Hvis du sælger varer som fjernsalg eller bestemte ydelser til private forbrugere i EU, hvor momsen skal betales i forbrugslandet, kan du fra 1. juli 2021 indberette og betale momsen via den frivillige Moms One Stop Shop-ordning. 

Med Moms One Stop Shop kan du samle din momsindberetning ét sted i EU. Det gør momsbetalingen nemmere, da du så ikke skal registrere din virksomhed og afregne moms i alle de lande i EU, hvor du har salg.

Læs om Moms One Stop Shop-ordningen, og hvordan du tilmelder din virksomhed.

Moms One Stop Shop og den almindelige momsindberetning

De ydelser og varer, du indberetter til Moms One Stop Shop, skal du også indberette i den almindelige momsindberetning. Læs mere om det i afsnittet Indberet også i den almindelige momsindberetning.

Fra 1. juli 2021 kan du indberette fjernsalg af varer og en lang række ydelser til europæiske forbrugere via Moms One Stop Shop-ordningen i TastSelv Erhverv.

Sådan gør du:

 1. Log på TastSelv Erhverv med MitID eller MitID Erhverv. Du kan ikke indberette, hvis du er logget på med TastSelv-kode. Har din virksomhed ikke mulighed for at få MitID, skal du i stedet logge på Moms One Stop Shop med 2-trins-login. Læs mere om 2-trins-login.

 2. Vælg Moms og herefter Moms One Stop Shop.
 3. Vælg Indberet til Moms One stop Shop.
 4. Vælg den periode, du vil indberette for.
 5. Indberet, om virksomheden har solgt varer/ydelser i perioden, og til hvilket land.
 6. Skriv beløb, eksklusiv moms, momssats på de enkelte varer/ydelser, du har solgt i perioden, og momsbeløb for hvert land.
 7. Når du har godkendt din indberetning, får du en kvittering med information om, hvordan du betaler.

Du kan altid finde din kvittering for indberetning i TastSelv Erhverv: 

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Klik på Menupunkt Moms
 3. Vælg Moms One Stop Shop (Salg til private i EU)
 4. Se din kvittering i Se tidligere indberetninger til Moms One Stop Shop 
  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Bemærk

Du skal altid indberette dine salg i danske kroner. Da systemet foretager en automatisk omregning til euro og tilbage igen til danske kroner, kan det resultere i en lille difference pga. kursforskellen mellem det, du indberetter, og det du skal betale. 

Hvis du i en periode ikke har haft noget salg, skal du stadig indberette. I stedet for at indberette som normalt skal du lave en nulindberetning.

Se din konto for salg til private i EU

Du kan se de beløb, du har indberettet, ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Moms og herefter Moms One Stop Shop. Her kan du også se dine tidligere indberetninger og genfinde betalingslinjen for de specifikke perioder. 

Du kan ikke se de beløb, du mangler at betale, på Skattekontoen, fordi du skylder beløbene til andre EU-landes myndigheder og ikke til Skattestyrelsen.

Hvis du vil indberette via fil-upload

Du kan vælge at indberette din moms ved salg til private i EU ved at uploade en fil i TastSelv Erhverv det sted, hvor du normalt indberetter for en periode. Filen skal indeholde de samme oplysninger om salg og moms for en given periode, som når du indberetter via selvbetjeningsmenuen. 

Sådan gør du:

 1. Log på TastSelv Erhverv med MitID eller MitID Erhverv. Du kan ikke indberette, hvis du er logget på med TastSelv-kode.
 2. Vælg Moms og herefter Moms One Stop Shop.
 3. Vælg Indberet til Moms One stop Shop.
 4. Vælg den periode, du vil indberette for.
 5. Vælg at indberette via fil-upload
 6. Udfyld og upload filen (se vejledning til indberetning via fil-upload)
 7. Når du har godkendt din indberetning, får du en kvittering med information om, hvordan du betaler. Det er vigtigt, at du benytter den specifikke betalingslinje (OCR-linje), der hører til den periode, du indberetter for.

Kan flere medarbejdere i virksomheden bruge Moms One Stop Shop-selvbetjeningen?

