Gå til indhold

Overgangsregler for uudnyttede tab på aktier fra tidligere år

Nogle tab på aktier kan kun fratrækkes i visse udbytter og gevinster fra andre aktier. Hvis du ikke kan udnytte tabet i tabsåret, overføres tabet til din ægtefælle eller fremføres til senere år. På årsopgørelsen kan du se Skattestyrelsens oplysninger om fremførte tab på aktier fra tidligere år. Hvis du har oplyst tabet, modregner vi automatisk tabet i senere aktieudbytter og gevinster efter følgende regler:

  • Uudnyttede tab fra indkomståret 2001 og tidligere år kan ikke længere bruges. De er forældede.
  • Uudnyttede tab fra indkomståret 2002 og senere år på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede aktier), modregnes af os i udbytter og gevinster fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
  • Uudnyttede tab fra indkomstårene 2002-2005 på unoterede aktier, solgt efter mindre end 3 års ejertid, modregner vi i udbytter og gevinster fra aktier. Modregning sker, uanset om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej.
  • Tab i indkomstårene 2002-2005 på unoterede aktier, som er solgt efter en ejertid på 3 år eller mere, kunne fratrækkes i salgsåret.
  • Tab i indkomståret 2006 og senere år på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere unoterede aktier) kan fratrækkes i salgsåret.

Det modregnede tab og en eventuel ny saldo, der fremføres til senere år, står på din årsopgørelse. Hvis du er uenig i de anførte tab, skal du kontakte os, så tabene kan blive rettet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Overgangsregler for uudnyttede tab på aktier fra tidligere år