Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.

Er du i tvivl om din virksomheds frister for indberetning og betaling?
Med kalenderen i bunden af siden, kan du vælge din virksomheds pligter via indstillingerne på det lille hjul-ikon.
Vær dog opmærksom på, at kalenderen ikke indeholder de udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag ifm. corona-situationen.

Du kan også få en mail med påmindelse om dine frister.

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder som følge af coronavirus
En del af hjælpepakkerne har medført, at en række frister er eller har været udskudt. Derudover har det været muligt at søge om corona-lån. Læs mere på skat.dk/corona

Indberet og betal i TastSelv Erhverv

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Halvårsfrister for moms for 2021/22
Afregningsperiode Indberetnings- og betalingsfrist
1. juli - 31. december 2021 1. marts 2022
1. januar - 30. juni 2022 1. september 2022
1. juli - 31. december 2022 1. marts 2023

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2021/22
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 30. september 2021 1. december 2021
1. oktober - 31. december 2021 1. marts 2022
1. januar - 31. marts 2022 1. juni 2022
1. april - 30. juni 2022 1. september 2022
1. juli - 30. september 2022 1. december 2022
1. oktober - 31. december 2022 1. marts 2023

Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Frister for månedsvis afregning af moms 2021/22
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. november - 30. november 2021 27. december 2021
1. december - 31. december 2021 25. januar 2022
1. januar - 31. januar 2022 25. februar 2022
1. februar - 29. februar 2022 25. marts 2022
1. marts - 31. marts 2022 25. april 2022
1. april - 30. april 2022 25. maj 2022
1. maj - 31. maj 2022 27. juni 2022
1. juni - 30. juni 2022 17. august 2022
1. juli - 31. juli 2022 25. august 2022
1. august - 31. august 2022 26. september 2022
1. september - 30. september 2022 25. oktober 2022
1. oktober - 31. oktober 2022 25. november 2022
1. november - 30. november 2022 27. december 2022
1. december - 31. december 2022 25. januar 2023

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Månedlig indberetning af EU-salg uden moms 2021/22
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
November 2021 27. december 2021
December 2021 25. januar 2022
 Januar 2022  25. februar 2022
Februar 2022 25. marts 2022
Marts 2022 25. april 2022
April 2022 25. maj 2022
Maj 2022 27. juni 2022
Juni 2022 25. juli 2022
Juli 2022 25. august 2022
August 2022 26. september 2022
September 2022 25. oktober 2022
Oktober 2022 25. november 2022
November 2022 27. december 2022
December 2022 25. januar 2023
Januar 2023 27. februar 2023
Februar 2023 27. marts 2023
Marts 2023 25. april 2023
Kvartalsvis indberetning af EU-salg uden moms 2021/22
Afregningsperiode Skal være indberettet senest
3. kvartal 2021 25. oktober 2021
4. kvartal 2021 25. januar 2022
1. kvartal 2022 25. april 2022
2. kvartal 2022 25. juli 2022
3. kvartal 2022 25. oktober 2022
4. kvartal 2022 25. januar 2023

Fra 1. juli 2021 er One stop moms ikke længere i funktion ift. nye frister. Det er i stedet Moms One Stop Shop, der gælder.

Sidste frist for One stop moms er overstået

Hvis du har været registreret for One stop moms, skulle du indberette og betale den 20. i måneden, efter et kvartal var slut. Der er derfor ikke flere frister at indberette for One stop moms. Sidste frist for One stop moms var for 2. kvartal 2021 den 20. juli 2021.

Frister for Moms One Stop Shop

For EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen er fristen den sidste dag i måneden efter kvartalets udløb, mens virksomheder på Importordningen, som skal indberette og betale hver måned, har frist sidste dag i måneden efter en periodes udløb. 

Læs mere om de nye regler for moms ved salg til private i EU og om Moms One Stop Shop.

Frister for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen (Moms One Stop Shop) 2022/2023
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. kvartal 2022 30. april 2022
2. kvartal 2022 31. juli 2022
3. kvartal 2022 31. oktober 2022
4. kvartal 2022 31. januar 2023
Frister for Importordningen (Moms One Stop Shop) 2022/2023
Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. december - 31. december 2021 31. januar 2022
1. januar - 31. januar 2022 28. februar 2022
1. februar - 28. februar 2022 31. marts 2022
1. marts - 31. marts 2022 30. april 2022
1. april - 30. april 2022 31. maj 2022
1. maj - 31. maj 2022 30. juni 2022
1. juni - 30. juni 2022  31. juli 2022
1. juli - 31. juli 2022 31. august 2022
1. august - 31. august 2022 30. september 2022
1. september - 30. september 2022 31. oktober 2022
1. oktober - 31. oktober 2022 30. november 2022
1. november - 30. november 2022 31. december 2022
1. december - 31. december 2022 31. januar 2023

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler moms

Dine frister for at indberette og betale afhænger af, hvordan virksomheden eller organisationen er registreret:

 • Stor virksomhed: am-bidrag over 250.000 kroner og/eller A-skat over 1 million kroner pr. år
 • Lille og mellemstor virksomhed (SMV): am-bidrag under 250.000 kroner og/eller A-skat under 1 million kroner pr. år.

