Her er en oversigt over fristerne for at indberette og betale moms, lønsumsafgift, A-skat og EU-salg uden moms.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus
En del af hjælpepakken betyder, at en række frister for indberetning og betaling af moms samt betaling af A-skat og am-bidrag er udskudt.

Læs mere på skat.dk/corona

Indberet og betal i TastSelv Erhverv

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger Skattestyrelsen din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Udskydelse af halvårsfrister for moms som følge af coronavirus
Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Visse halvårlige frister for moms er derfor udskudt. Se fristerne herunder, og læs mere på skat.dk/corona.

Hvis du gerne vil indberette og betale til de oprindelige frister
Hvis du vil indberette og betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist. Læs mere om betaling inden de udskudte frister på skat.dk/corona.

Udskudte halvårsfrister for moms som følge af coronavirus

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. juli - 31. december 2019 2. marts 2020 Ingen ændring
1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. september 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for første halvår 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Udskydelse af kvartalsfrister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse kvartalsvise frister for moms er derfor udskudt.

Hvis du gerne vil indberette og betale til de oprindelige frister
Hvis du vil indberette og betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist. Læs mere om betaling inden de udskudte frister på skat.dk/corona.

Udskudte kvartalsfrister for moms som følge af coronavirus

Fristen den 1. september 2020: Vær opmærksom på, at din virksomhed skal indberette og betale for både 1. og 2. kvartal 2020, hvis du ikke allerede har indberettet og betalt for 1. kvartal.
De to perioder skal indberettes hver for sig.

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. september 2020
1. juli - 30. september 2020 1. december 2020 1. marts 2021
1. oktober - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for sig og betales senest 1. marts 2021

 Læs mere på skat.dk/corona

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til alligevel at indberette til den oprindelige frist, hvis du kan og kun vente med at betale. Hvis du (senest 1. december 2020) indberetter en evt. negativ momsindberetning for tredje kvartal 2020, kan din virksomhed få den negative moms udbetalt efter reglerne for udbetaling af negativ moms.

Hvis du stadig vil betale til den oprindelige frist

Hvis du indberetter til den oprindelige frist, kan du også stadig betale til den oprindelige frist. Vær dog opmærksom på, at du så bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. Læs mere om udbetalingsgrænsen i afsnittet Betaling inden de udskudte frister (ny grænse på Skattekontoen)skat.dk/corona.

Oprindelige frister for kvartalsvis afregning af moms 2019/20

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli - 30. september 2019 2. december 2019
1. oktober - 31. december 2019 2. marts 2020
1. januar - 31. marts 2020 2. juni 2020 (OBS! Udskudt til 1. september 2020)
1. april - 30. juni 2020 1. september 2020
1. juli - 30. september 2020 1. december 2020 (OBS! Udskudt til 1. marts 2021)
1. oktober - 31. december 2020 1. marts 2021

Du skal indberette moms månedsvis, hvis vi konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Udskydelse af månedsvise frister for moms som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse månedsvise frister for moms er derfor udskudt.

Hvis du gerne vil indberette og betale til de oprindelige frister
Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist. Læs mere om betaling inden de udskudte frister på skat.dk/corona.

Udskudte månedsfrister for moms som følge af coronavirus

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
1. marts - 31. marts 2020 27. april 2020 25. maj 2020
1. april - 30. april 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
1. maj - 31. maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020
1. juni - 30. juni 2020 17. august 2020 17. august 2020 (ikke udskudt)
1. juli - 31. juli 2020 25. august 2020 9. september 2020
1. august - 31. august 2020 25. september 2020 2. oktober 2020

 Læs mere på skat.dk/corona

Jeg afregner moms månedsvis som kreditbegrænset. Gælder udskydelsen af betalingsfristen også for mig?

Nej. Du skal betale moms til samme frister, som du plejer.

Indberet evt. stadig til den oprindelige frist

Skattestyrelsen opfordrer dig til at indberette til den oprindelige frist og kun vente med at betale. Det er en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms tilbage.

Du kan også stadig betale til den oprindelige frist, men du skal dog indberette og betale senest til den udskudte frist. Vær opmærksom på at du bør sætte din udbetalingsgrænse på Skattekontoen op, så det indbetalte beløb ikke udbetales igen. 

