Det er ikke længere muligt at søge om A-skattelån. Hvis din virksomhed fik et rentefrit lån gennem Folketingets låneordning for A-skat og am-bidrag i forbindelse med COVID-19, kan du her på siden læse kravene til fastholdelse og tilbagebetaling af lånet.

Kalender med datoen 1. februar


Husk, at fristen for tilbagebetaling af A-skattelån 4, er 1. februar 2023

Se virksomhedens frister for indberetning og betaling
Er du i tvivl om din virksomheds frister for indberetning og betaling? Se fristerne i kalenderen i bunden af siden. Vælg din virksomheds pligter via indstillingerne på det lille hjul-ikon.
Vær dog opmærksom på, at kalenderen ikke indeholder de udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag

Du kan også få en mail med påmindelse om dine frister.

Når du skal betale lånet tilbage, kan du overføre pengene via netbank, MobilePay og Visa/Dankort eller Dankort til din Skattekonto tidligst 5 hverdage før fristen. Når du betaler via netbank, skal du huske at sætte betalingen til at ske på selve fristdatoen, eller tidligst 5 hverdage før. Hvis du betaler tidligere, bliver pengene automatisk tilbagebetalt.

Hæv udbetalingsgrænsen, så betalingen ikke ryger retur

Når du vil betale lånet tilbage, skal du sørge for, at udbetalingsgrænsen på din Skattekonto er høj nok, for ellers bliver pengene automatisk tilbagebetalt fra Skattekontoen til virksomhedens NemKonto som en overskydende betaling. For at beholde det indbetalte beløb på Skattekontoen, kan du logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen. Det skal du gøre, inden du betaler. Læs mere om, hvordan du hæver udbetalingsgrænsen.

Tilbagebetaling af lånet kan dække ældre gæld

Hvis du har ældre gæld på Skattekontoen, vil den blive dækket først af indbetalingen af lånet. Det er derfor ikke muligt at øremærke indbetalingen til dækning af lånet. På Skattekontoen vil du kunne se, hvad beløbet er blevet brugt til under Kontostatus. Hvis du har ældre gæld, kan du sørge for at betale gælden først, før du betaler lånet tilbage.

Betal via netbank

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Skattekontoen
 3. Vælg Stamoplysninger
 4. Kopier betalingslinjen fra siden
 5. Åbn din netbank og betal lånet tilbage

Betal med Visa/Dankort

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Skattekontoen
 3. Følg herefter guiden Betal med Visa/Dankort

Betal med MobilePay

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Skattekontoen
 3. Følg herefter guiden Betal med MobilePay

Grafikken viser en række pengesække med ordet rate skrevet på. Nedenunder dem er der en digital knap med teksten Betalingsordning og en musemarkør.

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale momslånet inden fristen, har du mulighed for at oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser.

Hvis din virksomhed ikke betaler lånet tilbage til fristen, får virksomheden gæld til staten, der bliver beregnet renter af. Renterne beregnes jf. rentetakster på Skattekontoen.

Er den samlede gæld over 5.000 kr., modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale momslånet inden fristen, har du mulighed for at oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser. 

Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen. Lånet vil stå som en fremtidig postering på virksomhedens Skattekonto med betalingsfrist. Du betaler lånet på samme måde som andre krav på Skattekontoen.

Størrelsen på lånebeløbet svarede til det beløb din virksomhed har indberettet rettidigt i indberetningsperioden.

A-skattelån Indberetningsperiode Ansøgningsperiode Betalingsfrist
1  August 2020 og december 2020 3. februar 2021 til 31. marts 2021 1. november 2022
2

For små og mellemstore virksomheder: Januar 2021

For store virksomheder: Februar 2021

8. marts 2021 til 8. april 2021 1. april 2022
3

For små og mellemstore virksomheder: September 2020 og februar 2021

For store virksomheder: September 2020 og marts 2021

9. april 2021 til 7. maj 2021 1. juni 2022
4

For små og mellemstore virksomheder: Marts 2021

For store virksomheder: April 2021

10. maj 2021 til 7. juni 2021 1. februar 2023
5  Oktober 2020 8. juni 2021 til 22. juni 2021 1. maj 2023 

Hvis du ønsker at betale dit lån tilbage før fristen (tidligere end 5 dage før fristen), kan du sende os en besked via TastSelv Erhverv. I beskeden skal du oplyse, hvilket lån det drejer sig om, og hvilken dato du ønsker at betale lånet tilbage - dog tidligst 7 dage efter, at henvendelsen er sendt. Herefter ændrer vi betalingsfristen for dit lån, og du kan betale lånet tilbage. Lånet vil fortsat fremgå af Skattekontoens kontostatus.

Hvis din virksomhed ikke betaler lånet tilbage til fristen, får virksomheden gæld til staten, der bliver beregnet renter af. Renterne beregnes jf. rentetakster på Skattekontoen.

Er den samlede gæld over 5.000 kr., modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale momslånet inden fristen, har du mulighed for at oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser. 

Hvis din virksomhed i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne.

Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Betingelserne for lånet er, at virksomheden:

 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
 • ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 17. december 2020 til og med dagen for anmodningen om lån. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
 • ikke er en offentlig institution.
 • ikke er en finansiel virksomhed eller kreditinstitut efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.
 • har et aktivt cvr- eller se-nummer. Hvis et cvr-nummer ophører (fx ved fusion mellem 2 virksomheder), så er virksomheden ikke længere berettiget til lånet, og vi opsiger det.

Virksomheder, som havde gæld til det offentlige, kunne godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald blev lånet ikke udbetalt til virksomheden, men blev i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnåede rentefri udsættelse af betalingen.

Andre COVID-19-hjælpepakker blev ikke betragtet som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. 

Se virksomhedens frister
Er du i tvivl om din virksomheds frister for indberetning og betaling? Se fristerne i kalenderen i bunden af siden. Vælg din virksomheds pligter via indstillingerne på det lille hjul-ikon.
Vær dog opmærksom på, at kalenderen ikke indeholder de udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag.

Få en mail med påmindelse om dine frister
Vi vil gerne hjælpe dig med at indberette til tiden, så du ikke får opsagt dit lån. Du har mulighed for automatisk at få en mail i forbindelse med dine indberetningsfrister, hvis du har skrevet den i TastSelv Erhverv. Vi vil derfor opfordre dig til at oplyse en mailadresse eller tjekke, om den, du har oplyst, er korrekt i TastSelv Erhverv og eventuelt i eIndkomst, hvis du tidligere har skrevet en mailadresse der.

Læs mere om, hvordan du giver os din mailadresse eller retter en eksisterende mailadresse.

Hvis virksomheden indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, inden lånet blev udbetalt, ville beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb blev udbetalt.

Hvis virksomheden indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, efter lånet blev udbetalt, ville beløbet først blive modregnet i lånet i forbindelse med tilbagebetalingen af lånet.

Hvis du har spørgsmål om din ansøgning, lånet, tilbagebetaling eller andet, kan du ringe til os på 7222 1239.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Loading...