Du kan se på dit registreringsbevis, om din virksomhed er registreret som stor eller lille/mellemstor (SMV). Du finder registreringsbeviset under Profil > Registreringsbevis i TastSelv Erhverv.

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (store virksomheder)

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder.

  Indberetningsfristerne ændres ikke. Læs mere på skat.dk/corona

  De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:
  Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
  Maj 2021 31. maj 2021 15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021)
  Juni 2021 30. juni 2021 17. januar 2022 (udskudt fra 30. juni 2021)
  Juli 2021 30. juli 2021 30. juli 2021
  August 2021 31. august 2021 31. august 2021
  September 2021 30. september 2021 30. september 2021
  Oktober 2021 29. oktober 2021 29. oktober 2021
  November 2021 30. november 2021 30. november 2021
  December 2021 30. december 2021 30. december 2021
  Januar 2022 31. januar 2022 31. januar 2022
  Februar 2022 28. februar 2022 28. februar 2022
  Marts 2022 31. marts 2022 31. marts 2022
  April 2022 29. april 2022 29. april 2022
  Maj 2022 31. maj 2022 31. maj 2022
  Juni 2022 30. juni 2022 30. juni 2022
  Juli 2022 29. juli 2022 29. juli 2022
  August 2022 31. august 2022 31. august 2022
  September 2022 30. september 2022 30. september 2022
  Oktober 2022 31. oktober 2022 31. oktober 2022
  November 2022 30. november 2022 30. november 2022
  December 2022 30. december 2022 30. december 2022

  Offentlige myndigheder

  Offentlige myndigheder som styrelser, kommuner og regioner er generelt ikke omfattet af de udskudte frister og skal derfor indberette og betale som hidtil.

  Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (små og mellemstore virksomheder)

  Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for små og mellemstore virksomheder. Indberetningsfristerne ændres ikke.

  Læs mere på skat.dk/corona

  De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:
  Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
  April 2021 10. maj 2021 27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021)
  Maj 2021 10. juni 2021 31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021)
  Juni 2021 12. juli 2021 12. juli 2021
  Juli 2021 10. august 2021 10. august 2021
  August 2021 10. september 2021 10. september 2021
  September 2021 11. oktober 2021 11. oktober 2021
  Oktober 2021 10. november 2021 10. november 2021
  November 2021 10. december 2021 10. december 2021
  December 2021 17. januar 2022 17. januar 2022
  Januar 2022 10. februar 2022 10. februar 2022
  Februar 2022 10. marts 2022 10. marts 2022
  Marts 2022 11. april 2022 11. april 2022
  April 2022 10. maj 2022 10. maj 2022
  Maj 2022 10. juni 2022 10. juni 2022
  Juni 2022 11. juli 2022 11. juli 2022
  Juli 2022 10. august 2022 10. august 2022
  August 2022 12. september 2022 12. september 2022
  September 2022 10. oktober 2022 10. oktober 2022
  Oktober 2022 10. november 2022 10. november 2022
  November 2022 12. december 2022 12. december 2022 
  December 2022 17. januar 2023  17. januar 2023

  Tjek om du har fået nye frister i slutningen af november

  I november beregner vi, om din virksomhed skal ændre registrering pga. højere eller lavere beløb for am-bidrag og A-skat i forhold til sidste år. Hvis vi ændrer din virksomheds registrering, får du nye indberetnings- og betalingsfrister.

  Du skal huske at indsætte de nye frister i dit lønsystem. Indberetter din virksomhed via et lønbureau, skal du selv give lønbureauet besked om de nye frister.

