Gå til indhold

Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden

Gennemsnitsmetoden betyder, at du skal opgøre gevinst og tab på grundlag af den gennemsnitlige købesum for din samlede beholdning af aktier i et selskab. Du skal altså ikke beregne på grundlag af købesummen for de enkelte aktier. 

Gevinst og tab skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum for aktierne. Den gennemsnitlige købesum beregnes af købesummerne for samtlige aktier i hvert selskab før salget.

Når du opgør gevinst og tab, skal du tage hensyn til eventuelle ændringer af stykstørrelsen/aktiesplit, fondsudvidelser med videre. 

Aktier, der kan sælges skattefrit efter overgangsreglen for aktier og investeringsbeviser, købt før 1. januar 2006, skal du dog ikke tage med.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden