Når du skal værdifastsætte en brugt motorcykel, skal motorcyklen først være oprettet i Motorregistret via en synsvirksomhed. Herefter skal du finde motorcyklens oprindelige nypris og handelsprisen på anmeldelsestidspunktet.

Når du skal finde nypris og handelspris til værdifastsættelse, skal du som udgangspunkt gemme dokumentationen i 5 år, i tilfælde af at Motorstyrelsen vil kontrollere din værdifastsættelse af motorcyklen.

Når du gemmer dokumentationen for en værdifastsættelse, så vær særligt opmærksom på:

  • at man kan se hele annoncen, som er brugt, med køretøjsoplysninger, ekstraudstyr samt datostempling
  • at alle annoncer, der indgår i værdifastsættelsen, skal gemmes
  • at antallet af liggedage på annoncerede køretøjer ikke bør være over 90 dage
  • om der er foretaget modelskifte eller modelopdatering.

Som selvanmelder har du mulighed for at bede Motorstyrelsen om at værdifastsætte din motorcykel. Læs, hvordan du beder Motorstyrelsen om en værdifastsættelse.

Nedenfor kan du læse om de forskellige elementer i værdifastsættelse, som du skal tage stilling til, når du værdifastsætter en brugt motorcykel. Du kan også se eksempler på beregninger.

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen eller den pris, der var markedsdannende for den pågældende motorcykel (inklusive eventuelt ekstraudstyr) på det tidspunkt, hvor motorcyklen var ny. Med standardprisen menes køretøjets listepris, det vil sige den vejledende udsalgspris hos forhandleren inklusive moms og registreringsafgift.

Du skal bruge nyprisen for at kunne værdifastsætte motorcyklen i Motorregistret. Nyprisen kan du fremsøge fx via annonceportaler eller hos mærkeforhandlerne.

Handelsprisen på motorcyklen er den pris, som en køber må forvente at skulle betale for en tilsvarende motorcykel på det danske marked.

Du fastsætter handelsprisen på en motorcykel ved at sammenligne prisen på tilsvarende eller sammenlignelige motorcykler, der er annonceret til salg, og herefter regulere med tillæg og fradrag (fx for stand, klargøring og særlig anvendelse).

Handelsprisen skal fastsættes på tidspunktet for værdifastsættelse, det vil sige den dato, hvor du registrerer motorcyklen på månedsangivelsen.

Som altovervejende hovedregel skal du i værdifastsættelsen bruge forhandlerannoncer, men du kan også bruge private annoncer, hvis motorcyklen handles på det private marked.

Der vil være tilfælde, hvor en motorcykels handelspris skal fastsættes ud fra privatannoncer, fx hvis motorcyklen er en speciel model og derfor ikke udbydes gennem forhandlere. 

Annoncer med køretøjer, der sælges engros, indgår normalt ikke i værdifastsættelsen, fordi prisen kan afvige væsentligt fra pris ved salg af et enkelt køretøj. Hvis du ikke kan finde et tilsvarende køretøj i andre annoncetyper, kan du bruge en engrosannonce til at fastsættelse den afgiftspligtige værdi.

Find handelsprisen

For at finde handelsprisen skal du finde tilsvarende eller sammenlignelige motorcykler til salg og dokumentere prisen igennem opslåede annoncer. Du bruger annoncerne til at finde handelsprisniveauet, som du derefter regulerer med tillæg og fradrag.  

Det er vigtigt, du gemmer hele annoncen og fuld annoncetekst med datostempel. Husk at vedlægge en beskrivelse af alt materiale, du bruger til din vurdering, det gælder også de aktive fravalg, du har foretaget.

Du skal regulere annonceprisen med - 5 %, som skønnes at været et gennemsnit af den rabat, som typisk kan opnås hos en forhandler.

Gennemsnittet af disse annoncer udgør handelsprisniveauet for den motorcykel, du skal værdifastsætte.

Eksempel

Priser i sammenlignelige annoncer for en 5 år gammel motorcykel, som har kørt 15.000 km.

Motorcykler til salg Annoncepris Skønsregulering for afvigende årgang Annoncefradrag Handelspris
Motorcykel A, 5 år (8.900 km) 94.900 kr. 0 % - 5 % 90.155 kr.
Motorcykel B, 5 år (13.000 km) 89.900 kr. 0 % - 5 % 85.405 kr.
Motorcykel C, 5 år (19.000 km) 83.900 kr. 0 % - 5 % 79.705 kr.
Handelsprisniveau (handelspris før reguleringer) 85.088 kr.

Vær opmærksom, når du søger efter annoncer

Du skal som udgangspunkt undgå annoncer, der ikke er tilsvarende eller sammenlignelige med den motorcykel du vil værdifastsætte.