  Læs mere om, hvordan du indberetter løn

  Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag

  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  3. kvartal 2021 15. oktober 2021
  4. kvartal 2021 17. januar 2022
  1. kvartal 2022 19. april 2022
  2. kvartal 2022 15. juli 2022
  3. kvartal 2022 17. oktober 2022
  4. kvartal 2022 16. januar 2023

  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  September 2021 15. oktober 2021
  Oktober 2021 16. november 2021
  November 2021 15. december 2021
  December 2021 15. januar 2022
  Januar 2022 15. februar 2022
  Februar 2022 15. marts 2022
  Marts 2022 19. april 2022
  April 2022 16. maj 2022
  Maj 2022 15. juni 2022
  Juni 2022 15. juli 2022
  Juli 2022 15. august 2022
  August 2022 15. september 2022
  September 2022 17. oktober 2022
  Oktober 2022 15. november 2022
  November 2022 15. december 2022
  December 2022 16. januar 2023

  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  3. kvartal 2021 15. oktober 2021
  4. kvartal 2021 17. januar 2022
  1. kvartal 2022 19. april 2022
  2. kvartal 2022 15. juli 2022
  3. kvartal 2022 17. oktober 2022
  4. kvartal 2022 16. januar 2023

  Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

  På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

  Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

  Kvartalsvis indberetning for virksomheder med ansatte 2021/22
  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  3. kvartal 2021 15. oktober 2021
  4. kvartal 2021 17. januar 2022
  1. kvartal 2022 19. april 2022
  2. kvartal 2022 15. juli 2022
  3. kvartal 2022 17. oktober 2022
  4. kvartal 2022 16. januar 2023

  Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

  Når virksomheden har forskudt indkomstår
  Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

  Årsindberetning 2021/22 (personligt ejede virksomheder)
  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  1. april 2020 - 31. marts 2021 15. august 2022
  1. maj 2020 - 30. april 2021 15. august 2022
  1. juni 2020 - 31. maj 2021 15. august 2022
  1. juli 2020 - 30. juni 2021 15. august 2022
  1. august 2020 - 31. juli 2021 15. august 2022
  1. september 2020 - 31. august 2021 15. august 2022
  1. oktober 2020 - 30. september 2021 15. august 2022
  1. november 2020 - 31. oktober 2021 15. august 2022
  1. december 2020 - 30. november 2021 15. august 2022
  1. januar 2021 - 31. december 2021 15. august 2022
  1. februar 2021 - 31. januar 2022 15. august 2022
  1. marts 2021 - 28. februar 2022 15. august 2022
  1. april 2020 - 31. marts 2021 15. august 2023
  Årsindberetning 2020/21 (ikke-personligt ejede virksomheder - fx et APS eller et IVS)
  Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
  1. marts 2020 - 28. februar 2021 15. oktober 2021
  1. april 2020 - 31. marts 2021 15. november 2021
  1. maj 2020 - 30. april 2021 15. december 2021
  1. juni 2020 - 31. maj 2021 17. januar 2022
  1. juli 2020 - 30. juni 2021 15. februar 2022
  1. august 2020 - 31. juli 2021 15. marts 2022
  1. september 2020 - 31. august 2021 19. april 2022
  1. oktober 2020 - 30. september 2021 16. maj 2022
  1. november 2020 - 31. oktober 2021 15. juni 2022
  1. december 2020 - 30. november 2021 15. juli 2022
  1. januar 2021 - 31. december 2021 16. august 2022
  1. februar 2021 - 31. januar 2022 15. september 2022
  1. marts 2021 - 28. februar 2022 17. oktober 2022
  1. april 2021 - 31. marts 2022 15. november 2022
  1. maj 2021 - 30. april 2022 15. december 2022
  1. juni 2021 - 31. maj 2022 17. januar 2023

  Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler lønsumsafgift

  Du har overholdt fristen for at indberette, hvis du får en kvittering for din indberetning inden kl. 24.00 den dag, fristen udløber.

  Din betaling er rettidig, hvis beløbet bliver trukket på din virksomheds konto senest den dag, fristen udløber.

  Betaler du med Leverandørservice, skal du godkende betalingen i TastSelv Erhverv inden kl. 16.00 bankdagen før sidste rettidige betalingsdag, for at betalingen kan blive trukket på bankkontoen på sidste rettidige betalingsdag.

  Hvis du ikke indberetter fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF) og koster 800 kr. hver gang.

  Husk også at indberette "0", hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden.

  Hvis du ikke betaler fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, bliver der automatisk beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen. 

  Har du indberettet eller betalt for sent, kan du søge om at blive fritaget for at betale afgiften samt renter og gebyrer. Inden du søger om fritagelse, skal du indberette og betale den moms, lønsumsafgift eller A-skat og am-bidrag, som FF-afgiften vedrører. 

  Ansøg om fritagelse for afgift af den foreløbig fastsættelse (FF), renter og gebyrer (virk.dk)

  Når vi har behandlet ansøgningen, sender vi en afgørelse til din virksomheds Digital Post.

  Læs mere om reglerne for fritagelse i § 4 i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 (retsinformation.dk)

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

  Loading...