler 25 % af den samlede husleje. Hun har dermed ret til 25 % af bundfradraget. Aylin har udlejet sit værelse flere gange i løbet af året via en platform og har fået 25.000 kr. i lejeindtægt.

Regnestykket ser således ud:

Årlig lejeindtægt inkl. el, vand og varme 27.000 kr.
Bundfradrag (25 % af 30.300 kr.) 7.575 kr.
Beløb efter bundfradrag (27.000 kr. - 7.575 kr.) 19.425 kr.
40 % reduktion af beløbet efter bundfradrag (40 % af 19.425 kr.) 7.770 kr.
Skattepligtig indtægt (19.425 kr. - 7.770 kr.) = 11.655 kr.

Aylin skal i eksemplet her betale skat af 11.655 kr. Hun oplyser sin skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 37.

Bundfradrag via en platform

Når du udlejer via en platform, og platformen indberetter din indtægt til os, er bundfradraget 30.300 kr. i 2022 (31.200 kr. i 2023).

Eksempel: Udlejning via en platform

Erik har lejet et værelse ud i sin bolig et par gange i løbet af året via en platform, som indberetter indtægten til Skattestyrelsen. Derfor har Erik ret til et bundfradrag på 30.300 kr. (2022). Han har haft en årlig lejeindtægt på 39.000 kr. inkl. betaling for el, vand og varme.

Regnestykket ser således ud:

Årlig lejeindtægt inkl. el, vand og varme 39.000 kr.
Bundfradrag 30.300 kr.
Beløb efter bundfradrag (39.000 kr. - 30.300 kr.) 8.700 kr.
40 % reduktion af beløbet efter bundfradrag (40 % af 8.700 kr.) 3.480 kr.
Skattepligtig indtægt (8.700 kr. - 3.480 kr.) = 5.220 kr.

Erik skal i eksemplet betale skat af 5.220. Han oplyser den skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 37. 

Bundfradrag uden om en platform

Hvis du udlejer uden om en platform, eller hvis den platform, du har udlejet via ikke indberetter, din indtægt til os, er bundfradraget 11.900 kr. i 2022 (12.200 kr. i 2023).

Eksempel: Udlejning uden om en platform

Lise har lejet sit hus ud til et par, hun er kommet i kontakt med via sit netværk. Det vil sige, at hun har lejet ud på egen hånd og uden om en platform, og derfor har hun et bundfradrag på 11.900 kr. (2022). Hun har haft en årlig lejeindtægt på 33.600 kr. inkl. betaling for el, varme og vand.

Regnestykket ser således ud:

Årlig lejeindtægt inkl. el, vand og varme 33.600 kr.
Bundfradrag  11.900 kr.
Beløb efter bundfradrag (33.600 kr. - 11.900 kr.) 21.700 kr.
40 % reduktion af beløbet efter bundfradrag (40 % af 21.700 kr.) 8.680 kr.
Skattepligtig indtægt (21.700 kr. - 8.680 kr.) = 13.020 kr.

Lise skal i eksemplet betale skat af 13.020 kr. Hun oplyser den skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 37.

Hvis du både udlejer din bolig via og uden om en platform, skal du anvende bundfradraget på lejeindtægten fra platformen. Du skal derefter betale skat af 60 % af indtægten fra din udlejning uden om en platform (det kalder vi også 40 % reduktion).

Hvis din indtægt via platformen er mindre end 11.900 kr. i 2022 (12.200 kr. i 2023), kan du dog trække resten af bundfradraget fra din indtægt uden om en platform, inden du udregner din skattepligtige indtægt.

Eksempel: Udlejning via og uden om en platform - når indtægten er under 11.900 kr.

Naja har både lejet sin bolig ud via en platform og uden om en platform. Hendes indtægt via platformen er 8.000 kr. og indtægten uden om en platform er 12.000 kr.

Når hun trækker bundfradraget på de 11.900 kr. (2022) fra sin indtægt via platformen, er der 3.900 kr. tilbage af bundfradraget (det kalder vi et ikke-udnyttet bundfradrag). Det ikke-udnyttede bundfradrag trækker hun fra sin indtægt uden om en platform.

Regnestykket ser således ud:

Lejeindtægt via en platform inkl. el, vand og varme: 8.000 kr.

Bundfradrag

11.900 kr.

Ikke-udnyttet bundfradrag (11.900 kr. - 8.000 kr.)