Hvis en virksomhed har flere medarbejdere koblet på virksomhedens MitID, og de skal kunne bruge Moms One Stop Shop i TastSelv Erhverv, skal virksomhedens MitID-administrator aktivt tildele rettighederne til den enkelte medarbejder. Læs mere om, hvordan du tildeler rettigheder i TastSelv Erhverv.

Du skal som udgangspunkt betale moms ved salg til private i EU via Moms One Stop Shop ved at bruge betalingslinjen (OCR-linjen), som du kan se på kvitteringen, når du har indberettet for en periode.

Hvis du ikke har mulighed for at betale ved at bruge betalingslinjen (OCR-linjen), kan du i stedet benytte et IBAN-nummer, som du kan betale til. Ved betaling skal du huske at oplyse dit se-nummer og den periode som indbetalingen vedrører.

Alternativ til betalingslinjen (OCR-linjen)

IBAN-nummer: DK89 0216 4069 2285 42
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 0216 4069 2285 42
Kontohaver: Skattestyrelsen
Kommentarfeltet: Virksomhedens 8-cifrede se-nummer og periode som indbetalingen vedrører

Alternativ til betalingslinjen ved betaling til One stop moms (ordning frem til 1. juli 2021)

Hvis du har brug for at betale til One stop moms (indberetning for perioder i One stop moms-ordning frem til 1. juli 2021), kan du bruge følgende IBAN-nummer og oplysninger. Ved betaling skal du huske at oplyse dit se-nummer og den periode som indbetalingen vedrører.

IBAN-nummer: DK46 0216 4069 1980 82
Swiftkode: DABADKKK
Konto:  0216 4069 1980 82
Kontohaver: Skattestyrelsen
Kommentarfeltet: Virksomhedens 8-cifrede se-nummer og periode som indbetalingen vedrører

Virksomheder, der ikke er registreret i Danmark, skal betale ved at benytte følgende IBAN-nummer og oplysninger. Ved betaling skal du huske at oplyse dit UVIR-nummer.

IBAN-nummer: DK53 0216 4069 2005 75
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 0216 4069 2005 75.
Kontohaver: Skattestyrelsen
Kommentarfeltet: UVIR-nummer

Betaling til One stop moms (ordning frem til 1. juli 2021)

Hvis du har brug for at betale til One stop moms (ordning frem til 1. juli 2021), kan du bruge følgende IBAN-nummer og oplysninger. Ved betaling skal du huske at oplyse dit UVIR-nummer.

IBAN-nummer: DK53 0216 4069 2005 75
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 0216 4069 2005 75
Kontohaver: Skattestyrelsen
Kommentarfeltet: UVIR-nummer

De ydelser og varer, du indberetter til Moms One Stop Shop, skal du også skrive i Rubrik A, B og C i den almindelige momsindberetning. Du skal indberette varens eller ydelsens værdi eksklusive moms. Du kan se, hvilke rubrikker du skal bruge til varer og ydelser i tabellerne herunder.

Rubrikker til varer
Varen er afsendt fra Varen bliver leveret til en forbruger i Ordning, leverandøren er tilknyttet Rubrik
Danmark Et andet EU-land EU-ordningen i Danmark Rubrik B - varer
(skal ikke indberettes til EU-salg uden moms)
Et andet EU-land Et andet EU-land EU-ordningen i Danmark Rubrik C
Et land uden for EU Danmark Importordningen i Danmark Skal ikke indberettes i almindelig momsindberetning
Et land uden for EU Et andet EU-land Importordningen i Danmark Rubrik C
Et andet EU-land Danmark EU-ordningen i Danmark Rubrik A

Eksempel på varer til Rubrik A: En dansk leverandør, som er registreret for Moms One Stop Shop i Danmark, skal sælge varer til en dansk kunde. Leverandøren har varerne på lager i Tyskland og beder lagret om at sende varen direkte fra det tyske lager til kunden. Handlen kan derfor være omfattet af Moms One Stop Shop. 
I denne situation anses leverancen fra Tyskland til den danske forbruger som fjernsalg, og derfor skal leverandøren medtage værdien af salget eksklusive moms i Rubrik A i den almindelige momsindberetning.

