En medarbejder kan få skattefri gaver fra en eller flere arbejdsgivere:

 • Fysiske gaver og andre mindre personalegoder til en samlet værdi af op til 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022)

Gavekort udover oplevelsesgavekortet vil i praksis normalt være skattepligtige, men der er undtagelser. Læs mere under punktet Gavekort og kontanter som gave.

Husk, at der er særregler for julegaver, som du kan læse om under punktet Gaver og julegaver.

Kontantgaver er altid skattepligtige. Gavekort er også skattepligtige, hvis de kan byttes til kontanter eller har en bred anvendelsesmulighed, fx et gavekort til et stormagasin. Digitale gavekort kan altid byttes til kontanter og er derfor skattepligtige. Læs mere om skat og gavekort på denne side under punktet Gavekort og kontanter som gave.

Sådan gør du som medarbejder

Du skal oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis du et år har fået gaver fra én eller flere arbejdsgivere, hvor den samlede værdi overstiger 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022). Hvis denne beløbsgrænse overskrides, er hele gavens værdi skattepligtig.


Det kan fx være, at du får en gave til 600 kr. fra arbejdsgiver A og en gave til 800 kr. fra arbejdsgiver B. Her er den samlede værdi af gaverne 1.400 kr. Da dette beløb overstiger grænsen på 1.300 kr., skal du oplyse det fulde beløb på 1.400 kr. i 2023 på din årsopgørelse i rubrik 20.

Sådan gør du som arbejdsgiver

Du skal indberette værdien af gaven til os, hvis det er en kontantgave, et skattepligtigt gavekort eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022). Husk, at du kan trække udgiften til gaven fra i virksomhedens skatteregnskab.

Hvordan skal gaver fra arbejdsgiver beskattes?

Ikon for almindelig gave

600 kr.

+

Ikon for almindelig gave

800 kr.

=

1.400 kr.

Overstiger det samlede beløb årligt 1.300 kr. (2023) skal alt beskattes.

Særligt for julegaver

Ikon for julegave

900 kr.

+

Ikon for almindelig gave

500 kr.

=

1.400 kr.

Selvom det samlede beløb overstiger 1.300 kr. (2023), så bliver julegaven ikke beskattet, når den højst koster 900 kr.

Tingsgaver til en værdi på op til 900 kr. (fx vin, chokolade eller en lysestage)

Hvis julegaven har en værdi på højst 900 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på fx 500 kr., skal medarbejderen kun betale skat af de 500 kr.

 • Julegaven på højst 900 kr. tæller med i de 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
 • Gaver for mere end 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022) betyder, at hele beløbet skal beskattes - dog kan man holde julegaven på højst 900 kr. ude af regnestykket.

Tingsgaver til en værdi mellem 900 kr. og 1.200 kr.

 • Julegaven tæller med i de 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
 • Julegaver større end 900 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 901 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb fra arbejdsgiveren det pågældende år er større end 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Arbejdsgiveren kan godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.200 kr. (2022). Men hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver, skal det samlede gavebeløb beskattes.

Julegaver til mere end 1.300 kr. (2023) er altid skattepligtige

Arbejdsgiveren skal opgive beløbet til os som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Julegavens værdi Værdi af andet personalegode Beskatning Forklaring
900 kr. - ingen En julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. - ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).
910 kr. 400 kr. Beskatning af 1.310 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr. 600 kr. Beskatning af 600 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 600 kr.

Medarbejderen skal altid betale skat af gaver i form af kontanter.

Gavekort kan være enten skattefri for medarbejderen eller skattepligtige (A-indkomst). Læs mere om reglerne herunder.

Skattefri gavekort

Disse gavekort er altid skattefri for medarbejderen:

 • Gavekortet gælder kun til få, udvalgte gaver hos en udbyder på nettet.
 • Arbejdsgiveren har på forhånd valgt gaven på gavebeviset til den enkelte medarbejder.
 • Gavekortet er et gavebevis til én bestemt navngiven restaurant, hvor det kun kan bruges til dagens tre-retters-menu eller til én ud af 3 tre-retters menuer, som arbejdsgiver har sammensat.

Vær dog opmærksom på, at gavekortet kun er skattefrit, hvis det overholder beløbsgrænsen (bagatelgrænsen). Se eksemplerne herunder.

Julegavens værdi Værdi af andet personalegode Beskatning Forklaring
900 kr. - ingen En julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.200 kr. - ingen Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022), og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr. 300 kr. ingen Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).
910 kr. 400 kr. Beskatning af 1.310 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr. 600 kr. Beskatning af 600 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 600 kr.

Skattepligtige gavekort

Disse gavekortet er altid skattepligtige for medarbejderen (A-indkomst):

 • Gavekortet kan ombyttes til kontanter.
 • Gavekortet er digitalt, fx et plastikkort. Digitale gavekort kan altid byttes til kontanter og er derfor skattepligtige. Også selvom du skal betale et gebyr for at få det byttet til kontanter.
 • Gavekortet har en bred anvendelsesmulighed, fx et gavekort til et stormagasin, supermarked eller byggemarked.
 • Gavekortet er til hele arbejdsgivers varesortiment og har dermed en bred anvendelsesmulighed.

Arbejdsgiveren skal indberette værdien af gavekortet og indeholde A-skat og am-bidrag af beløbet. Arbejdsgiver kan trække udgiften til gaven fra i virksomhedens skatteregnskab.

Hvis arbejdsgiveren helt eller delvist betaler udgifterne, beskattes en julefrokost ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed.

Det er ikke en betingelse, at julefrokosten bliver holdt på arbejdspladsen. Julefrokosten kan også holdes på en restaurant eller virtuelt, hvor medarbejderne deltager online, evt. samlet i mindre grupper.

Hvis julefrokosten er virtuel, er den stadig skattefri for medarbejderne, selvom maden bliver leveret på hjemadressen, og der er fælles, virtuel underholdning, fx stand-up eller musikalsk optræden.

Gave i stedet for julefrokost

Hvis arbejdsgiveren vælger at give medarbejderne en gave i stedet for at holde julefrokost, er der ikke tale om et skattefrit julefrokostarrangement. Gaven skal derfor skattemæssigt behandles på samme måde som andre gaver fra arbejdsgiveren.

Det vil sige, at gaven er skattefri, hvis værdien er op til 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022). Har medarbejderen fået andre gaver fra arbejdsgiver i løbet af året, må den samlede værdi af alle gaver og en eventuel julegave være op til 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvornår gavekort er skattefri.

Læs mere om gaver og gavekort på denne side under punktet Gavekort og kontanter som gave.

En medarbejder kan få skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i virksomheden.

Medarbejdere i en virksomhed kan få skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 kr., hvis virksomheden har 25-års jubilæum eller har bestået i et antal år deleligt med 25. Alle fuldtidsansatte skal have det samme beløb i jubilæumsgratiale, og deltidsansatte skal have en forholdsmæssig andel.

Arbejdsgiveren kan trække udgifterne fra som driftsomkostning.

Fratrædelsesgodtgørelse på op til 8.000 kr. er også skattefri.

Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag, fx fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup og lignende.

Der er ingen faste grænser for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver er dog fuldt skattepligtige, hvis de er større end, hvad der almindeligvis anses for passende. Er en lejlighedsgave af usædvanlig størrelse, skal medarbejderen betale skat.

Arbejdsgiveren kan trække gaver fra som en driftsomkostning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.