Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.  

Din årsopgørelse for 2022 er klar i TastSelv fra 13. marts 2023. Her kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat sidste år. 

Fristen for at rette årsopgørelsen var 1. maj 2023. 
Hvis du ikke nåede at oplyse beløb eller rette din årsopgørelse for 2022 inden 1. maj, kan du stadig nå at gøre det i TastSelv. Her kan du rette i dine årsopgørelser for tidligere år, hvis du har glemt et fradrag eller en indkomst. Læs om at rette dine gamle årsopgørelser

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du oplyse din virksomheds overskud eller underskud (resultat) for indkomståret 2022 senest den 1. juli.
Når du har oplyst og godkendt årsopgørelsen, kan du se, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage. Læs om at oplyse overskud eller underskud af egen virksomhed

Hvis du vil se din forventede indkomst, fradrag og skat for 2023, finder du det på din forskudsopgørelse

Se og ret din årsopgørelse

Vi får de fleste informationer om dig automatisk fra fx din bank, arbejdsgiver og SU. Hvis det hele ser rigtigt ud, behøver du ikke rette din årsopgørelse. 

Husk, at du selv skal oplyse følgende:

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Servicefradrag

Håndværkerfradrag

Gevinst og tab på aktier og andre værdipapirer

Gevinst og tab på kryptovaluta

Indtægter fra deleøkonomi (fx udlejning af værelse, bolig og bil)

Børnebidrag

Ægtefællebidrag

Kost og logi og dobbelt husførelse

Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.

Udlandsforhold (også hvis du har betalt skat i udlandet)

Du skal godkende dit oplysningsskema for indkomståret 2022 senest primo juli 2023. Også selv om du ikke har andre oplysninger end dem, der står i dit servicebrev.

Du skal udfylde oplysningsskema, hvis du: 

 • driver selvstændig virksomhed
 • har udenlandsk indkomst eller ejendom - læs mere under Udlandsforhold
 • har udlejet en bolig, som du ikke selv bor i
 • er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen
 • har forskudt regnskabsår
 • ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne

Læs mere om oplysningsskemaet

Forstå din forskudsopgørelse og årsopgørelse

Grafikken viser en mand der holder to papirer oppe, som repræsenterer hhv. Årsopgørelsen og Forskudsopgørelse

Hvad er det?

Forskudsopgørelsen

Er vores beregning af dine indtægter for det kommende år, og hvad du skal betale i skat.

 • Forskudsopgørelsen er:
 • Budget
 • Gælder kommende år
 • Kan justeres løbende

Årsopgørelsen

Er dit regnskab for det foregående år, hvor du kan se, hvad du reelt har tjent og betalt i skat.

 • Årsopgørelsen er:
 • Regnskab
 • Gælder sidste år
 • Opgøres én gang årligt

Hvornår sker der noget?

Du kan se din forskudsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år fra midt i november.

Du kan se din årsopgørelse på skat.dk/tastselv hvert år midt i marts.

Hvad skal jeg gøre?

Forskudsopgørelsen

Justér din forskudsopgørelse, når du får den, eller hvis du fx:

 • Går op/ned i løn
 • Har hjemmearbejdsdage
 • Optager lån
 • Starter/lukker virksomhed

Årsopgørelsen

Tjek din årsopgørelse og se, om du får skat tilbage eller skal betale restskat:

 • Se, om oplysningerne er rigtige
 • Ret evt. oplysningerne