Gå til indhold

Overgangsregler for salg af investeringsbeviser købt før 19. jan. 1994

Når du sælger investeringsbeviser, der er købt før den 19. januar 1994, kan du i visse tilfælde bruge værdien den 19. januar 1994 som anskaffelsessum.

  • Hvis du kunne sælge investeringsbeviser den 18. januar 1994 uden beskatning, kan du bruge investeringsbevisets handelsværdi den 19. januar 1994 i stedet for den faktiske købspris, når gevinst/tab skal gøres op.
  • Har du ret til at bruge handelsværdien den 19. maj 1993, kan du fortsat bruge denne værdi.
  • Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan ikke være større end forskellen mellem afståelsessummen og investeringsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993 og 19. januar 1994.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Overgangsregler for salg af investeringsbeviser købt før 19. januar 1994