Har du købt eller solgt finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er kryptovaluta, skal gevinst eller tab beskattes som kapitalindkomst.

Er kontrakten blevet indgået og afviklet i det samme indkomstår, skal gevinst eller tab medregnes i dét indkomstår.

Hvis kontrakten ikke er indgået og afviklet i samme indkomstår, skal du medregne gevinst eller tab hvert år efter lagerprincippet.

Læs her, hvordan du opgør gevinst og tab efter lagerprincippet.

Du skal opgøre gevinst og tab for hver enkelt kontrakt ved årets udløb. Hvis du har flere finansielle kontrakter, skal du medregne årets samlede nettogevinst eller nettotab.

Er du i tvivl, om du har købt eller solgt en finansiel kontrakt, anbefaler vi, at du anmoder om et bindende svar.

Få et bindende svar.

Oplys gevinst og tab på din årsopgørelse  

Gevinster på finansielle kontrakter er skattepligtige og skal medregnes i den skattepligtige indkomst. Du skal oplyse gevinsterne i rubrik 346 på din årsopgørelse.

Du kan få fradrag for tab på dine finansielle kontrakter, hvis tabet ikke overstiger skattepligtige, oplyste nettogevinster for indkomståret 2002 og senere indkomstår. Tab skal oplyses i rubrik 346 på din årsopgørelse og angives med et minus.

Et tab, du ikke kan modregne din gevinst i (til fremførsel), skal angives i rubrik 85 på din årsopgørelse.   

Læs mere om, hvordan du oplyser om gevinst og tab på finansielle kontrakter. 

Gevinst og tab på finansielle kontrakter skal beskattes som kapitalindkomst.

Modtager du kryptovaluta som gevinst på en finansiel kontrakt, skal gevinsten beskattes som kapitalindkomst, og den kryptovaluta, du har modtaget, anses for erhvervet med spekulationshensigt. 

Læs mere om spekulation her under overskriften Opgør dine handler.

Får du et tab på en finansiel kontrakt, som du betaler i kryptovaluta, er tabet fradragsberettiget som kapitalindkomst, og betalingen i kryptovaluta anses for at være omfattet af spekulationsbeskatningen.

Gevinst eller tab på finansielle kontrakter, som bliver indsat eller hævet på din konto ved kontraktens afvikling, skal værdiansættes med den værdi, kryptovalutaen har på det tidspunkt.

Se eventuelt afgørelsen SKM2018.130.SR, hvor der var indgået aftaler om køb eller salg af bitcoins og ethers til differenceafregning på et senere tidspunkt.

 For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.