Rubrikker til ydelser
Leverandøren har hjemsted i Ydelsen har leveringssted i Ordning, leverandøren er tilknyttet Rubrik
Danmark Et andet EU-land EU-ordningen i Danmark Rubrik C

Du skal indberette og betale moms for de perioder, hvor din virksomhed er registreret. Du kan indberette fra den første dag efter periodens udløb og senest den sidste dag i måneden efter periodens udløb. Salg via EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen skal indberettes og betales kvartalsvis, mens salg via Importordningen skal indberettes og betales månedsvis. Du kan se alle fristerne længere nede på denne side.

Virksomheder, der indberetter deres almindelige moms halvårligt, skal også indberette Moms One Stop Shop for hvert kvartal (månedsvis, hvis du er tilmeldt Importordningen i Moms One Stop Shop). 

Du skal altid indberette - også selvom din virksomhed ikke har haft salg

Hvis du i en periode ikke har haft noget salg, skal du stadig indberette. I stedet for at indberette som normalt skal du lave en nulindberetning. Husk, at alle salg frem til 1. juli 2021 skal indberettes via den gamle One stop moms-ordning.

Ved manglende betaling

Den moms, du betaler ved salg til private i EU via Moms One Stop Shop, er moms du skal betale til andre EU-lande. Ved manglende betaling er det andre EU-landes regler, der gælder. Skattestyrelsen kender ikke disse regler, og du skal derfor kontakte de enkelte EU-lande for at få mere at vide. 

Importordningen omfatter også dansk moms. En dansk virksomhed, der har fjernsalg af varer fra et andet EU-land til private forbrugere i Danmark, skal indberette den danske moms i EU-ordningen.

Tilsvarende skal en platformsvirksomhed, der formidler fjernsalg af varer fra et andet EU-land til private forbrugere i Danmark for en virksomhed, som ikke er etableret i EU, eller formidler indenlandsk varesalg i Danmark, for en virksomhed, som ikke er etableret i EU, indberette dansk moms i EU-ordningen. 

Se din konto for salg til private i EU

Du kan se de beløb, du har indberettet, ved at logge på TastSelv Erhverv og vælge Moms og herefter Moms One Stop Shop

Du kan ikke se de beløb, du mangler at betale, på Skattekontoen, fordi du skylder beløbene til andre EU-landes myndigheder og ikke til Skattestyrelsen.

Se fristerne for indberetning af moms ved salg til private i EU efter 1. juli 2021 (via Moms One Stop Shop).

Fra 1. juli 2021 er One Stop Moms ikke længere i funktion ift. nye frister. Det er i stedet Moms One Stop Shop, der gælder.

Frister for Moms One Stop Shop

Fristen for alle tre ordninger i Moms One Stop Shop er den sidste dag i måneden efter en periodes udløb, uanset om afregningsperioden er et kvartal eller en måned. Du skal være opmærksom på, at betalingsfristen altid vil være den sidste dag i måneden, uanset om der er tale om weekend- eller helligdage.

Læs mere om de nye regler for moms ved salg til private i EU og om Moms One Stop Shop.

Frister for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen (Moms One Stop Shop) 2023/2024
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 31. januar 2023
1. kvartal 2023 30. april 2023
2. kvartal 2023 31. juli 2023
3. kvartal 2023 31. oktober 2023
4. kvartal 2023 31.januar 2024
Frister for Importordningen (Moms One Stop Shop) 2023/2024
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. oktober - 31. oktober 2022 30. november 2022
1. november - 30. november 2022 31. december 2022
1. december - 31. december 2022 31. januar 2023
1. januar - 31. januar 2023 28. februar 2023
1. februar - 28. februar 2023 31. marts 2023
1. marts - 31. marts 2023 30. april 2023
1. april - 30. april 2023 31. maj 2023
1. maj - 31. maj 2023 30. juni 2023
1. juni - 30. juni 2023 31. juli 2023
1.juli - 31. juli 2023 31. august 2023
1. august - 31. august 2023 30. september 2023
1. september - 30. september 2023 31. oktober 2023
1. oktober - 31. oktober 2023 30. november 2023
1. november - 30. november 2023 31. december 2023
1. december - 31. december 2023 31. januar 2024

Hvis du har rettelser til tidligere perioder, skal du være opmærksom på, at de skal laves forskellige steder, afhængig af, om perioden ligger før eller efter 1. juli 2021. Fra 1. juli 2021 blev momsreglerne ved salg til private i EU nemlig ændret. Det betyder, at One Stop Moms er blevet til Moms One Stop Shop.  