Undgå fx:

  • Annoncer, hvor motorcyklen har væsentlig under- eller overkørte km i forhold til den pågældende motorcykel.  
  • Annoncer, hvor motorcyklen har væsentlig mere eller mindre udstyr i forhold til den pågældende motorcykel.  
  • Annoncer for engros- eller afhentningssalg.
  • De billigste og dyreste annoncer.
  • Annoncer, som har mange liggedage (over 90 dage).
  • Annoncer, hvor motorcyklen afviger i årgang i forhold til den pågældende motorcykel.

Afvigende årgang

Hvis du er nødt til at bruge annoncer, hvor årgangen afviger fra den motorcykel, du skal værdifastsætte, hvis der fx ikke er andet sammenligneligt til salg, skal du regulere den annoncerede motorcykels handelspris for den afvigende årgang og kilometerstand.

Regulering for ekstraudstyr og afvigende kilometer

Ved værdifastsættelse af brugte motorcykler reguleres der normalt ikke for ekstraudstyr eller afvigende kilometer. 

Hvis ekstraudstyret eller kilometerstanden afviger markant i forhold til tilsvarende eller sammenlignelige motorcykler, kan der reguleres for disse ud fra reglerne for personbiler. 

Du kan læse mere om dette i Den juridiske vejledning (se afsnit I.A.1.5.3.1.2 Personbiler og motorcykler).

Leveringsomkostninger og registreringsudgifter

Når du værdifastsætter brugte motorcykler, skal du medregne transportomkostninger i afgiftsgrundlaget, men du skal ikke medregne registreringsudgifter.   

Om du skal fratrække eller tillægge et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris, afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter eller ej.

Det betyder, at du ved værdifastsættelse af brugte motorcykler skal skelne mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej.

Se denne meddelelse fra Skatteministeriet SKM2021.378.MOTORST (Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer). Du finder den på skat.dk/afgørelser.

Stand og fradrag

Motorcyklens stand vurderes af en synsvirksomhed ved et udvidet registreringssyn og fremgår af Motorregistret.

Motorcyklens stand afgør, hvor meget du sammenlagt kan fratrække eller tillægge handelsprisen. Motorcykler i stand over middel får et standstillæg på 2 %, og motorcykler i stand under middel får et standsfradrag på - 2 %. 

Billedet viser, hvad man får i fradrag eller tillæg ved stand under middel, middel og over middel.

OBS! Der skal ikke medregnes standsfradrag eller tillæg for en motorcykler i stand over eller under middel, hvis motorcyklen er under 6 måneder gammel på tidspunktet for værdifastsættelse.  

Klargøringsfradrag

Der er den 13. juli 2022 offentliggjort et styresignal, hvor mulighed for at få fradrag for klargøring bortfalder.

Se styresignalet her: Styresignal - Tidspunkt for fastsættelse af vedligeholdelsesstand og afskaffelse af klargøringsfradrag.

Hvis motorcykler har været brugt af skiftende chauffører i langt overvejende grad, kan du regulere handelsprisniveauet med - 5 %.

Fradraget gælder ikke for leasingmotorcykler, medmindre motorcyklen i overvejende grad har været brugt til udlejning med skiftende chauffører, og det kan sandsynliggøres, at brugen af skiftende chauffører har medført, at motorcyklen har tabt værdi.

Kørslen skal kunne dokumenteres, eventuelt i form af udlejningskontrakter, logbog, prøvekørselsblanketter, køresedler, kørte kilometer m.m.

Vær opmærksom på, at du kun  bruge fradraget, hvis motorcyklen er ældre end 6 måneder. Sammenlagt kan fradrag for stand, klargøring og særlig anvendelse højst udgøre 20.000 kr.

I de ovenstående menupunkter er der lavet delberegninger med tilhørende beskrivelser. I dette afsnit har vi samlet den fulde beregning af handelsprisen.

Motorcykel, 5 år (15.000 km)  
126.990 kr. 
Motorcykler til salg

Annoncepris

Regulering for
afvigende
årgang

Annonce-fradrag  
Motorcykel A, 5 år
(97.500 km)    
94.900 kr. 0 % - 5 %  90.155 kr.
Motorcykel B, 5 år
(108.000 km)    
89.900 kr. 0 % - 5 %  85.405 kr. 
Motorcykel C, 5 år
(115.000 km)
83.900 kr.  0 % - 5 %  79.705 kr. 
Handelsprisniveau (handelspris før reguleringer)       85.088 kr. 
Fradrag eller tillæg til handelsprisen        
Handelsprisniveau        - 85.088 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.