På denne side kan du se, hvad du skal skrive på årsopgørelsen eller oplysningsskemaet, når du bor eller har boet i udlandet en del af året, eller når du er flyttet til Danmark for at studere. Fristen for at oplyse er 1. juli.

Log på og ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet

Når du første gang skal oplyse om indkomst fra udlandet eller udenlandsk ejendom, kan du mangle relevante rubrikker på din årsopgørelse. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte os, så vi kan tilføje dem for dig:

 • Log på TastSelv
 • Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 • Nederst kan du klikke på kontakt os, hvis du mangler rubrikker til at oplyse dine udlandsforhold (vælg Udlandsforhold).

Hvis du skal have penge tilbage i skat, må vi kun udbetale dem til din NemKonto. En NemKonto er en almindelig bankkonto, der er registeret som NemKonto.

Registrér din danske konto som NemKonto

Du kan registrere din danske konto som din NemKonto på 2 måder:

 1. Kontakt din bank
 2. Log på nemkonto.dk og registrer din konto som NemKonto

Registrér din udenlandske konto som NemKonto

Alle offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, medmindre du er fritaget eller ikke er omfattet af tilmeldingspligten. Hvis du er tilmeldt Digital Post, modtager du ikke oplysningsblanketterne mv. på papir. Men har du haft 2 skattepligtsperioder på et år, modtager du i stedet en mail med links til de blanketter, du skal bruge. 

Er du ikke tilmeldt Digital Post, vil du modtage dit oplysningsskema på papir senest ultimo maj/primo juni. Det har ikke betydning for din adgang til TastSelv, hvorvidt du er tilmeldt Digital Post eller ej.

Læs mere om Digital Post

Udenlandsk valuta skal omregnes til danske kroner på dit oplysningsskema. Du kan bruge kursen for tidspunktet for udbetaling/betaling. Hvis du bruger vores valutaomregner, skal du være opmærksom på, at det er Nationalbankens gennemsnitskurs for den pågældende udenlandske valuta i indkomståret, der bruges til omregning.

Se den aktuelle dagskurs på Nationalbankens hjemmeside (nationalbanken.dk).

Du er fuldt skattepligtig til Danmark, når du bor eller opholder dig i Danmark i mere end 6 måneder (kun afbrudt af ferie i udlandet, fx). Når du er fuldt skattepligtig til Danmark og har indtægter, lån eller ejendom i udlandet, skal du selv skrive oplysningerne på dit oplysningsskema (i afsnittet om udlandsforhold) - også når du har betalt skat i udlandet. Dine udlandsforhold kommer ikke automatisk med på årsopgørelsen.

Læs mere om, hvordan du oplyser din indkomst og formue i udlandet.

  Du er begrænset skattepligtig til Danmark, når du bor i udlandet og har indkomst fra Danmark, der er omfattet af begrænset skattepligt. Når du er begrænset skattepligtig til Danmark, skal du ikke give os besked om indkomst eller ejendom i udlandet. Du får du i de fleste tilfælde en årsopgørelse. Her kan du se de oplysninger, vi har fået fra din arbejdsgiver, din bank mv. Det er dit ansvar at tjekke, at oplysningerne er korrekte.

  Hvad skal du skrive på årsopgørelsen/oplysningsskemaet?

  Rubrik 28

  Hvis du er fritaget for at betale skat af din pension eller SU, skal du i rubrik 28 på oplysningsskemaet skrive den del af din indtægt, der er skattefri i Danmark. Hvis du har skrevet kørselsfradrag eller rejsefradrag på din forskudsopgørelse, skal du også sikre dig, at de beløb står på din årsopgørelse.

  Rubrik 69

  Har du været begrænset skattepligtig til Danmark en del af året, får du ikke automatisk personfradrag for denne periode. I rubrik 69 på din årsopgørelse, kan du tilvælge personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst, hvis du ønsker personfradrag under din periode med begrænset skattepligt til Danmark. Er du begrænset skattepligtig hele året, får du automatisk tildelt personfradrag.  

  Send oplysningerne til os via TastSelv eller med brev til Skattestyrelsen, Postboks 9, 4930 Maribo. 

  Hvis du er omfattet af reglerne for grænsegængere, kan du få fradrag for en række udgifter. Men det forudsætter, at du oplyser din brug af reglerne. Det skal du gøre ved at logge ind på TastSelv og indtaste de relevante oplysninger på årsopgørelsen.

  Sådan gør du

  1. Log på TastSelv
  2. Klik på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet
  3. Klik på "Vis" ud for Grænsegængerdata.

  Hvis du er fuldt skattepligtig 

  Hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark, skal du i stedet udfylde og indsende følgende blanketter:

  Send oplysningerne til os med brev til Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Maribo. 

  Læs mere om, hvornår du er omfattet af grænsegængerreglerne

  Når du er kommet til Danmark for at studere, er du i de fleste tilfælde omfattet af en særlig regel for studerende, som medfører, at du først er fuldt skattepligtig til Danmark, når du har opholdt dig her i landet i 365 dage inden for 2 år. Det gælder også, selvom du har bolig i Danmark. Din fulde skattepligt indtræder på den 366. opholdsdag.

  Hvis du har indkomst, som beskattes i Danmark inden for de 365 dage, fx løn eller SU, er du begrænset skattepligtig af den indkomst.

  Hvornår er du omfattet af reglen for studerende?

  • Du er flyttet til Danmark for at studere
  • Du er skattepligtig til dit hjemland 
  • Du er tilmeldt en uddannelse, som går til og med kandidatniveau
  • Du driver ikke selvstændig virksomhed under dit ophold her

  Læs mere om reglen for studerende i Den juridiske vejledning.

  Når du opgør antallet af opholdsdage i Danmark, skal du ikke tælle dage med, hvor du har opholdt dig i udlandet. Du skal medregne fulde dage og eventuelle rejsedage.

  Eksempel: Du er kommet til Danmark den 15. september 2022.

  • Du har under dine første 365 dage i Danmark opholdt dig 6 uger i udlandet.
  • 6 uger * 7 ugedage = 42 dage.
  • 365 + 42 dage = 407 dage
  • Læg de 407 dage til den 15. september 2022, hvor du flyttede til landet.

  Din fulde skattepligt til Danmark indtræder den 28. oktober 2023.

  • Log på TastSelv
  • Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
  • Nederst kan du klikke på kontakt os, hvis du mangler rubrikker til at oplyse dine udlandsforhold (vælg Udlandsforhold).

  Hvad skal du have klar?

  Dit servicebrev. Her står der oplysninger om løn, pension, fradrag og lignende, som din arbejdsgiver og andre har indberettet om dig. Du finder servicebrevet ved at logge på skat.dk/TastSelv og vælge Se årsopgørelse. Du får også servicebrevet med posten sammen med oplysningsskemaet.

  Hvis du har 2 skattepligtsperioder på et år

  Hvis du har mere end én skattepligtsperiode i Danmark inden for et år, kan du ikke bruge TastSelv. Her skal du udfylde og indsende et oplysningsskema (blanket 04.076) senest 1. juli.

  Du har 2 skattepligtsperioder på et år, hvis du har en periode med begrænset skattepligt (inden for de første 365 dage af dit ophold) og en periode med fuld skattepligt (fra og med dag 366 af dit ophold).

  Hvis din skattepligt til Danmark har ændret sig i løbet af året fra fuld til begrænset eller omvendt, skal du udfylde et eller flere oplysningsskemaer, og sende dem til os. Du kan ikke sende oplysningerne via TastSelv. Du skal udfylde et oplysningsskema - også selvom du ikke har andre indtægter og fradrag end dem, Skattestyrelsen kender på forhånd. 

  Vi skal have oplysningsskemaerne senest 1. juli.

  Sådan kan du se, om din skattepligt har ændret sig

  Du har boet uden for Danmark 

  Når du har boet uden for Danmark i en periode af året og fået indkomst fra Danmark, er du begrænset skattepligtig i den periode, du har været udrejst. Omvendt er du fuldt skattepligtig i den periode, du har boet i Danmark.

  Du er kommet til Danmark for at studere

  Hvis du er kommet til Danmark for at studere, så indtræder din fulde skattepligt først, når du har opholdt dig her i 365 dage. Indtil da er du omfattet af begrænset skattepligt, hvis du får indkomst fra Danmark inden for de første 365 dage. Læs mere i afsnittet "Du er kommet til Danmark for at studere" ovenfor.

  Du kan se de indkomster og fradrag, som vi kender til, i dit servicebrev. Dit servicebrev giver dig et godt overblik over de rubrikker, der er relevante for dig, når du udfylder oplysningsskemaet. Hvis du har andre indkomster og fradrag end dem, der står i servicebrevet, skal du også skrive dem i oplysningsskemaet. Det kan fx være kørselsfradrag/befordringsfradrag.

  Dit servicebrev er sendt til dig med fysisk post. Men kan også finde det ved at logge ind i TastSelv.

  Se dit servicebrev i TastSelv:

  • Log på TastSelv
  • Vælg Se årsopgørelse for 2022
  • Vælg Dokument og herefter Servicebrev (nederst i højre hjørne)

  Du kan også se dine oplysninger under Skatteoplysninger i TastSelv

  Du har haft 2 skattepligtsperioder

  Du har haft virksomhed og/ eller udlejningsejendom

  Du får tilsendt blanket 04.003 og 04.009 med posten i slutningen af maj. Dem kan du se bort fra, hvis du allerede har indsendt oplysningerne til os.

  Andre oplysningsskemaer

  • Blanket 04.012, hvis du havde indkomst eller aktiver i et andet land, mens du boede i Danmark
  • Blanket 04.053, hvis du havde ejendom i et andet land, mens du boede i Danmark
  • Blanket 04.031, hvis du opfylder og ønsker at bruge reglerne for grænsegængere, mens du boede i et andet land.

  Hvis du vil sende oplysningsskemaerne digitalt:

  1. Log på TastSelv
  2. Vælg Kontakt
  3. Vælg Skriv til os
  4. Vælg Indsend oplysningsskema for 2022
  5. Vælg Oplysningsskema for udlandsforhold
  6. Vælg 04.076 Oplysningsskema med to skattepligtsperioder 
  7. Vedhæft udfyldt oplysningsskema
  8. Tryk Send.

  Hvis du vil sende oplysningsskemaerne med almindelig post:

  Skattestyrelsen, Postboks 9, 4930 Maribo.

  Hvad sker der nu?

  Når vi har modtaget oplysningsskemaerne fra dig, får du en ny årsopgørelse. Du kan dog forvente en behandlingstid på mindst 6 måneder. Du får tilsendt blanket 04.003, 04.009 og servicebrevet med posten i slutningen af maj. Dem kan du se bort fra, hvis du allerede har indsendt de relevante oplysningsskemaer til os.

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.