Var din virksomhed registreret i den tidligere One Stop Moms-ordning, er den automatisk blevet flyttet over på den nye Moms One Stop Shop-ordning fra 1. juli 2021. 

Rettelser til perioder før 1. juli 2021

Du kan når som helst rette i perioder før 1. juli 2021, så længe rettelserne bliver lavet i den periode, rettelserne vedrører. Rettelser til perioder før 1. juli 2021 skal foretages i den gamle One Stop Moms-løsning. Du vil derfor stadig have adgang til den gamle løsning efter 1. juli 2021.

Rettelser til perioder efter 1. juli 2021

Rettelser til perioder efter 1. juli 2021 skal foretages i Moms One Stop Shop-systemet. Du kan først indberette rettelser til tidligere perioder samtidig med indberetningen af indeværende periode. Du må altså vente med at rette til indberetningen af den næstkommende periode. Her skal du indberette dine rettelser med henvisning til, hvilken tidligere periode det drejer sig om. Rettelserne vil så påvirke det samlede beløb for den aktuelle periode, du indberetter for. 

Sådan gør du

Vælg land og periode i TastSelv Erhverv, og skriv differencen mellem det momsbeløb, du først indberettede, og det korrekte beløb.

Hvis du har en rettelse til en tidligere periode, hvor du ikke har haft salg, skal du ikke lave en nulindberetning. Så skal du i stedet indberette et rettelsesbeløb.

 1. Log på TastSelv Erhverv med MitID eller MitID Erhverv. Du kan ikke indberette, hvis du er logget på med TastSelv-kode. Har din virksomhed ikke mulighed for at få MitID, skal du i stedet logge på Moms One Stop Shop med 2-trins-login. Læs mere om 2-trins-login.
 2. Vælg Moms og herefter Moms One Stop Shop.
 3. Vælg Indberet til Moms One Stop Shop.
 4. Vælg den periode, du vil indberette den ordinære for.
 5. Indberet, om virksomheden har solgt varer/ydelser i perioden, og fra hvilket land.
 6. Skriv beløb, eksklusiv moms, momssats på de enkelte varer/ydelser, du har solgt i perioden, og momsbeløb for hvert land.
 7. Indberet herefter de rettelser du har til hvilke perioder og lande.
 8. Når du har godkendt din indberetning, får du en kvittering med information om, hvordan du betaler. 

Bemærk 

Du skal altid indberette dine salg i danske kroner. Da systemet foretager en automatisk omregning til euro og tilbage igen til danske kroner, kan det resultere i en lille difference pga. kursforskellen mellem det, du indberetter, og det du skal betale, da der beregnes ud fra en særlig kurs for hver periode. Dermed er rettelser til tidligere perioder en anden kurs end den indeværende periode. 

Har du negative rettelser?

Negative rettelser bliver ikke udbetalt via Moms One Stop Shop. De bliver modregnet i det samlede beløb, som skal betales til det pågældende EU-land for perioden.

Hvis det samlede beløb er negativt, giver vi det pågældende land besked, og de vil herefter behandle din anmodning om at få udbetalt det negative beløb. Vær opmærksom på, at landet kan bede om dokumentation, og at de kan afvise din anmodning. 

Din frist for at indberette og betale moms er overskredet, når du får en besked fra os om, at vi mangler din indberetning eller betaling. Her kan du se, hvad du skal gøre:

 • Indberet så hurtigt som muligt. Hvis du venter, kan du blive pålagt afgifter og gebyrer af andre EU-lande efter landenes egne regler. Jo længere du venter, jo dyrere kan du forvente, at det bliver.
 • Du skal indberette, også selvom du ikke har råd til at betale.
 • Du skal lave en nulindberetning, hvis din virksomhed ikke har haft salg i perioden. Se hvordan du gør i guiden under Sådan indberetter og betaler du.
 • Er du selv forhindret i at indberette og betale, skal du få en anden til at gøre det for dig. Fristen kan ikke udsættes.
 • Hvis du gentagne gange undlader at indberette og/eller betale, kan du risikere at blive afmeldt fra alle særordningerne og udelukket i 2 år fra at kunne benytte dem. For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se D.A.16.3 Regler fra 2021 i den juridiske vejledning.