3.900 kr.
Lejeindtægt uden om en platform inkl. el, vand og varme: 12.000 kr.
Lejeindtægt uden om en platform fratrukket ikke-udnyttet bundfradrag (12.000 kr. - 3.900 kr.) 8.100 kr.
40 % reduktion af beløbet efter ikke-udnyttet bundfradrag (40 % af 8.100 kr.)  3.240 kr.
Skattepligtig indtægt (8.300 kr. - 3.240 kr.) = 5.060 kr.

Naja skal i eksemplet her betale skat af 5.060 kr. Hun oplyser den skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 37.

Eksempel: Udlejning via og uden om en platform - når indtægten er over 11.900 kr.

Naja har både lejet sin bolig ud via en platform og uden om en platform. Hendes indtægt via platformen er 14.000 kr., og indtægten uden om en platform er 12.000 kr.

Regnestykket ser således ud:

Lejeindtægt via en platform inkl. el, vand og varme: 14.000 kr.
Bundfradrag (kan ikke overstige lejeindtægt via platform) 14.000 kr.
Skattepligtig indtægt via en platform (14.000 kr. - 14.000 kr.) 0 kr.
Lejeindtægt uden om en platform inkl. el, vand og varme 12.000 kr.
Ikke-udnyttet bundfradrag (11.900 kr. - 14.000 kr.) 0 kr.*
Lejeindtægt uden om en platform fratrukket ikke-udnyttet bundfradrag (12.000 kr. - 0 kr.) 12.000 kr.
40 % reduktion af beløbet efter ikke-udnyttet bundfradrag (40 % af 12.000 kr.)

4.800 kr.

Skattepligtig indtægt (12.000 kr. - 4.800 kr.) 

= 7.200 kr.

* Bundfradrag kan aldrig være mindre end 0 kr.

Naja skal i eksemplet her betale skat af 7.200 kr. Hun oplyser den skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 37.

Valgfrit hvilket regelsæt du vil bruge

Hvis du lejer din bolig ud til samme person eller personer i 4 måneder og derover, er der tale om det, vi kalder for langtidsudlejning.

Du kan vælge, om du vil beregne dit bundfradrag og din skattepligtige indtægt ud fra reglerne om langtidsudlejning (regelsæt 2), eller ud fra reglerne om korttidsudlejning (regelsæt 1).

Hvad der bedst kan betale sig for dig, er blandt andet størrelsen på din husleje, ejendomsvurdering, lejeindtægt og om du lejer ud via en platform, der indberetter eller ej.

Reglerne om korttidsudlejning finder du i afsnittet Bundfradrag ved udlejning under 4 måneder, som du finder ovenfor.

Brug vores beregner, og se hvilket regelsæt, der bedst kan betale sig

Hvis du bruger vores beregner, får du svar på, hvad din skattepligtige indtægt er efter både regelsæt 1 og 2. Så kan du vælge, hvad der bedst kan betale sig.  

Du kan også læse mere om reglerne herunder og se eksempler på, hvordan du udregner din skattepligtige indtægt.

Få hjælp til at beregne din skattepligtige indtægt

Når du udlejer 4 måneder og derover og vælger at bruge regelsæt 2 om langtidsudlejning, afhænger dit bundfradrag først og fremmest af, om du er ejer, lejer eller andelshaver.

Det har også betydning for bundfradragets størrelse, om du har boet i boligen hele eller en del af året og om du ejer boligen eller deler huslejen med andre.

Læs mere under Hvis du deler huslejen eller ejer boligen med andre

Når du har en ejerbolig: 

 1. Du skal bruge din lejeindtægt og din boligs ejendomsværdi fra året før du udlejede din bolig samt din lejeindtægt.
  Du finder ejendomsværdien ved at logge på TastSelv og se pdf-udgaven af din seneste årsopgørelse, eller du kan slå ejendomsværdien op på ois.dk.

  Lejeindtægten er inklusive betaling for fx el, vand, varme og internet.

 2. Du skal nu udregne dit bundfradrag.
  Det gør du ved at tage 1 1/3 % af din ejendomsværdi (fx 2.000.000 kr. /100 x 1 1/3). Dit bundfradrag er dog altid minimum 24.000 kr.

 3. Træk herefter bundfradraget fra din indtægt.
 4. Tilbage er det beløb, du skal betale skat af (din skattepligtige indtægt).
 5. Oplys din skattepligtige indtægt på din årsopgørelse i rubrik 37.
  Du betaler skat i løbet af året ved at oplyse indtægten på din forskudsopgørelse i felt 218.

