Når du som selvanmelder skal værdifastsætte køretøjer, skal du være opmærksom på forskellige ting, som du kan læse om nedenfor.

Som selvanmelder kan og må du anmelde køretøjer til:

 • Import/parallel import
 • Genberegning
 • Nedvejning
 • Gul til hvid (nummerplade)

Du må anmelde følgende køretøjstyper:

 • Personbiler
 • Varebiler
 • Motorcykler
 • Nye busser
 • Nye autocampere

Du kan eller må ikke anmelde nedenstående køretøjstyper:

 • Brugte busser
 • Brugte autocampere
 • Veterankøretøjer
 • Køretøjer, som skal eksporteres,
 • Totalskadede køretøjer

Disse køretøjer skal værdifastsættes af Motorstyrelsen. Læs mere her om, hvordan du anmoder om værdifastsættelse. 

Alle brugte importerede køretøjer, som ikke før har været registreret i Motorregistret, skal til et udvidet registreringssyn (registreringssyn og toldsyn), som skal foregå samtidig ved samme synssted. Synsstedet registrerer køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand i Motorregistret.

Toldsyn gælder 4 uger

Et toldsyn må højst være 4 uger gammelt, gældende fra synstidspunktet til den dag, du angiver værdien på køretøjet i Motorregistret. Er det udvidede registreringssyn ældre end 4 uger, fx 4 uger og 2 dage, skal køretøjet synes igen.

Hvis du beder Motorstyrelsen om værdifastsættelse, må det udvidede registreringssyn højst være 4 uger gammelt den dag, du beder om værdifastsættelse.

Når du skal værdifastsætte et køretøj, har det betydning for fremgangsmåden, om køretøjet er nyt eller brugt.

Et nyt køretøj defineres som et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, og det bliver anset som nyt, indtil det har kørt 2.000 km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som fabriksnyt.

Eksempler:

 • Et køretøj, der er 3 år gammelt og har kørt 2.500 km, anses som et brugt køretøj.
 • Et køretøj, der er 4 år gammelt og har kørt 20 km, anses som et brugt køretøj.
 • Et køretøj, der er 2 år gammelt og har kørt 10 km, anses som et nyt køretøj. 

Se, hvad du skal gøre, når du værdifastsætter nye og brugte køretøjer: 
Link til “Værdifastsættelse af nye køretøjer" 
Link til “Værdifastsættelse af brugte køretøjer"

Du skal kunne dokumentere dine værdifastsættelser, som du angiver på månedsangivelsen, overfor Motorstyrelsen. Motorstyrelsen kan løbende kontrollere dine værdifastsættelser for at sikre, at den korrekte afgift bliver betalt.

Derfor skal du gemme al information og materiale, du bruger eller fravælger for at finde den endelige registreringsafgift, så Motorstyrelsen ud fra den dokumentation kan kontrollere, om værdifastsættelsen på registreringstidspunktet var korrekt. 

Det er vigtigt, at du er specifik i din begrundelse. Du skal fx forklare, hvorfor du har gjort, som du har gjort, og hvorfor du har lavet evt. reguleringer. En værdifastsættelse kan være svær at kontrollere, hvis du ikke har begrundet, hvordan du er kommet frem til den specifikke pris. 

Hvis du ikke kan dokumentere, hvordan du er kommet frem til en bestemt pris, vil Motorstyrelsen fastsætte prisen ud fra det materiale, som vi har til rådighed. 

Formålet med selvanmelderordningen er, at virksomheder selv kan anmelde værdien af køretøjet i Motorregistret. Men der kan være køretøjer, hvor værdifastsættelsen kan være vanskelig. Fx hvis der ikke findes sammenlignelige annoncerede køretøjer, eller hvis kilometerstanden er meget høj.

Hvis du ikke føler dig sikker på værdifastsættelsen af et køretøj, kan du bede Motorstyrelsen om en værdifastsættelse. Du kan også bede om et bindende svar, hvis du gerne på forhånd vil vide, hvad det fx vil koste at importere et bestemt køretøj.

Motorstyrelsen kan ikke give overslag på værdier eller priser på telefon eller mail. 

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige krav til fakturaer, når du køber og sælger køretøjer.

Krav om kun én kontrakt ved køb og salg af køretøjer

Du skal udarbejde en skriftlig kontrakt ved salg af et køretøj. Kontrakten skal omhandle: 

 • Beskrivelse af køretøjets tilstand, som det leveres til køberen.
 • Oplysninger, der kan identificere køretøjet, fx stelnummer, registreringsnummer og køretøjsspecifikationer.
 • Navn og adresse på sælger og køber.
 • Køretøjets fulde pris og prisen uden afgift, hvis salget sker i forbindelse med afgiftsberigtigelse af køretøjet. 

Der må kun oprettes én kontrakt vedrørende købet eller salget af køretøjet, ligesom der ikke må laves aftaler vedrørende køretøjet, som ikke fremgår af kontrakten.

Kontrakten, der skal udarbejdes, kan være en slutseddel, en faktura eller begge dele, bare kontrakten indeholder de krævede oplysninger. Vær opmærksom på, at momsloven også indeholder krav til indhold i en faktura, som ikke omtales her.

Kravet om én kontrakt har hidtil kun været gældende for registrerede virksomheders salg af køretøjer, men fra den 1. januar 2020 gælder det for alle virksomheder, der køber eller sælger et køretøj.

Som selvanmelder er du omfattet af reglerne om kontrol efter registreringsafgiftsloven. Hvis din virksomhed ikke indsender materiale, som Motorstyrelsen har bedt om, kan Skatteforvaltningen fra den 1. januar 2020 udstede tvangsbøder.

Du kan læse mere fyldestgørende information om fakturakrav i Motorstyrelsens nyhedsbrev fra 25. november 2019 og nyhedsbrevet fra 09. december 2019.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.