Gå til indhold

Betal acontoskat og selskabsskat

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat. 

  • Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er den 20. marts og den 20. november 2024
  • Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate for 2023 er den 1. februar 2024
  • Selskabet betaler via Skattekontoen. Betalingslinjen, som selskabet skal bruge, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto > Stamoplysninger i TastSelv Erhverv

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning