Gå til indhold

Merafkast ved investering i kapital-, venture- og infrastrukturfonde

Investerer du i kapital-, venture eller infrastrukturfonde, gælder der særlige regler for beskatning af merafkast.

Disse 3 betingelser skal være opfyldt, før du er omfattet af reglerne:

  1. Du er skattepligtig i Danmark. Reglerne gælder også for dødsboer.
  2. Du, eller et selskab, som du direkte eller indirekte kontrollerer, har en fortrinsstilling i fonden.
  3. Du, eller et selskab, som du direkte eller indirekte kontrollerer, modtager merafkast af investeringer foretaget via fonden.

Det selskab, som du direkte eller indirekte kontrollerer, kan være både dansk og udenlandsk.

Reglerne gælder også, hvis du investerer i fonden gennem en forening mv. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Merafkast ved investering i kapital-, venture- og infrastrukturfonde