Når du har en andelsbolig eller lejebolig:

 1. Du skal bruge din lejeindtægt og din husleje/boligafgift.
  Lejeindtægten er inklusive betaling for fx el, vand, varme og internet.

 2. Du skal nu udregne dit bundfradrag.
  Det gør du ved at tage 2/3 af din egen årlige boligafgift/husleje (fx 2/3 af 25.000 kr.).

 3. Træk herefter bundfradraget fra din indtægt.
 4. Tilbage er det beløb, du skal betale skat af (din skattepligtige indtægt).
 5. Oplys din skattepligtige indtægt på din årsopgørelse i rubrik 20.
  Du betaler skat i løbet af året ved at oplyse indtægten på din forskudsopgørelse i felt 250.

Det vil sige, at du ikke kan trække dine udgifter fra til fx el, vand og varme eller din grundskyld (ejendomsskat). Og du kan ikke få nedsat din ejendomsværdiskat, når du bruger bundfradrag.

Hvis du deler huslejen eller ejer boligen med andre, har du som udgangspunkt kun ret til et bundfradrag, der svarer til din del af huslejen eller din ejerandel.

Der kan dog være situationer, hvor der er flere bundfradrag pr. helårsbolig. 

Når du ejer boligen med andre

Hvis du ejer boligen med fx en ægtefælle eller kæreste, har I ét bundfradrag til deling. 

Ejer du 50 % af boligen, har du ret til 50 % af bundfradraget.

Når du bor sammen med flere beboere, og I deler huslejen imellem jer

Hvis du deler huslejen med andre, har I ét bundfradrag til deling. 

Betaler du fx 25 % af huslejen, har du ret til 25 % af bundfradraget.

Når du bor sammen med flere beboere, og I har hver jeres husleje 

Hvis du bor sammen med andre, men I hver især er forpligtet til at betale jeres egen husleje til en udlejer, har du ret til ét bundfradrag, som ikke skal deles med de andre beboere. 

Du vil i derfor have ret til et helt bundfradrag.

Eksempel: Ejer som udlejer af et værelse hele året

Jens har en ejerbolig og har lejet et værelse ud i 12 måneder. På sin årsopgørelse kan han se, at ejendomsværdien er 1.500.000 kr. Bundfradraget er på 1 1/3 % af ejendomsværdien, det vil sige: 1.500.000/100 x 1 1/3 = 20.000 kr. Da bundfradraget er på mindst 24.000 kr., er Jens’ bundfradrag i dette tilfælde 24.000 kr.

Regnestykket ser således ud:

Årlig lejeindtægt inkl. el, vand og varme 39.000 kr.
Bundfradrag (1 1/3 % af 1.500.000 kr. - dog minimum 24.000 kr.) 24.000 kr.
Skattepligtig indtægt (39.000 kr. - 24.000 kr.) = 15.000 kr.

Jens skal i eksemplet betale skat af 15.000 kr. Han oplyser den skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 37.

Eksempel: Andelshaver som udlejer et værelse hele året

Hanne har en andelsbolig og har lejet et værelse ud i 12 måneder. Hun betaler 45.000 kr. om året i boligydelse. Hendes bundfradrag er 2/3 af den samlede årlige boligydelse, det vil sige 30.000 kr. (2/3 af 45.000 kr.).

Regnestykket ser således ud:

Lejeindtægt 38.600 kr.
Bundfradrag (2/3 af 45.000 kr.) 30.000 kr.
Skattepligtig indtægt (38.600 kr. -30.000 kr.) = 8.600 kr.

Hanne skal betale skat af 8.600 kr. Hun oplyser den skattepligtige indtægt på sin årsopgørelse i rubrik 20.

Hvis du har lejet et værelse eller din bolig ud i perioden 2018-2020 og vil rette din tidligere årsopgørelse, kan du vælge mellem regelsæt 1 (korttidsudlejning) og 2 (langtidsudlejning).

Den eneste forskel er, at satserne er anderledes, og at der fra 2018-2020 ikke bliver skelnet mellem, om du har udlejet via en platform eller udenom en platform. Der er derfor kun et bundfradrag på 29.300 kr. i 2020, 28.600 kr. i 2019 og 28.000 kr. i 2018 uanset, om du selv står for udlejningen eller udlejer via en platform. 

