Du kan omdanne din personligt ejede virksomhed ved at overdrage den til et selskab. Når du overdrager din virksomhed, modtager du aktier i selskabet.

Senest en måned efter du har omdannet din virksomhed til et selskab, skal du sende disse papirer til Skattestyrelsen:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Vurderingsberetning
 • Åbningsbalance
 • Dokumentation for at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, fx et sammenskrevet resumé
 • Opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum
 • Opgørelse over udligningsbeløb, hvis den omdannede virksomhed ejes af flere ejere.

Papirerne uploades gennem den digitale blanket Skattefri virksomhedsomdannelse (05.037)

Frist for omdannelse

Omdannelsen skal finde sted senest seks måneder efter statusdagen for sidste årsregnskab. Det betyder fx at slutter dit regnskabsår den 31. december, skal du senest omdanne din virksomhed den 30. juni året efter.

Du skal registrere dit nye selskab

Som hovedregel skal du registrere det nye selskab med de samme pligter, som din personligt ejede virksomhed. Typisk skal selskabet tilmeldes eIndkomst, moms og lønsum, afgifter m.v. Du kan få din rådgiver (fx revisor eller advokat) til at registrere selskabet ved at give rådgiveren en fuldmagt i stiftelsesdokumentet.

Log på indberet.virk.dk og registrer din virksomhed 

Du skal afmelde din personligt ejede virksomhed

Hvis du ikke længere driver personlig virksomhed, er det vigtigt at du afmelder og lukker din personlige virksomheds cvr-nummer. Du vil i en periode herefter stadig kunne bruge din virksomheds cvr-nummer til at indberette i TastSelv.

Log på indberet.virk.dk og afmeld din virksomhed 

Du skal ændre din forskudsopgørelse

Du skal ændre din forskudsopgørelse i TastSelv, fordi du fremover har lønindkomst i stedet for indkomst fra virksomhed. Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet.

 • Du finder de relevante felter under Selvstændigt erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere.
 • Du skal vælge "Nyt job", da du skattemæssigt ændrer forhold fra at være selvstændig virksomhed til at modtage løn fra dit selskab.
 • Du skal i felt 201 skrive den løn, du regner med at få fra selskabet i år og næste år.
 • Du skal i felt 221 slette overskuddet af den virksomhed, du omdanner til selskab.
 • Du skal ændre de øvrige felter om virksomheden - for eksempel felt 237 Renteindtægter og felt 488 Renteudgifter.
 • Hvis du ikke har andre virksomheder, som du driver som selvstændig, skal du oplyse, at du fra næste år er lønmodtager (hovedaktionær). Det gør du under ved at svare på spørgsmålene under Virksomhedsophør.

Ret din forskudsopgørelse i TastSelv Borger

Omregistrering af aktiver og passiver, fx biler og ejendomme
Det er vigtigt, at du sørger for at omregistrere ejer- og skyldforhold af de værdier og gældsposter, du har overført til selskabet.

 • Ejer du fx biler i din virksomhed skal de omregistreres til selskabet.
  Du omregistrerer dine biler i Motorregistret i TastSelv Erhverv - skat.dk/motorregistret.
 • Ejer du ejendomme i din virksomhed, skal de tinglyses som ejerskiftet til selskabet.
  Det gør du på tinglysning.dk (eksternt link).
 • Skylder din virksomhed penge fx via kassekredit eller realkredit, skal det også omregistreres til selskabet. Det gør du hos din bank eller Realkreditinstitut.

Tilmeld selskabet til eIndkomst
Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet. Selskabet skal derfor tilmelde sig eIndkomst via TastSelv Erhverv.

Selskabet skal indeholde A-skat og am-bidrag.

Den første indberetning til eIndkomst skal indeholde:

 • De skattepligtige hævninger, du har foretaget i din personlige virksomhed, indtil selskabet blev stiftet (selskabet skal indberette dem som B-indkomst).
 • Den forholdsmæssige værdi af fri bil, multimedier til rådighed med videre.

Hvis du har ansatte i din personlige virksomhed, skal du fremover indberette løn, A-skat og am-bidrag under selskabets cvr-nummer. Løn, A-skat og am-bidrag, der er udbetalt indtil stiftelsen af selskabet, skal du indberette under din personlige virksomheds cvr-nummer.

Sådan tilmelder du dig eIndkomst

Moms og lønsumsafgift
Hvis din personlige virksomhed er moms- eller lønsumsafgiftspligtig, skal du indberette moms og lønsumsafgift på din virksomheds cvr-nummer, indtil selskabet er stiftet. Derefter skal du indberette på selskabets cvr-nummer.

Indberet moms og lønsum i TastSelv Erhverv

Omdannelsen er skattefri

Omdanner du din personligt ejede virksomhed, skal du som udgangspunkt ikke betale skat af det.

Du kommer først til at betale skat af din fortjeneste, hvis du på et tidspunkt afstår aktierne i selskabet. Du skal beholde en kopi af opgørelsen af aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Den skal du bruge som dokumentation til at beregne din fortjeneste, hvis du sælger.

