Gå til indhold

Investeringsforeninger og investeringsselskaber

Investeringsbeviser udstedes af investeringsforeninger og af investeringsselskaber. Reglerne for beskatning er forskellige. Kontakt dem, du har beviser hos, hvis du er i tvivl, om det er en investeringsforening eller et investeringsselskab.

Tilføj oplysninger i beregningssystemet

Skriv gevinst, udbytte og tab på din årsopgørelse

Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger og SIKAV’er (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Investeringsforeninger og investeringsselskaber