Når du flytter fra Danmark, bestemmer dit arbejde og din bopæl, hvor du skal betale skat og af hvad.

Vi anbefaler, at du ringer til os på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har frameldt dig Folkeregisteret. Vi tager stilling til din skattepligt med det samme, hvis det er muligt, og fortæller dig, hvad du skal sende til os om din fraflytning.

Når du flytter fra Danmark, skal du sørge for at have en NemKonto. Hvis du skal have penge tilbage i skat, må vi kun overføre pengene til din NemKonto.

Hvis du ikke har en dansk NemKonto, kan din udenlandske konto blive din NemKonto.

Få en udenlandsk konto som NemKonto

Du har fuld skattepligt i Danmark, når du har en helårsbolig (hus eller lejlighed) til rådighed her i landet, uanset om det er en ejerbolig eller lejebolig. Du skal oplyse hele din indkomst, uanset om den er fra Danmark eller udlandet. Hvis du samtidig stadig er fuldt skattepligtig til dit hjemland, er du nu fuldt skattepligtig til to lande. Du skal derfor sende dokumentation til os for, at du er fuldt skattepligtig i dit hjemland, så vi kan afgøre, hvem der har beskatningsretten som bopælsland efter en dobbeltbeskatningsaftale.

Dobbeltdomicil - hjemland som bopælsland

Hvis du arbejder i Danmark og har bolig i både dit hjemland og Danmark, så har du dobbeltdomicil. Hvis dine personlige og økonomiske interesser er i dit hjemland, så har du dobbeltdomicil med dit hjemland som bopælsland. Det betyder, at det kun er din løn her i Danmark, som du skal betale skat af, og du vil kunne få fradrag for transporten mellem dit hjemland og din arbejdsplads i Danmark.

Dobbeltdomicil - Danmark som bopælsland

Hvis du arbejder i Danmark og har bolig i både dit hjemland og Danmark, så har du dobbeltdomicil. Hvis dine personlige og økonomiske interesser er i Danmark, så har du dobbeltdomicil med Danmark som bopælsland. Det betyder, at du skal oplyse alle dine indkomster i Danmark, og at du ikke vil kunne få fradrag for transporten mellem din bolig i dit hjemland og din arbejdsplads i Danmark.   

Du har begrænset skattepligt i Danmark, hvis du har en indtægt fra Danmark, men ikke har en helårsbolig (hus eller lejlighed) til rådighed her i landet.  

Du skal oplyse dine indtægter fra Danmark.

Hvis du hver dag pendler mellem din bolig i hjemlandet, fx Sverige eller Tyskland, og dit arbejde i Danmark, kan du ikke blive fuldt skattepligtig i Danmark, uanset hvor længe du arbejder her. Det betyder, at du skal betale skat af din løn her i Danmark, og at du kan trække de udgifter fra, som vedrører din danske løn, fx fagforening og a-kasse, samt kørselsfradrag, mellem dit hjemland og din arbejdsplads i Danmark, og rejseudgifter (kost og logi).     

Du skal ikke betale skat eller oplyse i Danmark, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du har hverken en ejerbolig eller en lejebolig i Danmark
 • Du har ingen indtægter fra Danmark.
 • Vi har vurderet, at du ikke har nogen skattepligt i Danmark

Du kan stadig være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du er omfattet af Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 eller 4.

Læs mere om Kildeskatteloven (retsinformation)
 

Hvis du er flyttet fra Danmark, men du stadig ejer en bolig i Danmark (hus, sommerhus eller lejlighed), skal du fortsat betale ejendomsværdiskat som hidtil. Hvis din ejerbolig er udlejet i forbindelse med din flytning til udlandet, skal du dog ikke betale ejendomsværdiskat. Ved udlejning af din bolig skal du i stedet betale skat af dit overskud af dine lejeindtægter.   
 
Når du skal beregne overskuddet af dine lejeindtægter, kan du udfylde denne blanket til opgørelse af lejeindtægt fra udlejning af fast ejendom (04.022)  

Hvis du sælger din bolig eller opsiger din lejebolig

Sælger du din ejendom eller opsiger din lejebolig, ophører din fulde skattepligt som udgangspunkt til Danmark.  Hvis du er offentligt ansat, så bevares den fulde skattepligt dog i visse tilfælde, selvom du ikke længere har en bolig i Danmark. Vi anbefaler, at du ringer til os, så vi kan hjælpe dig med at vurdere, om din fulde skattepligt ophører, eller om den blot ændres til begrænset skattepligt. Ring til os på 72 22 28 92.

Hvis du udlejer din bolig

Hvis du lejer din bolig ud, skal lejekontrakten være uopsigelig fra din side i mindst tre år for, at den fulde skattepligt kan ophøre. Du vil så være begrænset skattepligtig af din ejendom.

Hvis du beholder din bolig

Hvis du er flyttet fra Danmark, men du stadig ejer en bolig i Danmark (hus, sommerhus eller ejerlejlighed), vil du som udgangspunkt stadig være fuld skattepligtig i Danmark. Vi anbefaler, at du kontakter os i Skattestyrelsen for at afklare dine skatteforhold. Ring til os på 72 22 28 92.

Hvis du hverken har hus, lejlighed eller indtægter fra Danmark

Du skal kun give os oplysninger indtil datoen for din fraflytning, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du har hverken en ejerbolig eller en lejebolig i Danmark
 • Du har ingen indtægter fra Danmark.
 • Vi har vurderet, at din fulde skattepligt til Danmark er ophørt

Hvis du driver en virksomhed i Danmark, når du flytter til udlandet, kan det have indflydelse på, hvor du er skattepligtig.

Stopper du med at drive virksomhed i Danmark?

Har du en virksomhed i Danmark, der ikke længere er aktiv, skal du afmelde den på Luk virksomhed (Virk.dk).

Er du i tvivl, om du fortsætter med at drive virksomhed i Danmark efter, at du er udrejst?

Er du i tvivl, om du skal beholde din virksomhed som aktiv i Danmark, kan du få vejledning ved at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 27.

Hvis du stadig ejer ejendom eller har indtægter i Danmark, når du flytter, og vi har vurderet, at din fulde skattepligt ophører, bliver du begrænset skattepligtig til Danmark.

Er du begrænset skattepligtig, betyder det, at du kun skal betale skat af visse indkomster fra Danmark. Det kan for eksempel være:

 • Indtægter af dansk ejendom
 • Lønindkomst for arbejde udført i Danmark
 • Pension, folkepension, bestyrelseshonorar, SU og andre A-indkomster
 • Aktieudbytte
 • Ejendomsværdiskat af dansk sommerhus eller feriebolig.

Læs mere om dansk pension, når du flytter til udlandet

Hvis du har aktiver i Danmark, når du flytter - fx værdipapirer med en værdi på over 100.000 kr. - skal du muligvis betale fraflytterskat. Læs mere om fraflytterbeskatning (Den juridiske vejledning), eller ring til os på 72 22 28 94, hvis du har spørgsmål.

Du vil typisk være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis du

 • bor hos dine forældre, inden du rejser, og regner med at bo hos dem igen, når du flytter tilbage
 • bor i lejebolig eller på kollegium, og du fremlejer din bolig for en periode på under tre år, mens du er væk

SU

Du skal betale fuld skat af din SU til Danmark - ligesom hvis du studerer i Danmark.

Du kan også blive skattepligtig af din SU i studielandet. Danmark har dog indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med en række lande, så nogle studielande ikke beskatter stipendier, som du får fra Danmark.

Læs mere om SU og skat

Skattefri studierejselegater

Får du et legat, der er betinget af, at du bruger det til studierejser i udlandet, skal du ikke betale skat af det. Det er dog en betingelse, at du bruger legatet til at dække sædvanlige udgifter til kost, logi og små fornødenheder samt dokumenteret udgift til undervisning.

Du skal kunne dokumentere udgifterne i originalbilag og oplyse dem til os, så de bliver trukket fra i studierejselegatet.

Ph.d.-studerende

Er du ansat efter aftalen mellem AC og finansministeriet og i hele forløbet indskrevet til forskeruddannelse i udlandet, er du ansat af den danske stat og dermed fuldt skattepligtig til Danmark.

Studiejob i udlandet

Arbejder du i fritiden i studielandet, vil lønnen normalt blive beskattet i studielandet. Når du er fuldt skattepligtig til Danmark, skal du også betale skat til Danmark.

Danmark har dog indgået en række dobbeltbeskatnings-overenskomster, der regulerer hvilket land, der har ret til at beskatte lønnen.

Læs mere om dobbeltbeskatnings-overenskomster i den juridiske vejledning

Hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark og er i udlandet i mindst seks måneder, skal du - under visse betingelser - ikke betale dansk skat af din udenlandske løn.

Læs mere om betingelserne i Ligningslovens § 33 A (den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.