Du kan læse om de to regelsæt i afsnittene ovenfor:

 • Læs om kortidsudlejning (regelsæt 1) i afsnittet: Bundfradrag ved udlejning under 4 måneder
 • Læs om langtidsudlejning (regelsæt 2) i afsnittet: Bundfradrag ved udlejning 4 måneder og derover

Det regnskabsmæssige fradrag afhænger af, om du ejer boligen, eller om du er andelshaver eller lejer.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at benytte det regnskabsmæssige fradrag, kan du ikke senere skifte til metoden med bundfradrag.

Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter.

Når du er ejer, er indtægten kapitalindkomst. Du skal derfor skrive din indtægt fratrukket dine udgifter på din årsopgørelse i rubrik 37, og på din forskudsopgørelse i felt 218.

Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du kun skal vise os, hvis vi beder om det. Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

Udgifter du kan trække fra:

 • Fx el, vand, varme.
 • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).
 • Udgifter forbundet med udlejning som fx annonceudgifter.

Du kan ikke fratrække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen eller løbende driftsudgifter som fx renovation, skorstensfejning, forsikring.

Nedslag i ejendomsværdiskat

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for den del af boligen, du udlejer. Du får nedslaget ved at skrive, hvor længe du udlejer, og hvor stor en andel af boligen du udlejer, på din årsopgørelse.

Fradrag for grundskyld (ejendomsskat til din kommune)

Du kan trække en forholdsmæssig andel af grundskylden fra som en udgift, hvis du udlejer mindst 10 % af din bolig.

Hvis du for eksempel udlejer 15 % af din bolig, trækker du 15 % af din grundskyld fra i den periode, hvor du lejer ud.

Eksempel: Regnskabsmæssigt fradrag, når du er ejer

Lejeindtægt 18.000 kr.
Modtaget for el, vand og varme 3.000 kr.
Indtægter i alt (18.000 kr. 3.000 kr.) 21.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af grundskylden 6.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af el, varme og vand 3.000 kr.
Skattepligtig indtægt (21.000 kr. - 9.000 kr.) = 12.000 kr.


Du skal skrive 12.000 kr. på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, felt 218. Du skal også skrive, hvor stor en del af boligen du udlejer, og i hvor lang tid.

Dit samlede fradragsbeløb kan ikke overstige din lejeindtægt.

Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter.

Når du er lejer eller andelshaver, er indtægten personlig indkomst. Du skal derfor skrive din indtægt, fratrukket dine udgifter, på din årsopgørelse i rubrik 20 og på din forskudsopgørelse i felt 250

Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du kun skal vise os, hvis vi beder om det. Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

Udgifter du kan trække fra:

 • Fx el, vand, varme.
 • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).
 • Udgifter forbundet med udlejning som fx annonceudgifter og husleje

Du kan ikke fratrække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen eller løbende driftsudgifter som fx renovation, skorstensfejning, forsikring.

Eksempel: Regnskabsmæssigt fradrag, når du er lejer eller andelshaver

Sørens månedlige husleje er på 5.000 kr. og han lejer 10 % af sin bolig ud i 3 måneder.

Huslejeudgiften bliver: 3 mdr. x 5.000 kr. x 10 % = 1.500 kr. 

I samme periode betaler han 1.500 kr. for el vand og varme:

Udgiften bliver: 3 mdr. x 1.500 kr. x 10 % = 450 kr.

Lejeindtægt 4.500 kr.
Modtaget for el, vand og varme 500 kr.
Indtægter i alt (4.500 kr. 500 kr.) 5.000 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af husleje 1.500 kr.
Fradrag for forholdsmæssig del af el, varme og vand 450 kr.
Skattepligtig indtægt (5.000 kr. - 1.950 kr.) = 3.050 kr.


Søren skal altså skrive 3.050 kr. på sin årsopgørelse i rubrik 20, og sin forskudsopgørelse, felt 250.

Det samlede fradragsbeløb kan ikke overstige lejeindtægten.

Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (Den juridiske vejledning)

Hvis du lejer værelser ud i mindre end 30 dage pr. udlejning, skal du betale moms af indkomsten, hvis den overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Det gælder både udlejning af værelser i ejer-, andels- og lejeboliger, men omfatter ikke udlejning af hele boligen.

Ved du allerede fra første udlejning, at du kommer over de 50.000 kr., skal du registrere dig for og betale moms fra start.

Når du er momsregistreret for kortidsudlejning af værelser, skal du skrive lejeindtægten eksklusive moms fratrukket bundfradrag eller udgifter på din årsopgørelse.

Du registrerer dig for moms på indberet.virk.dk

Læs mere om momspligt ved kortidsudlejning (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.