Oprindelige frister for månedsvis afregning af moms 2019/20

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. september - 30. september 2019 25. oktober 2019
1. oktober - 31. oktober 2019 25. november 2019
1. november - 30. november 2019 27. december 2019
1. december - 31. december 2019 27. januar 2020
1. januar - 31. januar 2020 25. februar 2020
1. februar - 29. februar 2020 25. marts 2020
1. marts - 31. marts 2020 27. april 2020 (OBS! Udskudt til 25. maj 2020)
1. april - 30. april 2020 25. maj 2020 (OBS! Udskudt til 25. juni 2020)
1. maj - 31. maj 2020 25. juni 2020 (OBS! Udskudt til 27. juli 2020)
1. juni - 30. juni 2020 17. august 2020
1. juli - 31. juli 2020 25. august 2020 (OBS! Udskudt til 9. september 2020)
1. august - 31. august 2020 25. september 2020 (OBS! Udskudt til 2. oktober 2020)
1. september - 30. september 2020 26. oktober 2020
1. oktober - 31. oktober 2020 25. november 2020
1. november - 30. november 2020 28. december 2020
1. december - 31. december 2020 25. januar 2021

Hvis du har EU-salg uden moms, skal du indberette det hver måned i TastSelv Erhverv under Moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis du har haft EU-salg uden moms i perioden. Du skal ikke lave en nulindberetning.

I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned.

Månedlig indberetning af EU-salg uden moms

Afregningsperiode Skal være indberettet senest
September 2019 25. oktober 2019
Oktober 2019 25. november 2019
November 2019 27. december 2019
December 2019 27. januar 2020
Januar 2020 25. februar 2020
Februar 2020 25. marts 2020
Marts 2020 27. april 2020
April 2020 25. maj 2020
Maj 2020 25. juni 2020
Juni 2020 27. juli 2020
Juli 2020 25. august 2020
August 2020 25. september 2020
September 2020 26. oktober 2020
Oktober 2020 25. november 2020
November 2020 28. december 2020
December 2020 25. januar 2021
Januar 2021 25. februar 2021
Februar 2021 25. marts 2021
Marts 2021 26. april 2021

Kvartalsvis indberetning af EU-salg uden moms

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
3. kvartal 2019 25. oktober 2019
4. kvartal 2019 27. januar 2020
1. kvartal 2020 25. april 2020
2. kvartal 2020 25. juli 2020
3. kvartal 2020 25. oktober 2020
4. kvartal 2020 25. januar 2021
1. kvartal 2021 25. april 2021

Hvis du er registreret for One stop moms, skal du indberette og betale den 20. i måneden efter et kvartal er slut.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2019 20. januar 2020
1. kvartal 2020 20. april 2020
2. kvartal 2020 20. juli 2020
3. kvartal 2020 20. oktober 2020
4. kvartal 2020 20. januar 2021

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler moms

Store virksomheder

Har din virksomhed am-bidrag på over 250.000 kroner og/eller A-skat på over 1 million kroner pr. år, er den en stor virksomhed.

Er du i tvivl, kan du se på din virksomheds registreringsbevis i TastSelv Erhverv, om virksomheden er lille eller stor.

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (store virksomheder)
Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder:

 • Den oprindelige betalingsfrist for marts måned 2020, den 31. marts, er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist for april måned 2020, den 30. april, udskydes til 31. august 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for maj måned 2020, den 29. maj, udskydes til 30. september 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for juni måned 2020, den 30. juni, udskydes til 30. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for juli måned 2020, den 31. juli, er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist for august måned 2020, den 31. august, udskydes til 15. januar 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for september 2020, den 30. september, udskydes til 16. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for oktober 2020, den 30. oktober, udskydes til 17. maj 2021 

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Læs mere på skat.dk/corona

Indberetnings- og betalingsfrister for 2020 (store virksomheder)

Afregningsperiode 

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

Januar 2020

31. januar 2020

31. januar 2020

Februar 2020

28. februar 2020

28. februar 2020

Marts 2020

31. marts 2020

31. marts 2020

April 2020

30. april 2020

31. august 2020 (udskudt fra 30. april)

Maj 2020

29. maj 2020

30. september 2020 (udskudt fra 29. maj)

Juni 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020 (udskudt fra 30. juni)

Juli 2020

31. juli 2020

31. juli 2020

August 2020

31. august 2020

15. januar 2021 (udskudt fra 31. august)

September 2020

30. september 2020 

16. marts 2021 (udskudt fra 30. september)

Oktober 2020

30. oktober 2020

17. maj 2021 (udskudt fra 30. oktober)

November 2020

30. november 2020

30. november 2020

December 2020

30. december 2020

30. december 2020

Januar 2021

31. januar 2021

31. januar 2021

Februar 2021 26. februar 2021 26. februar 2021
Marts 2021 31. marts 2021 31. marts 2021
April 2021 29. april 2021 29. april 2021
Maj 2021 31. maj 2021 31. maj 2021

Offentlige myndigheder, herunder kommuner og regioner, er generelt ikke omfattet af de udskudte frister, og skal derfor indberette og betale som hidtil.

For små og mellemstore virksomheder

Har din virksomhed am-bidrag på under 250.000 kroner og A-skat på under 1 million kroner pr. år, er den en lille virksomhed.

Er du i tvivl, kan du se på din virksomheds registreringsbevis i TastSelv Erhverv, om virksomheden er lille eller stor.

Udskydelse af betalingsfrist som følge af coronavirus (små og mellemstore virksomheder)
Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for små og mellemstore virksomheder.

 • Den oprindelige betalingsfrist for marts måned 2020, den 14. april, er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist for april måned 2020, den 11. maj, udskydes til 10. september 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for maj måned 2020, den 10. juni, udskydes til 12. oktober 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for juni måned 2020, den 10. juli, udskydes til 10. november 2020
 • Den oprindelige betalingsfrist for juli måned 2020, den 10. august, er ikke udskudt
 • Den oprindelige betalingsfrist for august måned 2020, den 10. september, udskydes til 29. januar 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for september måned 2020, den 12. oktober, udskydes til 31. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist for oktober måned 2020, den 10. november, udskydes til 31. maj 2021

Indberetningsfristerne ændres ikke.

Læs mere på skat.dk/corona

Indberetnings- og betalingsfrister for 2020 (små og mellemstore virksomheder)

Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

December 2019

17. januar 2020

17. januar 2020

Januar 2020

10. februar 2020

10. februar 2020

Februar 2020

10. marts 2020

10. marts 2020

Marts 2020

14. april 2020

14. april 2020

April 2020

11. maj 2020

10. september 2020 (udskudt fra 11. maj)

Maj 2020

10. juni 2020

12. oktober 2020 (udskudt fra 10. juni)

Juni 2020

10. juli 2020

10. november 2020 (udskudt fra 10. juli)

Juli 2020

10. august 2020

10. august 2020

August 2020

10. september 2020 

29. januar 2021 (udskudt fra 10. september) 

September 2020

12. oktober 2020

31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober)

Oktober 2020

10. november 2020

31. maj 2021 (udskudt fra 10. november)

November 2020

10. december 2020

10. december 2020

December 2020

18. januar 2021

18. januar 2021

Januar 2021

10. februar 2021

10. februar 2021

Februar 2021

10. marts 2021 10. marts 2021

Marts 2021

12. april 2021 12. april 2021

April 2021

10. maj 2021 10. maj 2021

Maj 2021

10. juni 2021 10. juni 2021

Læs mere om, hvordan du betaler A-skat og am-bidrag her.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
Oktober 2019 15. november 2019
November 2019 16. december 2019
December 2019 15. januar 2020
Januar 2020 17. februar 2020
Februar 2020 16. marts 2020
Marts 2020 15. april 2020
April 2020 15. maj 2020
Maj 2020 15. juni 2020
Juni 2020 15. juli 2020
Juli 2020 17. august 2020
August 2020 15. september 2020
September 2020 15. oktober 2020
Oktober 2020 16. november 2020
November 2020 15. december 2020
December 2020 15. januar 2021

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021

Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

Udskydelse af frister for lønsumsafgift (metode 4) som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse frister for lønsumsafgift er derfor udskudt.

Hvis du gerne vil indberette og betale til de oprindelige frister
Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale lønsumsafgift til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist. Læs mere om betaling inden de udskudte frister på skat.dk/corona.

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

 Læs mere på skat.dk/corona

Når virksomheden har ansatte skal der også indberettes aconto hvert kvartal:

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020 (rykkes til 1. september 2020)
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 (rykkes til 16. november 2020)
4. kvartal 2020 15. januar 2021

Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

Personligt ejede virksomheder

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2018 - 31. marts 2019 17. august 2020
1. maj 2018 - 30. april 2019 17. august 2020
1. juni 2018 - 30. maj 2019 17. august 2020
1. juli 2018 - 30. juni 2019 17. august 2020
1. august 2018 - 30. juli 2019 17. august 2020
1. september 2018 - 30. august 2019 17. august 2020
1. oktober 2018 - 30. september 2019 17. august 2020
1. november 2018 - 30. oktober 2019 17. august 2020
1. december 2018 - 30. november 2019 17. august 2020
1. januar 2019 - 31. december 2019 17. august 2020
1. februar 2019 - 31. januar 2020 17. august 2020
1. marts 2019 - 28./29. februar 2020 17. august 2020
1. april 2019 - 31. marts 2020 16. august 2021
1. maj 2019 - 30. april 2020 16. august 2021
1. juni 2019 - 31. maj 2020 16. august 2021
1. juli 2019 - 30. juni 2020 16. august 2021
1. august 2019 - 31. juli 2020 16. august 2021
1. september 2019 - 31. august 2020 16. august 2021
1. oktober 2019 - 30. september 2020 16. august 2021
1. november 2019 - 31. oktober 2020 16. august 2021
1. december 2019 - 30. november 2020 16. august 2021
1. januar 2020 - 31. december 2020 16. august 2021

 

Ikke personligt ejede virksomheder (fx et APS eller et IVS)

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2018 - 31. marts 2019 15. november 2019
1. maj 2018 - 30. april 2019 16. december 2019
1. juni 2018 - 31. maj 2019 15. januar 2020
1. juli 2018 - 30. juni 2019 17. februar 2020
1. august 2018 - 31. juli 2019 16. marts 2020
1. september 2018 - 31. august 2019 15. april 2020
1. oktober 2018 - 30. september 2019 15. maj 2020
1. november 2018 - 31. oktober 2019 15. juni 2020
1. december 2018 - 30. november 2019 15. juli 2020
1. januar 2019 - 31. december 2019 17. august 2020
1. februar 2019 - 31. januar 2020 15. september 2020
1. marts 2019 - 28./29. februar 2020 15. oktober 2020
1. april 2019 - 31. marts 2020 16. november 2020
1. maj 2019 - 30. april 2020 15. december 2020
1. juni 2019 - 31. maj 2020 15. januar 2021
1. juli 2019 - 30. juni 2020 15. februar 2021
1. august 2019 - 31. juli 2020 15. marts 2021
1. september 2019 - 31. august 2020 15. april 2021
1. oktober 2019 - 30. september 2020 17. maj 2021
1. november 2019 - 31. oktober 2020 15. juni 2021
1. december 2019 - 30. november 2020 15. juli 2021

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler lønsumsafgift

Se frister og hvordan du indberetter og betaler frivillig acontoskat og selskabsskat

Læs også om oplysningsskemaet for selskaber og fonde

Du har overholdt fristen for at indberette, hvis du får en kvittering for din indberetning inden kl. 24.00 den dag, fristen udløber.

Din betaling er rettidig, hvis beløbet bliver trukket på din virksomheds konto senest den dag, fristen udløber.

Betaler du med LeverandørService hos Nets, skal du godkende betalingen i TastSelv Erhverv inden kl. 16.00 bankdagen før sidste rettidige betalingsdag, for at betalingen kan blive trukket på bankkontoen på sidste rettidige betalingsdag.

Hvis du ikke indberetter fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, laver vi et midlertidigt skøn for dig. Det kaldes også en foreløbig fastsættelse (FF) og koster 800 kr. hver gang.

Husk også at indberette 0, hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden.

Hvis du ikke betaler fx moms, lønsumsafgift, A-skat og am-bidrag inden fristerne, bliver der automatisk beregnet og tilskrevet renter på Skattekontoen. 

Mulighed for at søge om fritagelse for afgift af den foreløbig fastsættelse (FF), renter eller gebyr

Har du indberettet eller betalt for sent, kan du søge om at blive fritaget for at betale afgiften samt renter og gebyrer. Inden du søger om fritagelse, skal du indberette og betale den moms, lønsumsafgift eller A-skat og am-bidrag, som FF-afgiften vedrører. 

Ansøg om fritagelse for afgift af den foreløbig fastsættelse (FF), renter og gebyrer (virk.dk)

Når vi har behandlet ansøgningen, sender vi en afgørelse til din virksomheds digitale postkasse.

Læs mere om reglerne for fritagelse i § 4 i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 (retsinformation.dk).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.