Gå til indhold

System til digital salgsregistrering

Illustration af kasseapparat og en hånd med betalingskort og pengesedler

 

Vigtige informationer til dig, der er leverandør af digitale salgsregistreringssystemer:

Skatteforvaltningen kan fra den 1. juli 2021 give en virksomhed påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem. Fra 1. januar 2024 skal virksomheder inden for visse brancher desuden benytte et digitalt salgsregistreringssystem.

Brancher der er obligatorisk omfattet af krav om digital salgsregistrering:

  • Caféer, værtshuse, diskoteker mv. 
  • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 
  • Købmænd og døgnkiosker 
  • Restauranter

Baggrunden er en politisk aftale om "Styrket indsats mod sort arbejde" fra den 20. september 2017.

Skatteforvaltningen har besluttet at anvende OECD-standarden SAF-T (Standard Audit File - Tax) som standard-filformat for indrapporteringen af salgsregistreringsdata til Skatteforvaltningen.

Til den fortsatte understøttelse af leverandørernes udvikling af digitale salgsregistreringsløsninger er der udviklet et SAF-T verifikationsscript. Verifikationsscriptet har til formål at tjekke strukturen af genererede SAF-T XML-filer. Scriptet giver forslag til, hvilke rettelser der stadig skal foretages for at imødekomme retningslinjerne for formatet.

OBS: Scriptet er ændret til version 1.0.2 den 10. april 2024.

Udlevering af verifikationsscriptet foregår ved at sende anmodning til digital.salg@sktst.dk

Verifikationsscriptet tester alene strukturen af filen, og kan ikke anses for en godkendelse af de enkelte leverandørers digitale salgsregistreringssystemer.

OBS: Fra d. 18. april udkommer der en samlet pakke med to scripts: verifikationsscriptet v. 1.0.2 og signaturtest script.
Signeringstest-scriptet tester alene signature og certifikat og kan ikke anses for en godkendelse af de enkelte salgstransaktioner, der måtte være i en samlet SAF-T fil.

Udlevering af script-pakken foregår ved at sende en anmodning til digital.salg@sktst.dk 

 

De nyeste udgaver af vejledningerne:

 

FAQ for leverandører og erhvervsdrivende:

 

Historiske vejledninger:

Nogle af vejledningerne er opdateret flere gange end andre, hvorfor disse har en højere versionering end andre. Der er altså ikke en ensartet versionering på tværs af vejledningerne.

Mulighed for ISAE3000-certificering af et digitalt salgsregistreringssystem

Der er mulighed for at bede en revisor udfærdige en erklæring om, at et digitalt salgsregistreringssystem opfylder kravene i momsbekendtgørelsen § 64 og de tilhørende vejledninger. Skabelon til erklæring samt vejledning til udfyldelse kan downloades herunder.

Det skal bemærkes, at Skatteforvaltningen ikke medvirker til udfærdigelsen af de enkelte ISAE 3000 erklæringer. En sådan erklæring er derfor ikke ensbetydende med, at det digitale salgsregistreringssystem er godkendt af Skattestyrelsen, da Skattestyrelsen ikke godkender disse.

Da momsbekendtgørelsen er blevet opdateret, hvorefter de omhandlede paragraffer er opdateret til nye numre, er begge dokumenter i januar 2024, opdateret til en version 1.1.

Nye certifikater pr. 31. oktober 2023

Vær opmærksom på, at OCES2-certifikaterne udstedt fra NemID bliver spærret den 31. oktober 2023, hvorefter OCES3-certifikater vil blive den nye standard. Det er således vigtigt, at digitale salgsregistreringsløsninger bliver tilpasset til dette.

Læs mere om skiftet til de nye OCES3-certifikater (MitID-erhverv.dk)

I denne guide kan du få hjælp til, hvordan du kan bestille et OCES3-certifikat via MitID Erhverv (MitID-erhverv.dk)

Har du brug for hjælp?

Du kan kontakte vores telefoniske support på telefon 72 37 78 97.

Vi har åbent mandag og onsdag fra klokken 10.00 til 12.00, samt torsdage fra klokken 14.00 til 16.00 - dog ikke på helligdage.

Har du ikke mulighed for at kontakte supporten i ovenstående tidsrum, kan du sende en mail og bede om at blive ringet op.

Alle henvendelser og spørgsmål sender du til os via mail til digital.salg@sktst.dk