Du skal hvert år oplyse dine indkomster og fradrag til os senest den 1. juli. I nogle tilfælde får du en automatisk årsopgørelse, og i andre tilfælde skal du selv udfylde et oplysningsskema (tidligere selvangivelse) for at få en korrekt årsopgørelse.

I ganske få tilfælde kan du ikke give os oplysningerne i TastSelv, og her skal du sende oplysningsblanketterne til os.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, får du ikke oplysningsblanketterne mv. fra os i papirform. Gå til siden med alle oplysningsblanketterne

Log på og se årsopgørelsen/oplysningsskemaet

Log på TastSelv og vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Nederst kan du klikke på kontakt os, hvis du mangler rubrikker til at oplyse dine udlandsforhold (vælg Udlandsforhold).

Hvis du skal have penge tilbage i skat, må vi kun udbetale dem til din NemKonto. Det er en almindelig bankkonto, der er registeret som NemKonto.

Få en dansk konto som NemKonto

Du kan registrere din danske konto som din NemKonto på 2 måder:

Få en udenlandsk konto som NemKonto

Du bor i Danmark (fuld skattepligt)

Når du bor her i landet og har indtægter fra udlandet, lån i udlandet eller udenlandsk ejendom, får du et oplysningsskema med et afsnit til de udenlandske forhold. Her skal du skrive oplysningerne fra udlandet, da disse oplysninger ikke automatisk kommer med på årsopgørelsen.

Sådan oplyser du om din indkomst fra udlandet.

  Du bor i udlandet (begrænset skattepligt)

  Når du bor i udlandet og har indtægter eller ejendom her i landet, får du i de fleste tilfælde en automatisk årsopgørelse. På den årsopgørelse er de oplysninger, som vi har fået oplyst i løbet af året fra din arbejdsgiver, bank mv.

  Da alle indkomstoplysninger automatisk kommer på årsopgørelsen, er det dit ansvar at sikre, at den er rigtig. Hvis du for eksempel har fået en fritagelse for beskatning af din pension eller din SU, skal du i rubrik 28 på oplysningsskemaet skrive den del af din indtægt, der er skattefri i Danmark. Hvis du har haft kørselsfradrag eller rejsefradrag på din forskudsopgørelse, skal du også sikre dig, at de beløb står på din årsopgørelse, da det ikke i alle tilfælde automatisk kommer med på årsopgørelsen.

  Du kan give os oplysningerne via TastSelv eller med brev til Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing. 

  Grænsegænger

  Hvis du vil bruge reglerne for grænsegængere, skal du klikke på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet og herefter klikke på Vis ud for Grænsegængerdata.

  For at du kan blive grænsegænger, skal din danske løn, pension eller indkomst fra selvstændig virksomhed udgøre mindst 75 % af din samlede årsindkomst. Din samlede årsindkomst er både din danske og din udenlandske indkomst, men efter fradrag af udgifter vedrørende din løn (fx kørselsfradrag, kontingent til fagforening og A-kasse).

  I de 75 % kan du kun medregne den indkomst, som du skal betale skat af i Danmark. Når du opgør de 75 % , skal du medtage løn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, pensionsudbetalinger, efterløn og lignende, som du betaler skat af i Danmark.

  Hvis du er fuldt skattepligtig og ønsker at bruge reglerne for grænsegængere, kan du ikke anvende TastSelv, men skal indsende blanket 04.003 og blanket 04.032

  Du kan sende os oplysningerne i et brev til Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

  Læs mere om grænsegængerreglerne

  Udenlandsk valuta skal omregnes til danske kroner på dit oplysningsskema. Du kan bruge kursen for tidspunktet for udbetaling/betaling.

  Hvis du bruger vores valutaomregner, skal du være opmærksom på, at det er Nationalbankens gennemsnitskurs for den pågældende udenlandske valuta i indkomståret, der bruges til omregning.

  Du kan se den aktuelle dagskurs på Nationalbankens hjemmeside (nationalbanken.dk).

  Hvis du er rejst ind eller ud af Danmark i løbet af året, og din skattepligt har ændret sig fra fuld skattepligt til begrænset skattepligt eller omvendt, kan du ikke bruge TastSelv til at indberette dit oplysningsskema dette år.

  Du skal i stedet udfylde et eller flere oplysningsskemaer.

  Du kan udfylde:

  Har du samtidig haft virksomhed og/eller udlejningsejendom, skal du også udfylde:

  Desuden skal du udfylde:

  • Blanket 04.012, hvis du havde indkomst eller aktiver i et andet land, mens du boede i Danmark
  • Blanket 04.053, hvis du havde ejendom i et andet land, mens du boede i Danmark
  • Blanket 04.031, hvis du opfylder og ønsker at bruge reglerne for grænsegængere, mens du boede i et andet land.

  Send oplysningsskemaerne til os

  Sådan sender du oplysningsskemaerne digitalt:

  1. Log på TastSelv
  2. Vælg Kontakt
  3. Vælg Skriv til os
  4. Vælg Indsend oplysningsskema for 2021
  5. Vælg Oplysningsskema for udlandsforhold
  6. Vælg Oplysningsskema for 2 skattepligts periode - blanket 04.076
  7. Vedhæft udfyldt oplysningsskema
  8. Tryk Send.

  Du har nu sendt oplysningsskemaerne.

  Du kan også sende oplysningsskemaerne med almindelig post til:

  Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

  Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på 72 22 28 92.

  Frist for at sende dine 2020-oplysningsskemaer

  Du skal sende oplysningsskema(er) for 2020 til os senest den 1. september 2021 (udskudt pga. corona).

  Alle offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget eller ikke er omfattet af tilmeldingspligten. Hvis du er tilmeldt Digital Post, betyder det, at du ikke længere modtager oplysningsblanketterne mv. på papir.

  Hvis du er tilmeldt Digital Post, men du ikke kan give oplysninger i TastSelv, fordi du efter vores oplysninger har to perioder med skattepligt, har du i stedet fået en mail med links til de blanketter, du skal bruge.

  Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, vil du modtage dit oplysningsskema på papir senest ultimo maj/primo juni. Det har ikke betydning for din adgang til TastSelv, om du er tilmeldt Digital Post.

  Læs mere om Digital Post

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.