Du skal sende disse papirer til Skattestyrelsen indenfor en måned

Senest en måned efter omdannelsen af selskabet skal du sende disse papirer til Skattestyrelsen:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Vurderingsberetning
 • Åbningsbalance
 • Dokumentation for at selskabet er anmeldt til registrering ved Erhvervsstyrelsen, fx et sammenskrevet resumé.

Papirerne sendes til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Frist for omdannelsen

Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter statusdagen for sidste årsregnskab.

Hvis statusdagen for sidste årsregnskab inden omdannelsen er 31. december betyder det, at sidste frist for omdannelse af virksomheden er 30. juni i efterfølgende år

Du skal registrere dit nye selskab

Som hovedregel skal du registrere det nye selskab med de samme pligter, som din personligt ejede virksomhed. Typisk skal selskabet tilmeldes E-indkomst, moms og lønsum, afgifter m.v. Du kan få din rådgiver (fx revisor eller advokat) til at registrere selskabet ved at give rådgiveren en fuldmagt i stiftelsesdokumentet.

Log på indberet.virk.dk og registrer din virksomhed (eksternt link)

Du skal afmelde din virksomhed

Hvis du ikke længere driver personlig virksomhed, er det vigtigt at du afmelder og lukker din personlige virksomheds cvr-nummer. Du vil i en periode herefter stadig kunne bruge din virksomheds cvr-nummer til at indberette i TastSelv.

Afmeld virksomhed på indberet.virk.dk (eksternt link)

Du skal ændre din forskudsopgørelse

Du skal ændre din forskudsopgørelse i TastSelv, fordi du fremover har lønindkomst i stedet for indkomst fra virksomhed. Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet.

 • Du finder de relevante felter under Selvstændigt erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere.
 • Du skal vælge "Nyt job", da du skattemæssigt ændrer forhold fra at være selvstændig virksomhed til at modtage løn fra dit selskab.
 • Du skal i felt 210 skrive den løn, du regner med at få fra selskabet i år og næste år.
 • Du skal i felt 221 slette overskuddet af den virksomhed, du omdanner til selskab.
 • Du skal ændre de øvrige felter om virksomheden - for eksempel felt 237 Renteindtægter og felt 488 Renteudgifter.
 • Hvis du ikke har andre virksomheder, som du driver som selvstændig, skal du oplyse, at du fra næste år er lønmodtager (hovedaktionær). Det gør du under ved at svare på spørgsmålene under Virksomhedsophør.

Ret din forskudsopgørelse

Omregistrering af aktiver og passiver, fx biler og ejendomme

Det er vigtigt, at du sørger for at omregistrere ejer- og skyldforhold af de værdier og gældsposter, du har overført til selskabet.

 • Ejer du fx biler i din virksomhed skal de omregistreres til selskabet.
  Du omregistrerer dine biler i Motorregistret i TastSelv Erhverv - skat.dk/motorregistret.
 • Ejer du ejendomme i din virksomhed, skal de tinglyses som ejerskiftet til selskabet.
  Det gør du på tinglysning.dk (eksternt link).
 • Skylder din virksomhed penge fx via kassekredit eller realkredit, skal det også omregistreres til selskabet. Det gør du hos din bank eller Realkreditinstitut.

Tilmeld selskabet til eIndkomst

Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet. Selskabet skal derfor tilmelde sig eIndkomst via TastSelv Erhverv.

Selskabet skal indeholde A-skat og am-bidrag.

Den første indberetning til eIndkomst skal indeholde:

 • De skattepligtige hævninger, du har foretaget i din personlige virksomhed, indtil selskabet blev stiftet (selskabet skal indberette dem som B-indkomst).
 • Den forholdsmæssige værdi af fri bil, multimedier til rådighed med videre.

Hvis du har ansatte i din personlige virksomhed, skal du fremover indberette løn, A-skat og am-bidrag under selskabets cvr-nummer. Løn, A-skat og am-bidrag, der er udbetalt indtil stiftelsen af selskabet, skal du indberette under din personlige virksomheds cvr-nummer.

Sådan tilmelder du dig eIndkomst i TastSelv Erhverv

Moms og lønsumsafgift

Hvis din personlige virksomhed er moms- eller lønsumsafgiftspligtig, skal du opgøre og indberette moms og lønsumsafgift på din virksomheds cvr-nummer., indtil selskabet er stiftet. Derefter skal du indberette på selskabets cvr-nummer.

Indberet moms og lønsum i TastSelv Erhverv

Skattepligten begynder at løbe fra skæringsdatoen

Selskabet vil være skattepligtigt af virksomhedens indkomst fra skæringsdatoen. Typisk er skæringsdatoen den 1. januar (det gælder fx, hvis du har kalenderårsregnskab).

Som oprindelig ejer af virksomheden skal du i forbindelse med omdannelsen betale skat som ved et almindeligt køb og salg af aktiver og passiver. Du skal oplyse fortjenesten af overdragelsen i det år skæringsdatoen ligger.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.