Du skal betale skat af 3.100 kr. om året i 2023 (3.000 kr. i 2022), hvis din arbejdsgiver betaler for din telefon, og du må bruge den privat. Det samme gælder, hvis din arbejdsgiver betaler for din internetforbindelse, og du ikke har adgang til netværket på arbejdspladsen.

 • Du skal betale skat af 3.100 kr. i 2023 (3.000 kr. i 2022) for fri telefon eller frit internet. Har du begge dele, skal du stadig betale skat af samlet 3.100 kr. i 2023 (3.000 kr. i 2022)
 • Din arbejdsgiver trækker A-skat og am-bidrag af de 3.100 kr. i 2023 ud af din løn. Du skal ikke selv oplyse noget til Skattestyrelsen.

 • En almindelig fastnettelefon.
 • En mobiltelefon: Selvom en mobiltelefon også kan bruges til at gå på internettet med, bliver den skattemæssigt betragtet som en telefon. iPhones, PDA'er og lignende smartphones regnes derfor som telefoner.
 • Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.
 • Sædvanlige telefonserviceydelser, fx telefonvækning, telefonsvarerfunktion, vis nummer-funktion og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Dette ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Hvis du har fri telefon, kan du ikke trække udgifter til egne telefoner fra i skat.

Arbejdstelefon

Hvis der udelukkende er tale om en arbejdstelefon, skal du ikke betale skat af den. Du skal indgå en tro- og loveerklæring med din arbejdsgiver om, at telefonen er en arbejdstelefon. Det er tilladt for dig i enkeltstående tilfælde at lave private opkald, gå på internettet, sende sms eller mails uden, at du skal betale skat af det.

En arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er skattefri, når netforbindelsen giver adgang til virksomhedens netværk.

Hvis internetforbindelsen ikke giver adgang til virksomhedens netværk, skal du årligt betale skat af 3.100 kr. i 2023 (3.000 kr. i 2022).

Internetforbindelse, som en del af en tv-programpakke

Internetforbindelser, der indgår som en del af en tv-programpakke (fx telefon, internet og tv), skal du betale skat af. Du skal betale skat af beløbet for hele pakken.

Hvis arbejdsgiver betaler udgifter, som er en integreret del af abonnementet (fx gratis download af musik eller tv-kanaler), skal du ikke betale skat af det.

Fri internetforbindelse omfatter:

 • Adgang til og brug af internet via både faste og trådløse forbindelser.
 • Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen.
 • Abonnementsudgifterne til internetadgangen.

Hvis du har en computer til rådighed udelukkende til privat brug, skal der betales skat af computerens værdi.

 • Din arbejdsgiver skal indberette værdien, men trækker ikke skat af værdien.
 • Du skal betale skat af et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at leje en tilsvarende computer.
 • Du skal oplyse beløbet i sin helhed, hvis det ikke er indberettet og samlet set overstiger 1.300 kr. pr. år.

Privat brug af arbejdscomputere er skattefri

Du skal ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet.

Tablets (fx iPads, Windows Surface, Galaxy Tab) bliver skattemæssigt betragtet som computere. De er derfor ikke skattepligtige, hvis de er til arbejdsmæssigt brug.

Du skal heller ikke betale skat af sædvanligt tilbehør til computeren. Sædvanligt tilbehør er fx computerskærm, softwareprogrammer og printer af almindelig størrelse og standard.

Computerskærme kan være skattepligtige

Computerskærm med tv-tuner i størrelsen op til 26" er sædvanligt tilbehør og er ikke skattepligtig. Computerskærme på 32", 37" og derover betragtes pt. ikke som sædvanligt tilbehør og er derfor skattepligtigt.

Flere telefoner eller arbejdscomputere

Hvis du har flere telefoner eller computere til rådighed, skal der være en arbejdsmæssig begrundelse for det. Ellers er det ikke skattefrit. Skattestyrelsen afgør konkret, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse.

Hvis der ikke er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at der stilles flere telefoner til rådighed, beskattes telefonudgifterne for yderligere telefoner særskilt. Her skal du oplyse beløbet som skattepligtig B-indkomst uden am-bidrag. Det gælder også computer med tilbehør og internetforbindelse.

Flere arbejdsgivere

Hvis du har flere arbejdsgivere, og fx får en telefon stillet til privat rådighed af den ene arbejdsgiver og en internetforbindelse til privat rådighed af en anden arbejdsgiver, skal du i alt betale skat af 3.100 kr. i 2023 (3.000 kr. i 2022).

Kun en del af året?

Har du kun privat rådighed over en telefon en del af året, skal du kun beskattes af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, du har privat rådighed over godet. Du skal ikke selv gøre noget.

Du kan få ægtefællerabat

Du kan få ægtefællerabat, hvis du er samlevende med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, og I begge har fri telefon. Den skattepligtige værdi af fri telefon nedsættes for hver ægtefælle med 25 procent. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 4.100 kr. i 2023 (4.000 kr. i 2022). Nedsættelsen vil blive beregnet automatisk, så du og din ægtefælle skal ikke selv gøre noget.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.