Din ejendomsvurdering bruges til at beregne dine boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld). Vi beregner og opkræver din ejendomsværdiskat, mens din kommune beregner og opkræver grundskyld.  

Fra sommeren 2021 begynder Vurderingsstyrelsen af udsende nye ejendomsvurderinger for 2020 i etaper. Se videoen herunder, der forklarer, hvad din nye vurdering betyder for dine boligskatter (1:32 min.).

Vurderingsstyrelsen begynder at udsende de nye ejendomsvurderinger fra sommeren 2021. Vurderingerne for forskellige typer ejendomme bliver sendt ud i etaper. Vurderingsstyrelsen starter med enfamiliehuse og derefter forskellige andre typer ejerboliger som fx sommerhuse og lejligheder. Til sidst erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger.

Som boligejer vil du modtage en meddelelse i e-Boks fra Vurderingsstyrelsen, når du kan se de data, som danner grundlag for vurderingen af netop din ejendom. Dernæst vil du få en ny besked i e-Boks, når selve vurderingen af din ejendom er klar. 

Din nye ejendomsvurdering bygger på en lang række nye og mere detaljerede data om din ejendom og dit område. Data bliver indsamlet fra forskellige offentlige registre. 

Læs mere om hvad din nye ejendomsvurdering, betyder for dine boligskatter

Læs mere om, hvornår Vurderingsstyrelsen vurderer forskellige typer ejendomme (vurderingsportalen.dk)

Indtil du modtager din nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen, er det som udgangspunkt vurderingen af din ejerbolig fra 2011, som er gældende, og dermed danner grundlag for udregning af dine boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld).

Hvis der er sket ændringer på din ejendom, og du har fået en omvurdering, er det den, der gælder. 

Se din gældende ejendomsvurdering på din årsopgørelse

Læs mere om gældende ejendomsvurderinger fra før 2020 (vurdst.dk - Vurderingsstyrelsens hjemmeside) 

Hvis din ejendom ikke tidligere har haft en ejendomsvurdering - fx fordi du har bygget ny ejendom eller din ejendom har ændret sig væsentligt, får du et foreløbigt beregningsgrundlag, som du beskattes af, indtil den nye ejendomsvurdering kommer fra Vurderingsstyrelsen. 

Læs mere om ejendomsvurdering, hvis du har bygget nyt eller ændret din bolig eller dine ejerforhold

Der er altid en usikkerhed, når man vurderer en ejendom. Man vil sjældent ramme, præcist hvad ejendommen faktisk sælges for. Denne usikkerhed skal komme dig som boligejer til gode. Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip i forbindelse med de nye vurderinger, hvor det beløb, du som boligejer skal betale skat af, sættes 20 % lavere end vurderingen. 
 
Læs mere om forsigtighedsprincippet i de nye ejendomsvurderinger

Som en del af implementeringen af det nye vurderingssystem er der vedtaget en lov, der betyder, at det fra og med den 1. november 2020 ikke længere er muligt at få genoptaget tidligere vurderinger.

Læs mere om genoptagelse af ejendomsvurderinger (vurdst.dk - Vurderingsstyrelsens hjemmeside)